Aprillis täitus 30. aastat hetkest, kui Viimsi Teataja hakkas ilmuma Viimsi valla lehena. Kaks varasemat aastat oli see olnud rahvarinde väljaanne. Heidame pilgu peale, millest nendes esimestest numbrites kirjutati.

Kõige esimene ajaleht, mis kandis nime Viimsi Teataja ilmus 1989. aasta aprillis. Nagu esimese pääsukese puhul ikka, kirjutati sealgi, miks rahvarinne otsustas oma ajalehte välja andma hakata. Peamise põhjusena toodi välja see, et Viimsi rahvarindel oli vaja sõltumatut võimalust rahvaga suhtlemiseks, et informeerida neid oma tegevusest. Lugejateni taheti tuua ka Viimsi rahva muresid-rõõme ja lahendamist vajavaid probleeme. 

Esimeses rahvarinde Viimsi Teatajas anti ülevaade rahvarinde tegevusest, aga tehti juttu ka Viimsi poolsaare ajaloost. Samuti põigati kodukandist kaugemale ja kirjutati rahvarinde korraldatud rattaretkest Virumaal: saame teada, et 1989. alustas aastal Kiviõlist Narva poole sõitu kolm tuhat (!) ratturit, et teha selgeks: „Kuhu lähed Virumaa?“. See oli üks rahvarinde korraldatud suurest üritusest. Lehest ei puudunud ka naljanurk.

Nagu meenutas Viimsi Teataja esimene toimetaja Hillar Pappel oma kirjutatud loos, siis läksid aastad ning rahvarinne enam oma Viimsi häälekandjat ei vajanud. 1991. aasta aprillikuus hakkaski Viimsi Teataja ilmuma ametliku valla lehena. Kuna arvepidamist jätkati rahvarinde väljaande järgi, kandis esimene vallaleht järjekorranumbrit 14. Toonane ajaleht oli kahepoolne A3 suuruses trükis. Lehe esimesel küljel tutvustati lähemalt nelja vallavalitsuse liiget, arutleti selle üle, milline on Eesti elu tollaste reformide järel ja ajal ning kutsuti osalema Viimsi ärimeeste kokkutulekul. Põhjus sellise ürituse korraldamiseks oli igati soliidne – Viimsi vald oli selleks ajaks andnud tegutsemisloa rohkem kui 50 aktsiaseltsile, kellel omavahel kontakti ja koostöö aga peaaegu puudus.

Ajalehe teise külje peamine lugu kandis pealkirja: „Viimsi on 750-aastane“. Tähtsa sündmuse puhul kavandati juulikuus kolmepäevast pidustust „Viimsi -750“ ning anti põhjalik ülevaade, mis rahvast ees ootab. Ühtlasi kutsusid vallavalitus ja volikogu kõiki üles kevadisi korrastustöid tegema. Tsiteerides üleskutset: „et meil ei oleks vaja kellegi ees piinlikkust tunda.“

Lehes oli ka väike õnnesoov kuldpulmapaarile ja ühele juubilarile ning lõpuks teadaanne Viimsi Teataja tellimise kohta. Tellimus, muuseas, maksis 1991. aasta aprillikuust aasta lõpuni kaks rubla.