Viimsi Pensionäride Ühenduse eesmärgiks on teha eakate elu huvitavamaks, sisukamaks, tervislikumaks, aga ka luua võimalused elukestvaks õppimiseks, turvalisuse tõstmiseks ning toetada abivajajaid.

Eestlased on alati pidanud lugu ühistööst ja -üritustest, sest koos on elu tulemusrikkam, kergem, rõõmsam ja vananemine väärikam.  Viimsi vald on alati leidnud võimalusi oma eakate toetamiseks. Valla eelarves on arvestatavad summad meie tegevuste elluviimiseks ja pensionäridel on võimalus saada vallalt iga-aastast ühekordset toetust ( käesoleval aastal 90 eurot) ja tähtpäevade toetust, soodustingimustel ujuda, tegeleda vesivõimlemisega, käia kinos, veeretada kuule Kuulsaalis, kuulata Väärikate ülikooli loenguid, osaleda Viimsi huvikeskuse ja vallavalitsuse korraldatud üritustel ja palju muud.

VPÜ liikmed saavad aga lisaks sellele veel harrastada laulmist, tantsimist, käsitööd, discgolfi, matkata nii oma vallas, kui ka kaugemal. Rohkesti korraldatakse ekskursioone Eestis, viimastel aastatel ka Lätti, Soome, Rootsi, Valgevenesse, samuti muuseumite, teatrite ja kontsertide ühiskülastusi. Agaralt tegutsevad Viimsi PÜ Bowlinguklubi, Viimsi Rannameeste Klubi, Viimsi Seenioride Nõukoda, kepikõnni- ja matkaring ning päevakeskused Haabneemes ja Randveres. Päevakeskustes töötavad võimlemisrühmad, sõnakunsti-, teatrisõprade-, käsitöö-, kokandus- ja raamatusõprade ringid. Väga tähtis on seegi, et aktiivsetele kaasalööjatele – lauluansambel, tantsurühmad, sõnakunstnikud – leitakse sageli esinemisvõimalusi väljaspool koduvalda. Sügiseti keerutame jalga Sügisballil ja vallavalitsuse vastuvõtul. Erilise tähelepanu all on 80-aastased ja vanemad, kellele korraldame eraldi ekskursioone, teeme jõulupakke ja kellele on iga-aastase 5 eurose liikmemaksu tasumine vabatahtlik. Oktoobris valmivad eakatele mõeldud puhkeruumid Kesk tee 1, kus saab mängida lauamänge, koos kokata, lugeda ja vaadata televiisorit, kasutada arvutit, tähistada isiklikke sündmusi, kohtuda eakaaslaste ja sõpradega.

Kõigil Viimsi eakatel on alates 1. septembrist jälle võimalus külastada teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti VPÜ tuba Kesk tee 1, II korrusel, kus kella 11-st 13-ni saab astuda VPÜ liikmeks, tasuda liikme- ja muid makse, kurta oma muresid ja esitada küsimusi  VPÜ volikogu liikmetele. Sidet oma liikmetega peame e-posti ja volinike kaudu. Meie tegemisi sõnas ja pildis saab vaadata www.viimsiseeniorid.ee.

VPÜ liikmeks astumiseks saab avalduse esitada nii kodulehel www.viimsiseeniorid.ee, kirjutades meile viimsiseeniorid@gmail.com, külastades vastuvõtupäevadel VPÜ tuba või helistades VPÜ juhatuse ja volikogu liikmetele, kelle kontaktid leiate VPÜ kodulehelt.

Viimsi Pensionäride Ühendus püüab Viimsi eakad koduseinte vahelt omaealiste sekka tuua.

Hoidke end ja olge terved, hoitud ja armastatud!

Arnold Kimber

VPÜ juhatuse esimees

Viimsi Pensionäride Ühendus asutati 2. aprillil 1993. aastal ja see ühendab ligi 500 Viimsi pensionäri ( Viimsis elab u 3000 eakat). 2019.a aprillis valiti VPÜ uus 7-liikmeline juhatus ja 41- liikmeline volikogu.

VPÜ üritused: 3. septembril algusega kell 13 toimub Viimsi Päevakeskuse saalis VPÜ volikogu istung ja 19. septembril algusega kell 12 VPÜ üldkoosolek Viimsi Huvikeskuse saalis. Mõlemal arutame VPÜ 2019.a. majandusaasta aruannet, määrame uue juhatuse liikme ning arutame päevakohaseid küsimusi.