Kärajad
Kärajad

„Õndsa Neitsi taevaminemise päeval aga tungisid nad Harju maakonda, mis on keset Eestimaad, kus ka kõik ümbruses asuvad hõimud tavatsesid iga aasta Raikkülas (Raigele) nõupidamiseks kokku tulla.“

Nii kirjutas ligi 800 aastat tagasi preester Henrik tekstis, mida me tänapäeval teame Henriku Liivimaa kroonikana. 1216. aastal toimunud sündmuse kirjeldus annab aimu, et muinaseestlased tavatsesid piirkonna asju ühiselt arutada.
Kogunedes ringi, sest nagu rahvaluuleteadlane Mikk Sarv 2009. aastal oma blogis kirjutas, on kõik head asjad ümmargused. „Küllap sellepärast kogunesidki inimesed ammustel aegadel RINGI, kui tahtsid midagi olulist lahti arutada ja hea otsuseni jõuda. Ringi kaasnimeks on olnud kera või ka kära, millest ongi tuletatud taoliste arupidamiste muistne nimi KÄRAJAD. Sõna ainsuse vorm on KÄRA. Kärajad tähendab seega mitmeid, korduvaid kokkuistumisi sama asja selgeks arutamisel.“

“Palju murelikke teematõstatusi sotsiaalmeedias viis mõtteni korraldada arutelukoosolekuid valla kogukonna jaoks olulistel teemadel vahetult.”

Kärajad tõstis taas au sisse president Toomas-Hendrik Ilves, kui kutsus 2007. aastal kokku presidendi kärajad.
Vajadus asju selgeks rääkida on ilmselgelt olemas ka Viimsis. Otseselt ja kaudselt. Palju murelikke teematõstatusi sotsiaalmeedias viis mõtteni korraldada arutelukoosolekuid valla kogukonna jaoks olulistel teemadel vahetult.
Pean otsesuhtlust väga oluliseks, sest silmast silma korraldatavad kohtumised, ühisest aruteluringist tekkivad „hullud“ ideed, ratsionaalsed ettepanekud, aga ka emotsionaalsed väljaütlemised – see kõik on väärtuslik pagas juhtimisotsuste ja tulevikuplaanide tegemisel ükskõik missuguses kogukonnas.

Sotsiaalmeedia ajastu annab küll võimaluse vaid hiireklikiga ja kiiresti erinevates aruteludes osaleda, positiivset või negatiivset arvamust väljendada, kuid vaatamata oma nime all kommenteerimisele on suhtlus kuidagi impersonaalne ja kauge. Mina väärtustan pärissuhtlemist.
Viimsi kogukonna kärajate eesmärk ongi võimaldada vahetuid nõupidamisi vallaelanike ja vallavalitsuse liikmete ning ametnike vahel. Kuulata elanike küsimusi, soove, muresid ning jagada faktidel põhinevat infot põletavate teemade kohta.
Teemasid on seinast seina. Ehkki praeguseks on enim küsimusi laekunud planeeringute valdkonnast (mille kohta saab infot ka juba käesolevast lehest), on küsimusi nii bussiliikluse, koolide-lasteaedade, jäätmemajanduse kui ka kultuurielu kohta. 

Seepärast, hea viimsilane, kutsun Sind üles tulema ringi, kärajate ringi. Palun broneeri oma kalendris 25. september kell 18–20, sest just siis toimub järgnevate aastate nõupidamiste sarja – Viimsi kogukonna KÄRAJATE – sissejuhatav õhtu.
Esimestel kuudel koguneme Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1), edaspidi toimuvad kärajad peagi avatava uue Viimsi raamatukogu ruumides. Küsimused saab ka ette saata e-posti aadressil laine.randjarv@viimsivv.ee.

Kohapeal vastame koos abivallavanematega nii palju kui võimalik. Vajadusel võtame aega, et vastata kirjalikult. Edaspidi katsume ette teavitada temaatilistest kohtumistest, et aja kohaletulemiseks ja kaasamõtlemiseks võtaksid just vastavatel teemadel arutleda soovijad.

Kärajad salvestatakse ja neid saab järele vaadata.
Tere tulemast!