Valla mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuring.

Viimsi Vallavalitsuse tellimusel on koostamisel Viimsi valla mandriosa rohevõrgustiku toimivuse uuring. Uuringu läbiviimiseks korraldati riigihange, mille võitis peatöövõtjana OÜ Sfäär Planeeringud, kaasatud on eksperdid OÜ Xenus, OÜ Tirts ja Tigu, OÜ Maarja Tüür ja Tallinna Ülikooli geograafid.

Rohevõrgustiku toimivuse analüüsimiseks uuritakse loomastikku, loomade liikumiskoridore, nahkhiiri, linnustikku ja elupaiku. Samuti koostatakse rohevõrgustiku alade kasutus- ja taluvuskoormuse uuring. Kuna linnustikku ja loomastikku peab jälgima kahel järjestikusel aastal, valmib uuring sügiseks 2021.

Uuringu välitööd on juba alanud, linnustiku ja loomastiku eksperdid töötavad ka ebatavalistel kellaaegadel hilisõhtust varahommikuni. Töö koostamiseks korraldatakse küsitlusi ja intervjuusid, jooksev informatsioon ilmub vallavalitsuse kodulehel ja Viimsi valla lehes.