Viimsi vallas rajati Reinu teele kolm uut interaktiivsete liiklusmärkidega ja taustlahendusega 3D kattemärgistusega kombineeritud ülekäigurada.

Viimsi poolsaare ida- ja läänekallast ühendava Reinu tee rekonstrueerimistööd algasid 2018 sügisel ja lõppevad tuleval nädalal. Viimaste tööde seas teostati Kelvingi külaga piirnevale lõigule 3D teekattemärgistus. Kelvingi küla asub Reinu tee kõrval ja tegemist on ainsa asumiga Viimsi vallas, mis külgneb läbiva teega ja millest ei kulge ühtegi põhiteed läbi. Külaga piirneval 300 meetri pikkusel lõigul on kolm ristmikku ja kuna rajatud kergliiklustee asub teisel pool Reinu teed, tuli rajada kolm ülekäigurada. Külaga piirneval Reinu tee lõigul on suur kergliiklejate osakaal ja nii oli liikluskorralduse üheks eesmärgiks anda sõidukijuhtidele märku, et sellel lõigul tuleb eriti tähelepanelik olla.

LED ekraanidega ülekäiguraja märgid
Kõik kolm Kelvingi külaga piirnevat ülekäiku varustati LED-ekraaniga tähistatud ülekäigurajamärkidega. Tegemist on ohutusvalgustuse süsteemiga, mis koosneb kaamerast, juhtimissüsteemist ja LED ekraanist ülekäiguraja märgi ümber. Iga ülekäiguraja mõlemas suunas on termokaamera, mis fikseerib jalakäija või jalgratturi ning käivitab seepeale LED ohutusmärgistuse. Autojuhile on ülekäigurada kaugelt hoomatav ja ka hämaras või pimedas taustsüsteemist kergesti eristatav. Esmakordselt kasutati Viimsi antud süsteemi Randvere külas testimisel, Kelvingi külaga piirnevale lõigule paigaldati terviklik süsteem kolmele ülekäigurajale (Koidu, Meresihi ja Eha ülekäigud).

” Esmakordselt Eestis kasutati 3D efekti esiletoomiseks ja juhi tähelepanu juhtimiseks ka taustvärvi.”

3D ülekäigurajad
Täiendava tähelepanu tõmbamiseks kergliiklejatele joonistati kaks äärmist ülekäigu vöötrada 3D ülekäiguna. Esmakordselt Eestis kasutati 3D efekti esiletoomiseks ja juhi tähelepanu juhtimiseks ka taustvärvi. Sinine taust annab teed läbivale liiklejale selge sõnumi, et siin on teine keskkond ja tuleb olla tähelepanelik. 3D ülekäiguraja valged ja mustad klotsid kombineerituna sinise taustaga on ka tervikuna väga rahvuslikku tooni.

3D Ülekäik. Fotod: Peep Kirbits
3D Ülekäik. Fotod: Peep Kirbits

Uudne 3D kiirusepiirangu märgistus
Lisaks paigaldati Reinu tee metsast lõiku läbivale osale 3D kiirusepiirangu märgid. Märk on juhile ruumiliselt tajutav tänu erinevatele värvivarjunditele.

Reinu tee rekonstrueerimistööd ja teekatte märgistustööd teostas YIT Eesti AS, interaktiivsed LED ekraaniga ülekäiguraja märgid tarnis alltöövõtja SafeLight OÜ.

Reinu tee on Viimsi valla mahukaim tee rekonstrueerimisprojekt. Tööde käigus rajati ligi 3 km pikkune kergliikustee ja 100 valgustiga teevalgustus ning rekonstrueeriti vana sõidutee ja renoveeriti kommunikatsioonid. Reinu tee ühendab Leppneeme ja Rohuneeme riigimaanteid ning poolsaare ida- ja läänekallast ning erinevaid asumeid.

Viimsi Vald
Viimsi Vald