Põhja-Eestis tegutsev Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) kutsub endaga liituma inimesi, kes soovivad anda oma panuse Eesti elanike ohutuse ja turvalisuse tagamisse ning samuti suurendada enda hakkamasaamist hädaolukorras.

Vabatahtlike reservpäästerühmlaste üks ülesandeid on suvekuudel Aegna saare külalistele info, nõu ja abi andmine, tuleohutuse tagamine ning saarel viibijatele esmaabi osutamine, samuti koos politseiga avaliku korra eest hoolitsemine. Aastaringselt tegelevad RPR-i liikmed ennetustööga, mille hulka kuuluvad nii erinevatel avalikel üritustel osalemine, noorteringi korraldamine kui ka muud põnevad projektid.

Vabatahtlikus Reservpäästerühmas saab end igakülgselt arendada ja erinevates valdkondades vastavalt huvile ja võimalustele tegutseda: koos PPA-ga kadunud inimesi otsida, kutseliste päästjatega ühisvalves olla või logistikakomandos, mis aitab päästjaid suursündmuste puhul varustuse ja toitlustusega. RPR-i peamine eesmärk on suurendada nende inimeste ringi, kes saavad elu erinevates olukordades hästi hakkama ning oskavad ja tahavad ohutust ja turvalisust puudutavaid teadmisi ka oma lähedaste ja kogukonnaga jagada. Hea tunne ühiskonna hüvanguks tegutsemisest on garanteeritud!

Vabatahtliku Reservpäästerühmaga liitumiseks on vaja läbida vabatahtliku päästja koolitus, esmaabikoolitus ning otsingukoolitus, mille korraldab RPR koos Päästeametiga.

Vabatahtliku Reservpäästerühma tegemistest ja rühmaga liitumisest saab täpsemalt teada infotunnis, mis toimub 5. veebruaril kell 18 Päästeameti Põhja päästekeskuse territooriumil Mänsaku 8. Palume sellele registreeruda, saates e-kiri aadressile uusliige@rpr.ee.

Vabatahtlik Reservpäästerühm on Eesti suurim siseturvalisuse vabatahtlikke koondav mittetulundusühing, kuhu kuulub ligi 200 inimest. RPRi peamine tegevuspiirkond on Harjumaa.

Lisainfo: uusliige@rpr.ee