SPIN-programmi detsembris toimunud suure talveturniiri üheks üllatajaks olid seekord Viimsi noored. 8–10-aastastest noortest moodustatud Viimsi Spike võitis neljast mängust kaks ning veidi vanemate, 11–13-aastaste esindus FC Spinnerid jäi vastastele lausa alistamatuks ning vaid ülinapilt finaali ukse taga. Ehkki väljakul tundus kõik õnnestuma lausa kergelt, oli tegemist enam kui aastapikkuse järjepideva töö tulemusega.

Kui SPIN 2018. aasta oktoobris Viimsis tööd alustas, ümbritses programmi palju küsimusi – mis, kuidas, kellele? Üsna pea sai selgeks, et programmi leidsid üles just need, kellele SPINi enim tarvis on – noored, kes vajavad enesearengus tuge ja väikest lisatõuget. Aasta hiljem toimunud talveturniiriks oli alguses sageli ennekõike iseenda soovidele keskenduvatest noortest kujunenud üksteisega arvestavad ja ühiselt pingutavad võistkonnad.

Erinevalt tavalistest trennidest ja spordiringidest ongi SPIN-programmi eesmärk anda lisaks sportliku võimekuse tõstmisele noortele erinevaid eluks vajalikke sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi. Jalgpall on selleks vahend – nagu tuleb platsil hakkama saada oma emotsioonide, tekkida võivate konfliktide, kaaslaste ootuste, erinevustega, vajab igaüks neid oskusi ka ülejäänud elus.

“Meil on hetkel küllaltki pisike grupp, kuid oleme selle pundiga asja ilusasti toimima saanud,” kirjeldab Viimsi Spike’i igapäevaelu grupi abitreener Eret Viidakas. Iga grupiga töötavad tippklubi taustaga jalgpallitreener ning ennekõike noorte individuaalsele arengule keskenduv abitreener. Läbi viiakse kolm sessiooni nädalas, millest kaks keskenduvad jalgpallile, kolmas mõne oskuse omandamisele. Lisaks käiakse sageli noortele meelepärastes kohtades. Näiteks on aidanud SPINi noortele meeleolukaid kogemusi pakkuda Viimsi kino ja Atlantis H2O veepark.

“Jalgpalli osas on laste edasiminek olnud silmnähtav. Märgatav on ka mitmete noorte sotsiaalne areng. Kindlasti on veel palju tööd ees, aga väikseid edusamme on märgata, lapsed saavad erinevate väljakutsetega hakkama,” lisab Viidakas.

Näitena edusammudest toob ta ennekõike kasvavat oskust lahendada grupisiseseid konflikte. Kui esialgu olid vastuolud noorte vahel kerged tekkima, siis tänaseks on need oluliselt vähenenud. Teise näitena kirjeldab treener toimetuleku paranemist oma emotsioonidega hakkama saamisel, mida koguneb spordiväljakul rohkelt. Nii ongi õpitud töötama ühtse võistkonnana ning jääma rahulikuks ka pingelistes olukordades.

“Oleme konfliktidest ja nende lahendamisest väga palju rääkinud ja lastega tööd teinud, seetõttu on tekkinud oluliselt rohkem sallivust üksteise suhtes,” hindab Viidakas seniseid edusamme, milles on suur osa ka koolide ja vanemate toes.

SPIN on nimelt kogukonnaprogramm ning töötab paljude osapoolte koostöös. Ei piisa üksnes sellest, kui treenerid mõnel korral nädalas emotsioonide juhtimisest räägivad – noored vajavad tuge kogu ümbritsevalt keskkonnalt. Viimsi üheks suurimaks edulooks ongi olnud tihe suhtlus erinevate osapoolte vahel. Toimunud on perepäevad, kus vanemad osalevad trennis koos oma lastega. Samuti räägitakse trennis toimunu – nii rõõmud, mured kui ka arenguvajadused ja viisid, kuidas noori toetada – sageli ausalt ja avatult omavahel läbi.

Sügisel olid Viimsi noored esmakordselt hõlmatud SPIN-programmi suurde mõju-uuringusse, mis kinnitas, kui palju programmis õpitust noorte igapäevaellu jõuab. Aasta programmis osalenute seas paraneb koolikohustuse täitmine 21%-l ning õppeedukus paraneb keskmiselt 10%. Lisaks paranevad märgatavalt programmis osalejate enesekontroll, enesehinnang, enesetõhusus ning prosotsiaalsed hoiakud.

Viimsi osalejate seas läbi viidud küsitluse põhjal tuntakse end programmis ennekõike turvaliselt (hinnang keskmiselt 8,7/10), õnnelikuna (8,1/10) ja tunnustatuna (7,7/10). Õpitud oskustest toovad noored enim välja eesmärkide seadmist ja nende nimel pingutamist, positiivset suhtlemist ning teistele eeskujuks olemist.

“Seniste tulemusteni on meid viinud hea ja usalduslik koostöö lapsevanemate ja koolidega,” kinnitab FC Spinnerite abitreener Kärt Hallikas. Tema sõnul ei ole meeskonnatöö lastele alguses iseenesest mõistetav – selle arendamine vajab pidevalt täiskasvanu suunamist ja juhendamist.

“Noorte edusammud nii omavahelises suhtlemises kui ühisel tegutsemisel innustavad ka meid treeneritena uutele väljakutsetele vastu astuma. Võime siiralt uhkust tunda, et tänaseks on meist kujunenud ühtselt tegutsev meeskond,” on Hallikas rahul.

Järgmise suurema sportliku väljakutsena ootab Viimsi noori juunis ees programmi suveturniir, mis toob kokku noored kõikjalt üle Eesti. SPIN-programmi grupid tegutsevad veel Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Kohtla-Järvel, Tõrvas, Keilas ja Rae vallas. Ees ootab laienemine Elvasse ning veel mitmetesse omavalitsustesse. Kokku osaleb programmis iganädalaselt sadu noori.

SPIN-programmi Viimsis rahastab Viimsi vallavalitsus. Programmi tööd üle Eesti toetavad siseministeerium, Euroopa Sotsiaalfond, Briti Nõukogu ja UEFA Lastefond.

Loe lisa: www.spinprogramm.ee.