1.oktoobrist rakendus Viimsi vallas uus tunnustamise kord, mille alusel on kõigil võimalus tunnustada Viimsi vallas tegutsevaid või vallaga seonduvaid inimesi ja organisatsioone. Vastavad vormid on leitavad valla kodulehelt. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Taotluse saab esitada e-posti aadressile info@viimsivv.ee või vallamaja valvelauas kohapeal. Tunnustus antakse üle 20. detsembril toimuval Viimsi valla taasasutamise aastapäeva pidulikul sündmusel.

Tunnustust on võimalik avaldada järgmistes valdkondades:

Viimsi valla aukodanik

Vallale osutatud väljapaistvate teenete ja tegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja millel võib vallapoolse erilise austusavaldusena omistada üksikisikule nimetuse Viimsi valla aukodanik.

Viimsi valla aukodanikule antakse Viimsi valla aukodaniku märk ja tunnistus. Tema nimi kantakse valla auraamatusse.

Viimsi valla elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise silmapaistva tegevuse eest majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas Viimsi vallas.

Viimsi vallavalitsuse otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule valla tänukiri ja ühekordne rahaline preemia, mille suurus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Elutööpreemia antakse üle kord aastas pidulikul sündmusel. Elutööpreemia saaja nimi kantakse valla auraamatusse.

Autasu Viimsi vaal

Autasu Viimsi vaal andmise eesmärk on tunnustada nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid vallale osutatud eriliste teenete eest.

Viimsi vallavalitsuse otsusega omistatakse autasu pälvinud isikule väikeskulptuur, mille kivimist alusele on paigutatud pronksist valmistatud vaala kuju ja vastav tänukiri.

Aasta haridusvaldkonna toetaja

Tunnustuse aasta haridusvaldkonna toetaja andmise eesmärk on märgata üksikisikut või organisatsiooni, kes oma tegevusega on toetanud õppeasutusi, edendanud kooli ja kogukonna vahelist koostööd või väärtustanud haridust.

Aasta haridusvaldkonna toetaja tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Aasta kultuuripreemia

Viimsi valla kultuuri aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikuid või organisatsioone, kes on aasta jooksul kultuurivaldkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aasta kultuuripreemiaks saab nomineerida nii kultuuritegu, ürituste korraldajat, muusikut, näitlejat, tantsijat, kunstnikku, kultuurikollektiivi, juhendajat jne.

Valla kultuuri aastapreemia saajale määratakse rahaline preemia ja antakse üle meene.

Aasta spordipreemia

Viimsi valla spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikuid või organisatsioone, kes on aasta jooksul spordivaldkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aasta spordipreemiaks saab nomineerida aasta jooksul silma paistnud treenerit, noorsportlast, sportlast, seeniorsportlast, sporditegu, võistkonda, spordiürituste korraldajat jne.

Valla spordi aastapreemia saajale määratakse rahaline preemia ja antakse üle meene.

Aasta noorsootöö auhind

Viimsi valla aasta noorsootöö auhinna eesmärk on tunnustada vallas tegutsevaid isikuid ja organisatsioone, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Viimsi valla kujundamisel noortesõbralikumaks.

Viimsi valla noorsootöö auhind on rahaline preemia ja vallavalitsuse tänukiri.

Aasta ettevõtlustegu

Tunnustuse aasta ettevõtlustegu eesmärk on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud ettevõtlusvaldkonna arendamisse Viimsi vallas.

Aasta ettevõtlustegu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Aasta keskkonnategu

Tunnustuse aasta keskkonnategu eesmärk on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud keskkonnavaldkonna parendamisse Viimsi vallas.

Aasta keskkonnategu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Aasta sotsiaalvaldkonna tegu

Tunnustuse aasta sotsiaalvaldkonna tegu eesmärk on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse Viimsi vallas.

Aasta sotsiaalvaldkonna tegu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene.

Aasta küla

Aasta küla tunnustuse eesmärk on väärtustada külaelu elujõulisust, sisemist koostööd ja toimivat ühistegevust.
Aasta küla saajale antakse vastav tunnistus, aasta küla logo kasutamise õigus ja sihtotstarbeline rahaline toetus üle valla sünnipäeva tähistamise sündmusel mais.

Lisaks on võimalik esitada tunnustustaotlus

Viimsi vallavalitsuse tänukirja andmiseks

Vallavalitsuse tänukirja andmise eesmärk on tunnustada isikuid või organisatsioone, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi, täitnud suurepärasel tasemel oma tööülesandeid või märkimisväärselt panustanud valla arengusse. Vallavalitsuse tänukiri antakse saajale üle pidulikul sündmusel.

ESITA TAOTLUS JUBA TÄNA SIIN!