Viimsi noortekeskusel on vallas kolm filiaali: Viimsi, Randvere ja Püünsi. Lõppeval aastal osalesid noortekeskused Avatud noortekeskuste (ANK) ning Varaait 15 projektikonkursil, kokku kirjutati ja viidi ellu 6 projekti ning alustati kolme huviringiga.

Äsja uutesse ruumidesse kolinud ning 5. detsembril avatud Viimsi noortekeskus viis 2019. aastal läbi ANK projektikonkursiga rahastatud “Igaüks leiab endale hobi” nimelise projekti, mille eesmärgiks oli aidata noortel läbi 5 kuu ja 21 erineva ürituse leida enda jaoks sobiv hobi.

Toimusid väljasõidud ning käisid külalised. Käsitletud teemadeks olid fotograafia, sport, teadus, kunst ja muusika. Saadud tagasiside põhjal meeldisid noortele enim SkyParki ning SkyLabi külastused ja tänavakunsti ning ukulele töötoad.

Endas andeid avastamas
Varaait projektikonkursil osaleti “Nutikalt õppimine” nimelise projektiga, mille eesmärk oli formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimine. Hangitud nutivahendid olid ristkasutuses noortekeskuses ja Haabneeme koolis ning neid käsitledes viidi õppekavajärgsetel teemadel läbi erinevaid infotunde ja töötube, mille käigus õpiti muuhulgas infotehnoloogilisi vahendeid õppetöös kasutama.

Randvere noortekeskus osales ANK-i projektikonkursil “Mida kõike ma lõikan” nimelise projektiga, mille käigus viidi läbi 36 töötuba kasutades hangitud Cricut masinat.

Masin on programmeeritav. Lõikama erinevaid kujundeid paberist, vinüülplastist, vildist või kangast. Projekti raames tehti koostööd Randvere kooli ja Randvere päevakeskusega. Päevakeskuses valmistati vanavanemate päeva tähistamisel pildiraame ning töötoa viisid läbi noored ise. Läbi käelisi tegevusi arendavate töötubade on noored endi sõnul avastanud endas andeid ning saanud võimaluse neid arendada.

Varaait projektikonkursil osaleti projektiga, mille eesmärk oli läbi 18 töötoa arendada noortes meeskonnatöö oskust. Selleks soetati 7 meeskonnategevuse vahendit või mängu.

Püünsi noortekeskus keskendus oma esimese tegutsemisaasta jooksul muusikaliste tegevuste ja võimaluste arendamisele.

Avatud noortekeskuste projektikonkursi rahastusega soetatud bänditehnikat kasutades said noored indu muusikaõpingute alustamiseks, käisid harjutamas juba muusikakoolis õppivad noored ning alustas tegevust Püünsi noortest koosnev Kodumuna Bänd.

Kaasaegne helitehnoloogia
Noorte endi sõnul on nende kasutuses olev varustus kõrge kvaliteediga. Nagu projekti nimi “Vaikne ja nutikas prooviruum” viitab, on tegu elektriinstrumentidest koosneva nutika lahendusega, mille juhtimine käib läbi tahvelarvuti või isikliku nutitelefoni ning bändiliikmed saavad oma kõrvaklappides teisi bändiliikmeid kuulda just nii valjult kui soovivad.

Kodumuna Bändi trummari sõnul sarnaneb kasutusel olev elektritrummikomplekt mänguomadustelt ja tunnetuselt suuresti akustiliste trummidega, ent ei häiri ümbritsevaid inimesi, kuna ei tekita võrdväärselt lärmi ja vibratsiooni. Seega saab harjutada igal ajal.

Varaait projektikonkursi rahastusega hangiti Püünsi noortekeskusele kvaliteetne helisalvestustehnika ja programmilitsents. Neid kasutades saab salvestada oma pillimängu ja seeläbi jälgida oma arengut või toota kvaliteetseid fonogramme.

Samuti saavad noored vahendeid kasutades teadmisi kaasaegsest helitehnoloogiast. Noortekeskus tegi projektide raames koostööd Viimsi muusikakooliga, mille õpilastega ristkasutuseks vahendid hangiti.

Projektikonkursid korraldas Eesti Noorsootöö Keskus ning rahastas haridus- ja teadusministeerium.

Viimsi vallavalitsus eraldas toetust kolme noortekeskuste huviringi läbiviimiseks 2019/2020 kooliaasta lõpuni. Viimsi noortekeskuses alustas septembris 7–12-aastaste noorte disanialaseid teadmisi ja oskusi arendav huviring Minu disain ja 14–19-aastastele mõeldud Viimsi Noorte Fotoring.

Püünsi noortekeskuses alustas kooliaasta alguses iganädalane bändiring, mis on mõeldud koosmänguoskuse arendamiseks varasema muusikalise taustaga noortele. Noortekeskuste huviringid on noortele tasuta.