Käivitunud on järjekordne Viimsi tänavavalgustuse uuendamise projekt – LED II. Juulis allkirjastas vallavalitsus ehituslepingu OÜ-ga Corle, kes teostab töid 18 piirkonnas üle kogu Viimsi poolsaare. Ehitustööde lõpptähtaeg on 2021. a juuli.

Hiljemalt 2021. a aprilli lõpuks vahetatakse kõik mastid ja valgustid. Haljastustööd lõpetatakse suvel.

Tööde graafik:

  • Oktoobri lõpp – Randvere tee
  • Detsembri lõpp – Äigrumäe, Metsakasti (Angervaksa, Metsarahva), Randvere (Kurekannuse, Metsavahe), Lännemäe tee, Leppneeme sadama tee
  • 2021. a veebruari lõpp – Pringi, Vesiroosi, Rohuneeme
  • 2021. a aprilli lõpp – Priimula, Liilia, Alpikanni, Remmelga, Miiduranna, Muuli tee

Tööde ajal võib esineda perioode, kus tänavavalgustus ei tööta või häirivad kaevetööd liiklust. Ehitustööde toimumise ajal on see kahjuks paratamatu. Tööd püütakse korraldada viisil, mis elanikkonda võimalikult vähe häirib.

Renoveerimise käigus nähakse ette amortiseerunud mastide vahetamine ja valgustite asendamine LED-valgustitega, vajadusel hõrendades ja tihendades valgustust seal, kus tarvis. Kokku paigaldatakse 658 uut valgustit. Projekti kogumaksumus on ligi 900 000 eurot, millest toetusena saadakse 600 000.

Kõige mahukamad tööd toimuvad Randvere teel, kus lisatakse valgustust ka teisele poole teed, samuti valgustatakse ülekäigurajad. Suures mahus asendatakse olemasolevad metallmastidel valgustid: Randvere teele tulevad LED-valgustid alates Aiandi-Randvere ringist kuni Heki teeni. Kuna tegemist on ühe olulisema teega Viimsi vallas, teostatakse sealsed tööd esmajärjekorras.

Kaevetööd kaasnevad piirkondades, kus toimub puitmastide vahetus metallmastide vastu. Metallmastid paigaldatakse Äigrumäe külla Liivamäe, Männimäe, Kuusemäe teedele; Viimsi alevikku Priimula, Liilia ja Alpikanni teedele; Haabneeme alevikku Salu ja Remmelga teedele; Miiduranna külla Kallaku, Vahe, Kalda, Miiduranna, Varju, Miiduranna põik, Tormi ja Rünka teedele ning Leppneeme külla Leppneeme sadama ja Põlluveere teedele.

Mujal piirkondades mastide vahetust ei toimu, vaid piirdutakse üksnes valgustite vahetusega. Seal ulatuslikke kaevetöid ette näha pole.

Skeemil on näha, millistes piirkondades tööd toimuvad. Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga. Skeem: AS KH Energia-Konsult, kasutatud Maa-ameti aluskaarti
Skeemil on näha, millistes piirkondades tööd toimuvad. Punane – täielik renoveerimine maakaabli ja metallmastidega; sinine – valgustite vahetus; lilla – renoveerimine õhukaabliga. Skeem: AS KH Energia-Konsult, kasutatud Maa-ameti aluskaarti

Probleemide ja küsimuste korral on võimalik pöörduda järgmistel kontaktidel:

  • Tellija: Viimsi Vallavalitsus, Taavi Valgmäe, tel 5623 2830
  • LED II projektijuht: OÜ Cumulus Consulting, Jaan Urb, tel 5565 2383
  • Ehitaja: OÜ Corle, Artur Kapranov, tel 5561 7532
  • Omanikujärelevalve: AS Infragate Eesti, Toomas Kärvet, 5092 207