Viimsi vald võttis ühendust 1200 riskigruppi kuuluva eakaga

Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistid on viimaste nädalate jooksul võtnud ühendust pea 1200 Viimsi vallas elava eaka inimesega, et kaardistada riskirühmade võimalikku abivajadust seoses eriolukorraga ja luua kontakt, läbi mille saada infot ja abi hätta jäänud inimeste kohta.

Valimisse kuulusid eakad, kelle rahvastikuregistrijärgsele aadressile ei ole nooremaid (alla 60-aastaseid) inimesi sisse kirjutatud.

„Esialgu helistasime 80+ vanuses eakatele ja seejärel jätkasime 70+ vanuses eakatega, et selgitada välja, kas tänases olukorras on neil endiselt võimalik endale ravimeid ja toidukaupu muretseda,“ sõnas sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnu Troon. Ta lisas, et kõned olid enamasti positiivsed ja eakad heatujulised ning üllatunud. Paljude sõnul on juba info nendeni jõudnud, kas läbi Interneti või Viimsi Teataja paberlehe, kuid leidus ka neid eakaid, kes on olnud infosulus ja sellistel juhtudel oli telefonikõne hädavajalik. Paljud tundsid suuremat muret oma naabrite, mitte iseenda pärast.

Abivajaduse tekkimisel korraldab Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond eriolukorras abitusse seisu jäänud eakatele või erivajadusega inimestele toidu ja ravimite kojuveo läbi koduteenuse. Enne sotsiaaltöötajate poole pöördumist tasuks siiski kaaluda, kas keegi lähedastest või naabritest saaks eluks hädavajalike toodete kättetoimetamisega aidata.

Kui lähedased on jäänud haigeks ja ei soovita võtta riski eaka juurde minna, siis teavitage sellest sotsiaal- ja tervishoiuosakonda. Lähedasi saab abistada ka kontaktivabalt, näiteks helistades ja jättes toidupaki ukse taha või saates toidukulleri oma lähedase juurde, juhul kui pole võimalik ise aidata.
Riskirühmadel on soovitatud kauplusi ja rahvarohkeid kohti vältida, kuid alati pole see võimalik.

Mitmed toidupoed Viimsis on võtnud kuulda Eesti Kaupmeeste Liidu soovitust ja on kutsunud ostlejaid üles tegema vajalikud ostud pärast kella 11 ja jätma hommikused tunnid kaupluste külastamiseks eakatele ning teistele riskirühmadele. Seega võiksid riskirühmadesse kuuluvad inimesed vajadusel külastada poode hommikupoolikul ja varuda toiduaineid vähemalt nädalaks või veelgi pikemaks perioodiks.

Abi vajavatel inimestel (erivajadusega inimesed, eakad, üksikud inimesed), kes on jäänud hätta toidukaupade ja ravimite muretsemisel, palume võtta ühendust sotsiaaltöö peaspetsialist Risto Nigoliga (tel 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee).

Kui tunnete, et vajate abi olukorra mõistmisel või näpunäiteid, kuidas hakkama saada, siis saab helistada kriisiabitelefonile 1247. Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega. Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse veebivestluse teel www.palunabi.ee veebilehel.