7. novembril allkirjastasid vallavanem Laine Randjärv, tulevases Artiumi nimelises majas tegutsema hakkava Viimsi huvialakooli direktor Peeter Sipelgas ning Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor Anne Pikkov vallamajas raamlepingu pooltevaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks.

„Kuna uues huvialakoolis Artiumi hoones hakkab tegutsema olemasoleval Viimsi kunstikoolil baseeruv kunstiosakond ja hetkel on käimas õppekavade uuendamine, siis siin saab Eesti Kunstiakadeemia olla meile abiks oma kõige kaasaegsemate, tipptasemel teadmistega,“ selgitas koostöölepingu sisu Viimsi huvialakooli direktor Peeter Sipelgas.

„Lisaks loodame olla akadeemiale väga heaks praktikabaasiks, et väga andekad tudengid tuleksid meie juurde laste huviringe juhendama, ja samuti pakub [lepingu alusel] akadeemia huvialakooli juhendajatele erinevaid täiendkoolitusi,“ lisas ta. „Loomulikult tahame akadeemiale olla ka heaks partneriks erinevate teadusuuringute tegemisel.“

„Kunstiakadeemia haaras sellest võimalusest kohe kinni, kui Peeter Sipelgas selle ideega meie juurde tuli,“ ütles Viimsi Teatajale Eesti Kunstiakadeemia õppeprorektor Anne Pikkov. „Kunstiakadeemia ei taha mingil juhul olla üks elevandiluutorn, mis on ühiskonnale kinni ja suletud ja salapärane, vastupidi, tahame vaadata ühiskonnale laiemalt,“ ütles ta. „Kui pakutakse niivõrd head võimalust minna noorte juurde, kes on täis tegutsemislusti, ja kui vald ehitab neile ka raamistiku, mille sees on hea tegutseda, siis meil ei ole kade meel oma teadmisi jagada.“

Raamleping ei seo pooli rahaliste kohustustega. Koostööprojektide ja konkreetsete küsimuste lahendamiseks sõlmivad pooled vajadusel lisakokkuleppeid koos õiguste ja kohustuste ning ühisprojektide finantseerimine tingimustega.

Koos aga arendatakse õppekavu, korraldatakse huvialakooli õpilastele akadeemia info- ja teemapäevi, et tekiks ülevaade edasistest õpingu- ja karjäärivõimalustest ning korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi juhendajatele.
Koostööleping sisaldab ka lõputööde juhendamisel abi osutamist ning õpilaste kaasamist teadusuuringute läbiviimisse.