2018.aasta kujunes Viimsi valla 80+ pensionäride bussireiside-matkade korraldamisel üle ootuste edukaks. Viimsi valla finantseerimisel ja pensionäride ühenduse organiseerimisel korraldati tänavu alates aprillist kuni oktoobrini kaheksa väljasõitu bussikohtade 100-protsendilise ärakasutamisega.

Harjumaa piires külastati Türisalu panka, Keila-Joad, Ülgaste fosforiidikaevanduste koopaid, Räbala maastikukaitseala, Jägala juga ja linnamäge, Kaberneemet, vabadussõja mälestuskivi Valklas, Juminda poolsaare kalurikülasid ja 1941. aasta merekatastroofi mälestuspaika, Viinistu kunstimuuseumi, Turbuneeme kaluriküla, Kautla 30. juuli 1941. aasta lahingupaika (Erna retk), Valgehobuse mäe spordikompleksi, Saha kabelit.

26.septembril toimus aga eripärane üritus Viimsi poolsaare vähem tuntud vaatamisväärsustega tutvumiseks, kuhu Viimsi elanik igapäevaselt ei satu. Nii käidi külas Armuneemel president Lennart Meri lesel pr Helle Meril, kes väga lahkelt võttis vastu ekskursante, kutsudes tutvuma ka elamu siseruumidega, ja näitas kätte jalutamisrajad majaäärses pargis.

Käidi Metsakasti külas, kus huvilisi võttis vastu külaseltsi esindaja hr Taivo Urva. Paljudele oli toredaks üllatuseks, et Metsakasti küla on paljus ühiskondlikus korras oma jõududega ja Viimsi valla rahalise abiga ehitanud välja korraliku külaväljaku. Selles paigas on rajatud spordiplatsid, laste mänguväljakud, toimuvad laadad, võetakse koos vastu uut aastat, peetakse jaanipäeva jne.

Huvitav külastuskoht oli ka Laiaküla, mis asub Pärnamäe tee, Muuga tee ja Vana Narva mnt vahelisel maa-alal, millest tavaliselt sõidetakse magistraalteid pidi mööda. Ekskursioonilisi kohtas väga energiline külavanem pr Kristiina Kägu. Tema juhatusel tegime külas ringsõidu ja nägime selle küla elanike ühiskondlikus korras tehtud tööde tulemusi: haljastus, spordiplatsid, teed jne. Samuti tuleb kiita Viimsi valda kommunikatsioonide väljaehitamisel ja teedeehitusel, mis on loonud oma planeeringu poolest küllalt laiali valguva Laiaküla elanikele head tänapäevased elutingimused.

13.oktoobril lõpetas Viimsi valla 80+ pensionäride klubi oma selleaastased üritused Laulasmaal asuva Arvo Pärdi Keskuse külastusega, kus oli võimalik viibida filmi “Tintinnabuli metsas” kinoseansil koos Arvo Pärdi isikliku osavõtuga. Tutvuda sai kogu keskuse arhitektuuriga, heita pilk arhiividesse ja tutvuda maestro loometegevusega.

Kui bussireisid selleks aastaks lõppesid, siis matkahuvilised pensionärid ei taha kuidagi leppida ürituste ärajäämisega edaspidisteks sügis- ja talvekuudeks. Ühiselt võeti vastu otsus, et matkamist jätkatakse oma võimete kohaselt iga kuu viimasel neljapäeval kogunemisega 1A bussi peatusesse Haabneemes ja sõidetakse kohalikke bussiliine kasutades eri kohtadesse, kus järgmine jalgsimatk toimuma saab. Bussi väljumisaeg saab teatatud Viimsi Teatajas.

Toredate kohtumisteni jalgsimatkadel ja uuel kevadsuvisel perioodil 2020. aasta bussimatkareisidel!