Viimsi vallavolikogu 14. jaanuari istungil valiti Viimsi vallale uus vallavanem, kelleks on Illar Lemetti.

Koalitsioon esitas vallavanema kandidaadiks Illar Lemetti, kes kogus salajasel hääletusel 12 poolthäält.

Illar Lemetti. Foto: Tiit Mõtus
Illar Lemetti. Foto: Tiit Mõtus

“Viimsi vallal on visioon olla parima elukeskkonnaga omavalitsus Eestis. Soovin oma ametikohal teha kõik selleks, et see nii ka oleks,” sõnas vallavanemaks valitud Illar Lemetti.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti koordineerida on valla üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, arengukavad, finantsstrateegia ja valla eelarve.

Viimsi vallavolikogu esimehe Taavi Kotka sõnul on Illar Lemettil hea varasem juhtimiskogemus avalikust sektorist ning ta mõistab, kuidas valda efektiivselt juhtida. „Kindlasti ei saa tal kerge olema, kuna hetkel on Viimsis palju olulisi teemasid, millega tuleb tegeleda, aga usun, et tema konstruktiivsus ja töökogemus tulevad otsuste tegemisel kasuks ja ta saab vallavanema ametis hästi hakkama.“

„Isamaa ootused vallavanemale on kõrged. Sellel võimukoalitsioonil on jäänud valitseda vähem kui kaks aastat. Vallavanema peamised pingutused ja energia peaksid olema suunatud koalitsioonilepingus kokkulepitud investeeringute ning valimislubaduste elluviimisele,“ ütles Jan Trei (Isamaa), Viimsi koalitsiooni aseesimees ning volikogu liige.

Volikogu istungil kinnitati muuhulgas vallavalitsuse viieliikmeline struktuur ja koosseis. Koosseisu kuuluvad vallavanem, kolm abivallavanemat ja rahandusosakonna juhataja.

Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Foto: T. Mõtus
Viimsi vallavanem Illar Lemetti. Foto: T. Mõtus

Abivallavanem Margus Kruusmägi koordineerida on ehitus, kommunaalmajandus, turvalisus, keskkond ja planeerimine. Abivallavanem Annika Vaikla koordineerida on kultuur, sport, sotsiaalabi ja teenused, tervishoid, ettevõtlus ja infotehnoloogia, turism ning muinsuskaitse. Kuni uue abivallavanema leidmiseni koordineerib Annika Vaikla ka alus-, üld- ja huviharidust ning noorsootöö valdkonda.

14. jaanuaril oli Viimsi vallavolikogu päevakorras vallavanema valimine, vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine, vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine.