Õpetajate päeva eelõhtul, 4. oktoobril anti Noblessneri valukojas Proto avastustehase Nobeli saalis toimunud Viimsi õpetajate päeva peol üle tänud parimatele.

Kohal oli üle 350 Viimsi valla õpetaja, oma esindatus peol oli ka Viimsi gümnaasiumil. Peo avanud vallavanem Laine Randjärv rõhutas oma kõnes, et õpetajatel on õigus ja kohustus olla oma töös nõudlikud, ning kutsus murede korral üles probleeme ja nende võimalikke lahendusi silmast silma kohtudes ka vallavalitsuse esindajatega arutama.

Peomeeleolu tipphetkedeks oli nii tänukirjade üleandmise tseremoonia kui ka Tanel Padari tempokas kontsert, mis tõi jalga keerutama ja kaasa hüppama hetkega tantsupõrandatäie õpetajaid.

Tänukirja saajad
Täname Teid suurepärase klassijuhataja töö ja spordivaldkonnas aktiivse tegutsemise eest Viimsi Koolis – AHMED PORKVELI

Täname Teid silmapaistvate tulemuste eest Viimsi Muusikakooli tšelloõpilaste õpetamisel ja kõrgetasemeliste konkursitulemuste eest piirkondlikel ja vabariiklikel konkurssidel – ANN KUUT

Täname Teid pühendumise ja töökuse eest erivajadustega laste õpetamisel ja kaasamisel Randvere Koolis – ANNA-LIISA MÄEOTS

Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste individuaalse arengu toetamise ning eduka juhendamise eest maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel – ANNIKA ESTNA

Täname Teid pühendumusega tehtud töö eest õpetajana ja Haabneeme Kooli juhtimisstruktuuri parendamisse panustamise eest – ARIEL KRISTEL MÕTSMEES

Täname Teid suure panuse eest Haabneeme Kooli õpilaste seas liikumisharjumuste propageerimisel ja kujundamisel ning spordiklassi koordineerimisel – BERT TIPPI

Täname Teid suurepärase koostöö ning Viimsi Kooli õpilaste eduka juhendamise eest maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel – DAGNE-ANETE SOONTALU

Täname Teid pikaajalise pühendumuse ja kohusetundega tehtud töö eest inglise keele õpetaja ja meeskonna liikmena Haabneeme Koolis – DIANA RANNALA

Täname Teid pühendunud ja viljaka töö eest kujutava kunsti õpetamisel Viimsi Kunstikoolis – ELO TANG

Täname Teid TORE noorte juhendamise ja südamega tehtud töö eest Viimsi Koolis – EVE OTT

Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste individuaalse arengu toetamise ning eduka juhendamise eest maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel – EVE SKOGLUND

Täname Teid pikaajalise töö ja kooli maine edendamise eest Püünsi Koolis – GEA RADIK

Täname Teid energilise, pühendunud ja viljaka töö eest kunstiõpetuse õpetamisel Viimsi Kunstikoolis, kaasates kunstiõppesse tänapäeva moodsat tehnikat – IVAR REIMANN

Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste eduka juhendamise ja panustamise eest koolimaja dekoreerimisel – KAIRY NAHKUR

Täname Teid pühendumuse ja panuse eest muusikalise tegevuse arendamisse Haabneeme Koolis – KATI PÕDER

Täname Teid keskkonnahariduse propageerimise ja ülemaailmse Rohelise Kooli programmiga liitumise eest Viimsi Koolis – KERSTI OJASSALU

Täname Teid järjepideva ja heasoovliku töö eest klassiõpetajana Haabneeme Koolis – KERSTI RANDMER

Täname Teid tulemusliku ja pühendunud töö ning koolispordi arendamise eest Püünsi Koolis – KRISTEL SUURORG

Täname Teid Maria ja Johan Laidoneri perekonna loo lavastamise ja imeliste aktuste eest Viimsi Koolis – KÜLLI TALMAR

Täname Teid tugimeeskonna juhtimise, mänguteraapia läbiviimise ja Koolimäng 2018 loomise eest MLA-s Viimsi Lasteaiad – LAGLE REINUP

Täname Teid kui laste ja lastevanemate poolt tunnustatud erakordset ja inspireerivat klassiõpetajat Püünsi Koolis – LIIS LEUSKA

Täname Teid pühendumuse ja panuse eest Haabneeme Kooli võõrkeelte aineühenduse käivitamisel ja koostöise meeskonda juhtimisel – LILIAN RASPEL

Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste eduka juhendamise eest maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel – MAARIKA KOKS

Täname Teid pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi Koolis – MAIDO SAAR

Täname Teid kohusetundliku pikaajalise töö ja igakülgse abi eest Prangli Põhikooli juubeli korraldamisel – MAIME LINHOLM

Täname Teid pikaajalise ja pühendunud töö eest Püünsi Koolis – MAIRE KAJAMÄE

Täname Teid MLA Viimsi Lasteaiad, digiõppe eestvedamise eest Laanelinnu majas – MARE ANNIMÄE

Täname Teid eduka ja sihikindla töö eest Viimsi Muusikakooli saksofoniõpilaste õpetamisel ning mitmete kooli orkestrite juhendamisel – MARET MELESK

Täname Teid eesti keele kui teise keele õppematerjali loomise ning multifilmi „Oskar ja asjad“ valmimise eest MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu majas – MERIKE VARANDI

Täname Teid liikumistegevuste eestvedamise ja läbiviimise eest MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu majas – MERLIN VARE

Täname Teid pikaajalise ja tulemusliku töö eest Püünsi Koolis – MONIKA HEINMAA

Täname Teid pühendunud töö eest Püünsi Kooli lasteaia sise- ja väliskeskkonna kujundamisel – MONIKA NÕGISTO

Täname Teid Viimsi valla haridustöötajate 7. arenduspäeva eduka korraldamise eest Haabneeme Koolis – PROOMET TORGA

Täname teid tänuväärse töö eest KiVa programmi elluviimise ja rakendamise eest Randvere Koolis – KiVa meeskond: LIINA LÜÜTSEPP, TRIIN HALLIK, ALARI ALLIKA, MARI-LIIS MUGRA

Täname Teid pikaajalise, pühendunud ja eduka klassiõpetaja ja mentoritöö eest Haabneeme Koolis – REET-LY LINDAL

Täname Teid Viimsi Kooli õpilaste eduka juhendamise eest maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel – REILI REINTAL

Täname teid eesti keele aasta tähtsustamise ja tegevuste koordineerimise eest Viimsi Koolis – eesti keele õpetajate meeskond: RIITA JÄRVE, LIIS REMMEL, KAIE SAAR, KADRI KALM, AIME MIILE, DAGNE-ANETE SOONTALU

Täname Teid pikaajalise pühendunud töö eest Viimsi Koolis – RINES TAKEL

Täname Teid panuse eest Randvere Kooli õpilaste õpetamisel, inspireerimisel ja õnnelikuks tegemisel – ROOSIKA KANN

Täname Teid Prangli Põhikooli õpilaste eduka juhendamise eest pranglimise ja nutispordi võistlustel – SIIRI PIIRISAAR

Täname Teid professionaalse ja pühendunud töö eest klassiõpetajana Püünsi Koolis – URVE KARNER

Erilise tänu saanud koolijuhid:

Jekaterina Tšerepannikova, Tiina Piirisaar, Leelo Tiisvelt, Aime Niidas, Sirje Toomla,
Karmen Paul, Urvi Niidas, Maie Roos, Elle Soop