Tänapäeval on vabatahtlikud päästekomandod väga suureks abiks kutselistele komandodele – seda nii väljakutsetele reageerimisel kui ka ennetustöö tegemisel.

Mitmetes meie naabervaldades on kutseliste komandode kõrval igapäevaselt toimetamas mitmed vabatahtlikud päästekomandod. Viimsi vallas tagavad inimeste turvatunde vaid kutselised komandod (Pirita ja Muuga). Loodame aga, et vabatahtlikke päästjaid tuleb ka siia kanti peagi juurde. Selleks, et vabatahtlikuna enda oskuseid pidevalt arendada, on Päästeametis võimalik osaleda kutselistes komandodes ühises valveteenistuses.

Viimsi valla eripäraks on asjaolu, et asulad ja elamud on hajutatud. Lisaks paiknevad siin pikk rannajoon, metsad ja rahvusvaheline teesõlm. Pääste jaoks tähendab see sageli väljasõite kaugetesse asulatesse ning kui päästesündmuse kvaliteetseks lahendamiseks on tarvis kaasata eritehnikat, siis võtab sündmusele jõudmine mõnikord üsna palju aega – sellistes hädaolukordades teame kõik, et aeg on kallis ja iga minut loeb. Selleks, et tagada kiire päästeteenuse osutamine meie kogukonnas, on lisaks ühele kutselisele komandole kindlasti tarvis vabatahtlikke päästjaid. Paljude Harjumaal asuvate vabatahtlike komandode tehnika, olmetingimused ning päästjate kutseoskused ja liikmelisus aina kasvavad ja arenevead. Soovime, et see oleks ka meil nii.

Hindamatud kogemused

Vabatahtlike komandode väljakutsete arv kasvab iga aastaga ning see viitab nende olulisele panusele kogukonna turvalisuse tagamisel. Kindlasti vähendavad nad kutseliste päästjate koormust. Vabatahtlikud päästjad hindavad ühiseid valveteenistusi kutseliste päästjatega väga, sest kogemused tulevad ju ikka praktika käigus. Reaalsete väljakutsete käigus saavad nad palju õppida ning olla aina pädevamad nii ennetustöös kui ka õppustel. Lasnamäe komandos on juba aastaid stabiilselt ühises valveteenistuses käinud raadio Star FM hommikuprogrammist tuttav Andres Puusepp, kes ka enda hea sõbra Ott Leplandi sel kevadel vabatahtlikuks päästjaks kutsus. „Pääste on mul väga südames,“ ütleb Andres, kes selle aasta märtsis aitas Otil tema esimeses 24-tunnises ühises valveteenistuses hakkama saada. „Ühises valveteenistuses ei ole midagi keerulist ning kellelegi ei anta ülesandeid, millega ta hakkama ei saa,“ räägib Andres ja lisab, et kutselised päästjad on alati väga abivalmid. „Näiteks Ott oli oma esimeses vahetuses ikka väga tubli ja 100% hingega asja juures. Tegi kõik asjad ladusalt kaasa – riietumine, redelite püstitamine, voolikuliinide vedamine jne. Kõik tegevused said talle väga kiiresti selgeks ning kindlasti jääb ta meiega ka tulevikus. Seda ta lubas!“

Vabatahtlikud päästjad on fookuses

Päästeameti üheks fookuseks sel aastal ongi uute vabatahtlike värbamine ning koolitamine ja nende kaasamine erinevatesse tegevustesse – näiteks ennetus- ja infopäevad ning ühised 24-tunnised valveteenistused kodule lähimas komandos. Üheskoos aitame tõsta kogukonna teadlikkust kriisidega seoses, kus heaks näiteks on koroonaviiruse leviku ohjamine. Vabatahtlike ridadega on oodatud liituma iga vallaelanik, keda kodukoha turvalisus kõnetab. Selleks pole tarvis teha muud, kui võtta ühendust Pirita päästekomandoga ning seejärel alustame juba väljaõppe ning koolitustega.

Ühises valveteenistuses olles ei pea kartma, et kõigega kohe hakkama ei saa. Igale uuele vabatahtlikule antakse jõukohased ülesanded ning keegi ei eelda, et kohe kõike oskama peab. Pikemas perspektiivis on aga kindel, et see tunne ja kirg, mis kogukonna turvalisusele kaasa aidates tekib, on kirjeldamatult hea ja tunnustusväärne.

Tõeline meeskonnatunne

Ühise valveteenistuse (ÜVT) eesmärgiks on kutseliste ja vabatahtlike päästjate tõhusam koostoime parema päästevõimekuse tagamiseks. ÜVT toimub kutselises päästekomandos ning ÜVT-ga seotud tegevuste korraldajaks on riikliku päästekomando pealik. Ühises valveteenistus osalemine pakub vabatahtlikule päästjale erinevaid tegevusi:  

  • päästesündmusel elupäästevõimekuse tõstmine läbi vabatahtlike päästjate poolt tehtavate toetavate tegevuste;
  • päästetöö alase vilumuse andmine ja oskuste kinnistamine läbi vaatlus- ja osaluspraktika;
  • pääste- ja ennetustöö alase praktilise kogemuse andmine;
  • päästja elukutse tutvustamine.

Vabatahtlikul päästjal, kes soovib ühises valveteenistuses osaleda, peab olema kehtiv tervisetõend ning vabatahtliku päästja tunnistus, mille saab pärast e-koolituse läbimist.

ÜVT-s olles saavad vabatahtlikud päästjad oma kogemuste ja oskuste piires osaleda kõikides komando ja päästemeeskonna tegevustes.

Võta ühendust!

Kui Sinus tärkas huvi vabatahtliku päästja kutse vastu, siis võta julgelt ühendust Pirita päästekomando pealiku Priit Jõgisooga telefonil 526 3553.