Viimsi Rotary klubi sai detsembris viie aastaseks. Sel puhul rääkisime klubi president Tiit Kamsiga, mis on Rotary liikumine, mida Viimsi klubis on tehtud ning millised on uued eesmärgid.

Viimsi Rotary Klubi hakkas koos käima juba 2014. aastal, kuid ametlikuks asutamise kuupäevaks on 1. detsember 2015. „Viimsi klubi asutamise idee autorid ja esimesed vedajad olid Haldo Oravas, Raivo Hermlin ja Tõnu Tuulas Klubi loomise peamiseks põhjuseks oli soov osaleda ülemaailmses Rotary liikumises,“ selgitab Tiit Kams. 

Oluline on märkida, et Viimsi klubi toetajaklubi oli Eesti vanim, Tallinna Rotary klubi ning asutamiskuupäeva kõrval on teiseks tähtsaks sündmuseks klubi charter-pidu – pidulik üritus, kus osalevad teiste Eesti klubide esindajad, külalised ja kus kuulutatakse ametlikult välja uue klubi asutamine. Viimsi Rotary klubi charter-pidu toimus 2016. aasta veebruaris.

Rotary ajalugu ja tegutsemissuunad

Kui Viimsi Rotary klubi sai alles viie aastaseks, siis Rotary liikumise ajalugu ulatub juba 115 aasta taha. Eelmise sajandi alguses Chicagos tuule tiibadesse saanud Rotary algne mõte oli ühendada sarnaselt mõtlevaid, vastustundlikke ühiskonna- ja majandusetegelasi, et koos muuta ettevõtluskeskkond ausaks ja läbipaistvaks. Tänaseks on sellest saanud ülemaailmne liikumine, mis on võtnud ülesandeks erinevate eluvaldkondade aktiivsete liikmete abiga teenida teisi, edendada heatahtlikkust, mõistmist ja ausust. Tänaseks on liikmeid kokku juba 1,2 miljonit.

Ülemaailmselt on Rotary tähelepanu alla võtnud kuus suunda: võidelda haigustega, aidata kaasa puhta vee kättesaadavusele ja sanitaartingimuste parandamisele, toetada emasid ja lapsi, toetada haridust, edendad kohalikku majandust ja seista rahu eest. „Suurima ja tuntuima saavutusena võib nimetada Rotary liikumise tohutut panust võitluses kohutava viiruse – lastehalvatusega. Täna võime kuulutada, et see haigus on maailmast praktiliselt kadunud ning läbi liikmemaksude on kõik Rotary liikmed lastehalvatuse kadumisele kaasa aidanud,“ sõnab Tiit Kams. „Lisaks on huvitav teadmine, et Rotary teeb algusest peale koostööd ÜRO-ga ja on selle riikidevahelise organisatsiooni hinnatuim valitsusväline nõustaja ja partner.“

Tegutsetakse nii kodus kui väljaspool

Kõik Rotary klubid lähtuvad oma tegevuses liikumise üldistest põhimõtetest ning kohandavad vastavalt nendele oma eesmärgid. „Viimsi klubi võttis kohe alguses kultuuri ja pehmete väärtuste toetamise suuna. Oleme üritanud toetada tegevkunstnikke läbi teoste ostmise ja korraldanud mitu oksjonit nende tööde müümiseks. Lisaks oleme oksjonite tuludest toetanud Eesti Mälupanka  – organisatsiooni, mis tegeleb kultuuritegelaste mõtete ja mälestuste talletamisega. Senise tegevuse jätkuks on stipendiumi väljaandmine andekatele noortele loojatele ja siin on tähelepanu all just Viimsi kogukond,“ räägib president tegevussuundadest. „Oleme tahtnud tähelepanu pöörata ettevõtluse olulisusele ja väikese märgina annetasime „Viimsi Äripingi“ mis on paigaldatud Viimsi Äritare esisele platsile,“ lisab ta.

Üks kogu Roraty liikumise olulisemaid tegevusi viimastel aastakümnetel on olnud ka õpilasvahetus ning klubid üle maailma tegelevad 16-18aastaste noorte õpilasvahetuse korraldamisega. Selle raames elavad ja õpivad tuhanded noored ühe õppeaasta välismaal. „Samuti korraldatakse noorte suvelaagreid ja lühemaid suviseid perevahetusi. Viimati veetis näiteks 2018. aastal üle 20 noore mitmekümnest riigist kaks nädalat Eestis, tutvudes kohaliku elukorralduse, kultuuri ja loodusega. Samuti on sajad Eesti noored õppinud Rotary organisatsiooni kaudu aasta Ameerikas, Austraalias, Aasias või Euroopas ning samapalju noori on välismaalt meie kodumaal käinud. Ja sellised noored on saanud Eesti sõpradeks ja tutvustajateks maailmas,“ sõnab Tiit Kams.  

Uued eesmärgid

Presidendi sõnul jääb möödunud aasta igavesti meelde kui keeruline koroona-aeg, kuid uusi eesmärke saab seada raskuste kiuste. „Klubide eestvedajatele oli 2020. aastal kahtlemata suureks väljakutseks see, kuidas tegevust ohutul viisil vedada. Väga paljud üritused jäid ära, kokkusaamised toimusid tihti veebis või vähendatud koosseisudes,“ räägib ta ning lisab: „Uuel aastal jätkame senise suunaga kuid võtame tähelepanu alla ka noorte utsitamise ettevõtlusega tegelemiseks, sest viirus on laastanud majandust ning me vajame uusi ideid ja julgust elu edasiviimiseks.“

Võimalus midagi anda

Viimsi Rotary klubis on hetkel 16 liiget ja üks kandidaat liige. „Reeglina jõuavad uued liikmed klubidesse läbi olemasolevate liikmete soovituste. Loomulikult võib meiega ka ise ühendust võtta, tulla kuulama huvitavaid esinejaid meie koosolekutel või tulla ise midagi huvitavat ja harivat rääkima,“ lausub klubi president.

Kellel on aga soov klubi liikmeks saada, peab varuma pisut rohkem kannatust kui ehk mõne muu liikumise puhul, sest Rotary liikmeks saamine on pikem protsess. „Kandidaat tutvub meie tegevusega ja olemasolevad liikmed õpivad uut liiget tundma. Täisliikmeks saab astuda ainult juhul, kui kõik olemasolevad liikmed on nõus,“ selgitab Tiit Kams.

Kui aga on soov ja võimalus oma kodukandile ja maailmale midagi pakkuda, siis Rotary liikmeks olemine on selleks kahtlemata hea võimalus. Tiit Kams ise on Rotarys just selle võimaluse leidnud. „Oma igapäevasele tööle keskendumise ja koduste asjade tegemise kõrvalt on ümbritsevat maailma teinekord keeruline isegi märgata, rääkimata mõtestatud tegevusest maailma paremaks muutmiseks. Rotary liikumises osalemine on andnud mulle võimaluse usaldusväärsel viisil midagi ühiskonnale tagasi anda. Teiseks on klubi tegevuses osalemine kahtlemata avardanud minu maailma, olen saanud palju uusi teadmisi ja õppinud tundma suurepäraseid inimesi nii Eestis kui välimaal,“ on ta rahul.

Vaata lisaks: viimsirotary.org

Fotol: Klubi tuumik aastal 2017, kui president oli Raivo Hermlin. Pildil on veel Haldo Oravas, Mihkel Mandre, Gunnar Vain, Jaanus Kadak, David Pärnamets, Tõnu Tuulas, Eikki Kari ja Tiit Kams. Foto: erakogu