Viimsi noortekeskus on tegutsenud 18 aastat ning selle aja jooksul on avatud ka kaks filiaali – Randvere noortekeskus ja Püünsi noortekeskus. Alates 1. septembrist on Viimsi Noortekeskus munitsipaalasutus, kuid noorte jaoks ei muutu midagi. Võimalusi tuleb vaid juurde.

Püünsi noortekeskus on kõige värskem ja väiksem, kuid pakub kõige enam võimalusi noortele muusikutele ja muusikahuvilistele. Nimelt on Püünsis noortele kasutamiseks olemas vaikne ja nutikas bänditehnika koos pillidega. Tehnika võimaldab teha bändiproovi nii, et kõrvalseisjad midagi ei kuule, kuid osalistel endil on kõrvaklappide vahendusel kõik kuulda. Lisaks on hetkel hankimisel ka salvestustehnika, mis olemasolevat bänditehnikat täiendab ja loob veelgi suuremad võimalused noorsootöö korralduseks ja noorte arenguks. Et bänditehnikat maksimaalselt ära kasutada, alustab sügisest ka bändiring, mida juhendab noorsootöötaja Aare. Samuti oskab Aare nutikat bänditehnikat kasutada ning noori juhendada nii tehnilistes kui ka noortebändi sisulistes küsimustes. Julgustan jälgima Püünsi noortekeskuse Facebooki lehte, kust on võimalik saada vajalikku infot nii bänditegevuse kui ka muude võimaluste kohta.

Randvere noortekeskuse tegevusvõimaluste nimekiri kasvab samuti pidevalt. Randvere keskuses on noortele kasutamiseks fotostuudio koos vajaliku tehnikaga kaamerast-välkudest kuni erinevate taustade ja arvutini välja. Noorel on võimalik pildistamist harjutada ning õppida ise midagi omamata ehk noortekeskuses on need võimalused olemas. Samuti saab noor juhendamist ja nõustamist, kuna noorsootöötaja Kertul on olemas selleks nii teadmised kui ka kogemused. Lisaks pildistamisele saab Kertu noori abistada fotode töötlemise, plakatite kujundamise ja videode monteerimisega. Pildistamise soovi korral on vaja vaid Kertu või noortekeskusega ühendust võtta.

Samuti on Randvere keskuses noorteke kasutamiseks seadmed ja masinad, mis võimaldavad teha erinevat käsitööd ja meisterdamist. Noortekeskuses on nii tikkimismasin, digilõikur, paberlõikur kui ka muud kaasaegsed vahendid, mis noortele mitmeid kasutamisvõimalusi pakuvad.

Lisaks olemasolevatele vahenditele korraldavad noorsootöötajad koos noortega erinevaid tegevusi ja üritusi ning teevad lahedat koostööd Randvere kooliga, et noorte võimalusi ja teadlikkust veelgi suurendada. Samuti julgustan jälgima Randvere noortekeskuse Facebooki lehte, mille kaudu uudiseid ja uut infot kiirelt leida võib.

Viimsi noortekeskus on aga saabuval suurte muutuste ja uuenduste teel. Viimsi noortekeskus kolib ning seega tekib juurde nii ruumi, ruume kui ka võimalusi. Alates detsembri algusest asub Viimsi noortekeskus koos Viimsi raamatukoguga Viimsi Marketi teisel korrusel. Seda kolimist ja uuendust tasub oodata, sest uus keskus on loodud spetsiaalselt noorte jaoks. Nii ruumilahendused, sisustused kui ka tegevusvõimalused on loodud selleks, et võimalikult palju noori saaksid korraga maja kasutada ja tegeleda neid huvitavate tegevustega. Uues majas on lisaks avatud ruumile veel multimeediaruum, käelise tegevuse ruum kui ka koosolekute ruum. Lisaks mõnusalt suur ja kodune köök.

Multimeediaruumi saab kasutada nii fotostuudio, arvutiklassi kui ka filmistuudiona. Noorte kasutada on kolm Apple’i arvutit, mis on noorteprojekti „SisuAkadeemia” läbiviimiseks vajalikud ning soetatud Euroopa Sotsiaalfondi toel. Lisaks on olemas ägedad Sony hübriidkaamerad koos mikrofonide ja valgusega ning statiivid parima pildi- ja filmikvaliteedi jaoks. Multimeediaruumi tulevad ka stuudiotaustad ja valgused-välgud.

” Võimalusi on uues keskuses mustmiljon. Ole vaid tegija ja tule tee! “

Käelise tegevuse ruumis hakkavad toimuma nii juhendamisel toimuvad tegevused, kuid ka noortel endil on võimalik ruumi kasutada oma tarbeks käsitöö tegemiseks või meisterdamiseks. Koosolekuteruumi saavad kasutada noorteühingud, noortevolikogu ja kõik noortegrupid oma kokkusaamisteks ja koosolekuteks. Ruum saab varustatud kaasaegse tehnikaga ning on Viimsi noortele eelisjärjekorras kättesaadav.

Noorteka mõnus ja kodune köök on samuti valmis vastu võtma noortegruppe ja seltskondi tegevuste ja koolituste läbiviimiseks või suuremate ürituste puhul kohvi- ja söögiruumina. Lisaks on noortekeskuse ja raamatukogu ühiskasutamiseks saal kuni 50-le inimesele, mida saab kasutada nii koolituste, konverentside kui ka noortekogunemiste läbiviimiseks.

Samuti on noortekeskuse avatud ruumis väike lava, mis on mõeldud väiksemate ja rahulikemate kontsertide, luuleõhtute ja muude esinemiste jaoks. Või miks mitte ka koolituste korraldamiseks. Võimalusi on uues keskuses mustmiljon. Ole vaid tegija ja tule tee!

Kuni uue keskuse avamiseni on endiselt avatud Viimsi noortekeskus vanas kohas – Nelgi tee 1. Hoia end kursis läbi Facebooki, lisa Viimsi Noortekeskus meeldivaks ning kogu info on teada.

Kuna Viimsi noortekeskused töötavad avatud noortekeskuse põhimõttel, on nii keskus kui ka noorsootöötajad avatud noorte ideedele ja soovidele. Noortekeskuste tegevused ja pakutavad võimalused tulenevad noorte vajadustest. Noortekeskuste noorsootöötajad on alati valmis noori aitama ja toetama nende ideede teostamisel. Nad annavad endast parima, et luua noortele arenguks mitmekülgsed võimalused.