Reedel, 17. septembril avatakse pidulikult valla allasutus Viimsi hoolekandekeskus. Keskus pakub eakatele ning erivajadustega vallaelanikele erinevaid sotsiaalteenuseid. 

Keskuse alla koondatakse seni MTÜ Viimsi Päevakeskuse poolt korraldatud eakatele suunatud tegevused, sh päevakeskused, aga ka seni valla või Rannapere pansionaadi poolt pakutud teenused. Hoolekandekeskuse juhina tegutseb alates juunikuust Lemme Palmet. 

Hoolekandekeskuse eesmärk on luua eakatele ja erivajadusega inimestele loovust toetav, turvaline ja kaasav vaba aja veetmise keskkond pakkudes võimalusi olla ühiskondlikult ja füüsiliselt aktiivne ja leevendada isolatsiooni ning toimetulekuraskusi.

Keskuse üksused paiknevad kahes kohas: Haabneeme alevikus Viimsi päevakeskuses (Kesk tee 1) ning Randvere päevakeskuses (Kibuvitsa tee 1). Päevakeskuse teenused on paljudele Viimsi eakatele kindlasti juba üsna tuttavad, sest nii mõnedki osalevad sealsetes huviringides ja igapäevases tegevuses. „Viimsis on väga hästi toimivad päevakeskused, kus on suurepärased vaba aja veetmise võimalused,“ kiidab Lemme Palmet.

Lisaks päevakeskusele pakub ja koordineerib Viimsi Hoolekandekeskus mitmeid muid teenuseid, mis kõikidele veel ehk nii tuttavad ei ole. Sinna alla kuuluvad kodu-, päevahoiu-, tugiisiku- ja sotsiaaltranspordi osutamise teenused.

 

Randvere päevakeskus
Randvere päevakeskus

Milliseid teenuseid pakutakse?

Pakutavate teenuste nimekiri on pikk ning kõikidest lähemalt rääkida ei jõua. Seega toob hoolekandekeskuse juht välja vaid mõned, mille arendamisega hetkel tegeletakse. Üks nendest on koduteenus. Selle eesmärk on inimese abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. „Tahame koduteenuse kättesaadavust parandada. See teenus on väga oluline, sest enamasti tahetakse võimalikult kaua elada oma kodus. See ei ole seotud vanusega, abivajajaks võib olla ka tööealine erivajadustega inimene,“ kirjeldab Lemme Palmet. 

Teisena tõstab ta esile eakate päevahoiu, mis juba praegu Viimsi hoolekandekeskuses tegutseb. Päevahoius tegelevad eakatega igapäevaselt kaks vastava koolituse läbinud tegevusjuhendajat. „Meie poole võib pöörduda mistahes olukorras, kus eakas vajab kõrvalabi ja perel on tekkinud mure, et pereliige ei saa päevasel ajal kodus iseseisvalt hakkama. Arutame läbi ja leiame sobiva lahenduse, vajadusel päevahoiu näol,“ julgustab Lemme Palmet hoolekandekeskuse poole pöörduma. 

Kolmas oluline teema on tugiisikuteenus. Praegu on Viimsi vallas ligi 30 last, kes vajavad tugiisikut. Kui varem töötasid tugiisikud käsunduslepinguga, siis nüüd võetakse nad hoolekandekeskuse koosseisu ning sõlmitakse paljudega neist töölepingud, mis pakuvad tugiisikutele senisest suuremaid garantiisid.

Ühe kaugema unistusena nimetab Lemme Palmet kaitstud töökeskuse loomist. See on mõeldud inimestele, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes tingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases tempos. Seejuures on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi. 

Päevahoiu ruumid Haabneemes
Päevahoiu ruumid Haabneemes

Hoolekandekeskusest saab nõu ja abi

Kuna teenuseid on palju ning pole võimalik, et igaüks suudaks kõigega kursis olla, siis ongi hoolekandekeskuse üks eesmärke olla vallaelanikele sotsiaalvaldkonnas teejuhiks. Keskpunktiks jäävad siinkohal igapäevaselt tegutsevad päevakeskused Haabneemes ja Randveres. „Meie eesmärgiks on arendada päevakeskuseid avatud keskuse põhimõttel. See tähendab, et meie juurde võib tulla igal ajal, ei pea tingimata osalema huvitegevustes. Võib tulla selleks, et juua tass kohvi, teiste eakatega juttu ajada, ajalehti või ajakirju lugeda. Loodame, et tänu keskuse võimalustele saavad inimesed rohkem suhelda ning tekib justkui väike tugivõrgustik. Kui siis ühel hetkel peaks tekkima probleemid toimetulekuga, saab meie juurest ka nõu küsida,“ ütleb Lemme Palmet. 

Ta julgustab päevakeskusesse pöörduma kõiki, ka neid, kellel juba on iseenda või oma lähedase toimetuleku osas küsimusi. Hoolekandekeskus ei ole ju toeks mitte pelgalt teenuse saajale, vaid abistab kaudselt kogu peret – eakatele mõeldud teenused aitavad tegelikkuses nende täisealistel lastel tööturul jätkates toime tulla ning erivajaduste laste kõrval saavad tänu pakutavatele teenustele tuge nende vanemad ja õed-vennad. „Kuulame inimese ära ning mõtleme koos, mis võiks olla lahendus ja millise teenuse järgi võiks vajadus olla. Inimene ei pea ise teadma ühtegi teenust ega seda, kuidas toimub taotlemine. Jagame esmast infot võimaluste kohta ning vajadusel suuname edasi valla sotsiaalosakonda, kui vajaliku teenuse saamine eeldab kirjaliku taotluse esitamist,“ märgib keskuse juht.

Sotsiaalteemad on südameasi

Lemme Palmet
Lemme Palmet Foto: Ulli Luide

Kokkuvõtvalt võib nentida, et tööd ja tegemist hoolekandekeskuses jätkub, kuid kui sihid on paigas ning töö huvitav, siis on kõik võimalik. Lemme Palmet on kindlasti õige inimene hoolekandekeskust tüürima, sest sotsiaalvaldkonnaga on ta seotud kakskümmend aastat ning tunneb seda läbi ja lõhki. Ta on õppinud sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat Tartu Ülikoolis, töötanud nii rehabilitatsioonikeskuses, et luua tööhõivevõimalusi erivajadustega inimestele, töötukassas puuetega inimeste teenuseid juhtides kui ka sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonnas, kus tegutses seitse aastat riiklike hoolekandeteenuste poliitikajuhina, panustades viimasel paaril aastal ka pikaajalise hoolduse süsteemi loomisesse. „Eelistan teha tööd, millel on teatud ühiskondlik mõju ja panus inimeste igapäevase heaolu kasvu,“ sõnab ta.

Soovime nii Viimsi Hoolekandekeskusele kui ka Lemmele tuult tiibadesse!

Huvitegevused alustavad 1. oktoobrist

Viimsi hoolekandekeskuses on kaks eakatele mõeldud tegevuskeskust:  Haabneeme päevakeskus aadressil Kesk tee1 ja Randvere päevakeskus  Kibuvitsa tee 1. Mõlemad päevakeskused pakuvad eakatele palju tegevusi, et nii füüsis kui ka vaim terve püsiks ja elurõõm igal päeval kaaslaseks oleks. 

Tähtsaim neist on muidugi liikumine – tervisevõimlemine, jooga, seeniorpilates, lauatennis, terviserajakõnd Haabneeme keskuses ja tervisevõimlemine, jooga ja tervislik liikumine Randveres. Mõlemas keskuses võtavad üles tantsutuure seeniortantsurühmad. 

Loomine ja käeline tegevus toimub erinevates huvialaringides – keraamika, portselanimaal, käsitöö ja õmblemine. Uudse tegevusena käivitatakse kunstistuudio. Loomulikult kuulub rõõmsasse päeva laulmine ja seda tehakse mõlemas keskuses.  

Võimalik on osaleda inglise keele õppes nii algajate kui ka edasijõudnute grupis.

Infotehnoloogiline pädevus on samuti vajalik, et igapäevaste toimingutega hakkama saada. Olgu see siis helistamine uutel nutitelefonidel, toidu tellimine e-poest või uudiste jälgimine ning sõpradega suhtlemine. 

Haabneeme sõnakunstiring ootab uusi liikmeid. Ka mälu peab pidevalt koormust saama, et unustamist vältida. Selleks on planeeritud mälumängud ja male, kabe ning bridžimäng. Kõneosavuse vormis hoidmiseks töötavad klubid aiasõpradele, raamatuhuvilistele ja kokanduse armastajatele.

Sätestatakse ka mängutunnid. Huvitegevusest vabal ajal saab mõlemas keskuses  koroonat mängida ning Haabneemes ka piljardit. Mängukaaslased ja partnerid  tuleb aga ise kaasa võtta. 

Nagu ikka, alustavad huvialaringid tööd 1. oktoobril. 

Muidugi korraldatakse endiselt päevakeskustes eakatele kontserte ja  tähtpäevasündmusi. Kus, mida ja millal toimub, saab teada infopäevadel.

Randvere päevakeskuses toimub eakate infopäev ja huviringidesse registreerimine 16. septembril kell 15. Haabneeme päevakeskuses toimub infopäev ja huviringidesse registreerimine 17. septembril kell 14. Infopäeval saab tutvuda keskuse ruumidega, toimub kontsert, jagatakse infobuklette, saab sõpradega suhelda ja end huvialaringidesse kirja panna. 

Pärast infopäevi kulub kaks nädalat huvialaringides osalemise soovide analüüsimseks ja tegevusrühmade moodustamiseks. Kui keegi soovib pakkuda mõne klubi loomist ja on ise aktiivne eestvedaja, siis saame sellegi teoks tehtud – leiame päevakeskuse ruumides aja ja koha.