Viimsi vallas on registreeritud kuriteoteadete arv jäänud samale tasemele, võrreldes eelneva aastaga. Langenud on registreeritud vargusjuhtumite arv. Positiivne, et teist aastat järjest langeb just eluruumidest vargused. Varguste puhul on uueks trendiks tõukerataste vargused. Jätkuvalt varastatakse kinnitamata jalgrattaid ja hoovides olevatelt paatidelt mootoreid.

Tõusev trend on kelmused, mille arv tõuseb aastast aastasse. Mitmed investeerimiskelmuste ohvrid on pöördunud politsei poole. Teatatakse suurtest summadest, mida on kelmidele kantud. Ennetamaks kelmuste ohvriks mitte sattumist, pandi 2019. aastal Viimsi avalikesse kohtadesse üles plakatid. Politsei jätkab ennetuskampaaniatega.

Teist aastat järjest tõuseb registreeritud vägivallakuritegude arv. Sealhulgas lähisuhtevägivalla puhul on tõusnud nii kuriteojuhtumite, infoteadete kui ka lastega seotud juhtumite arv. Hea on näha, et inimesed saavad järjest teadlikumaks lähisuhtevägivalla olemusest ja otsitakse julgemalt abi.

Politsei koostöös Viimsi vallavalitsuse lastekaitsetöötajate, ohvriabitöötajate ja MTÜ-ga Viimsi Naiste Tugikeskus HooliMine toetab peresid. Mitmes peres on suudetud füüsilise vägivalla kasutamisele piir panna. Enamasti on olnud need juhtumid, kus osapooled on pidanud ikkagi lahku kolima. Nii politsei kui ka ohvriabi poolse nõustamise juures on olnud oluline abivajajate julgustamine helistamaks lühinumbrile 112. Nt kahe pere puhul kutsuti korduvalt ahistava elukaaslasele patrull, kes toimetas ahistaja kas kainenema, teise elukohta või andis korralduse lahkuda.

Väärtegude arv on tõusnud kolmandiku võrra. Tõus on olnud lühimenetluste arvelt, mida kasutatakse enamjaolt piirkiiruse ületajate puhul. E-politsei süsteemi kasutamise võimalus lühimenetluse läbiviimiseks politseisõidukites on lihtsam ja kiirem. Positiivse poole pealt saab välja tuua, et 2019 suveperioodil tuli piirkonnapolitseinikule vähem kaebusi kihutavate ja müra tekitavate mootorratturite kohta.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv on suurenenud kolmandiku võrra. Haabneemes hukkus üks jalakäija. Enne seda oli viimane hukkunuga liiklusõnnetus Viimsis 2016. aastal. Joobes juhi süül ei ole olnud ühtegi inimkannatanuga liiklusõnnetust, kuid joobes juhi süül juhtunud õnnetuste arv on suurenenud. Oluliselt on tõusnud õnnetuste hulk, kus vigastada on saanud jalgratturid, mootorratturid ja mopeedijuhid. Võib eeldada, et lähiaastatel suureneb tõukeratturitega õnnetuste arv.

Jätkuvalt toimuvad liiklusõnnetused peamiselt lõigul Muuli ja Ranna tee ristist kuni Heki ja Randvere tee ringini. Sügisel vaadati üle Viimsi koolide juures olevad liiklusmärgid ja teekattemärgistused. Randvere ja Püünsi kooli juures tehti mõned parendused, täiendused.

Positiivne, et joobeseisundis ja süstemaatiliselt juhtimisõiguseta juhtimiste arv on väikeses languses, kuid jätkuvalt on joobeseisundis juhtimine tõsine probleem Viimsis.

Suur murekoht on Viimsis lemmiklooma pidamise nõuetest mitte kinni pidamine. 2019 oli mitu tõsist juhtumit, kus koerad hammustasid inimesi või teisi loomi. Kui varasemalt on olnud hammustamise juhtumid lahtiste koertega, siis 2019. aastal oli mitu juhtumit, kus koerte omanikud jalutasid koeri küll rihma otsas, aga koertel ikkagi õnnestus hammustada nii inimesi kui ka teisi koeri.

Põhjuseid võib otsida selles, et omanikud lasevad koeral jalutada liiga pika rihma otsas või teiste möödujate puhul ei tõmmata koera lähedale. Teisest küljest ka möödujad ei anna koeraomanikule piisavalt aega koera lähedale tõmbamiseks ning mööduvad pahaaimamatult lähedalt. Samuti ei kasuta jalgratturid endast märku andmiseks rattakella. Viimsis on väga hea kõnni- ja jalgrattateede võrgustik, samuti head terviserajad, mida järjest enam kasutatakse. Sellega seonduvalt on nendel teedel koerte rünnakute ja loomaomanike vaheliste konfliktide arv suurenenud.

Relvade, laskemoona ja lõhkeainepakettide loovutamise kampaania käigus anti Viimsi vallas ära mitmeid ebaseaduslikult inimeste käes hoiul olnud tulirelvi ja laskemoona. Näeme, et kampaaniast on kasu olnud.
Politsei tuvastas 2019 kevadel kontrollostuga ühes Viimsi valla kaupluses, et müüja müüs ilma dokumenti küsimata alaealistele nii alkoholi- kui ka tubakatooteid. Müüja võeti vastutusele.

Viimsi abipolitseinikud panustavad jätkuvalt aktiivselt turvalisuse tagamisse. Iseseisva pädevusega abipolitseinikud teevad vabatahtlikult Viimsis autopatrulle. Samuti aitavad teha patrulle Prangli saarel ja aitavad ürituste ajal tagada avalikku korda. Abipolitseinike panus on hindamatu väärtusega.

Koostöös loome turvalisust!

Registreeritud süüteod Viimsi vallas 2018–2019

Andmed seisuga 11.03.2020 PPA (ALIS)

Mõõdik20182019Vahe (+/-)Vahe (%)
Registreeritud kuriteod205205-10%
Registreeritud väärteod67986118227%
Mõõdik20182019 Vahe (+/-) Vahe (%)
Rasked tervisekahjustused121100%
Vägistamised1100%
Kehaline väärkohtlemine32471547%
Röövimised011100%
Vargused10269-33-32%
Vargused eluruumist95-4-44%
Vargused sõidukist5500%
Süstemaatilised vargused622933-53%
Kelmused112514127%
Narkokurideod264200%
Internetis toime pandud kuriteod121202000%
Seksuaalkuriteod alaealise vastu20-2-100%
Alaealise poolt toime pandud kuriteod82-6-75%
Mõõdik20182019Vahe (+/-)Vahe (%)
Narkoväärteod2914-1552%
Väheväärtuslikud varavastased kuriteod737745%
Alaealiste poolt toime pandud väärteod4235-7-17%
Mõõdik20182019 Vahe (+/-) Vahe (%)
Liiklusväärteod53873920137%
Inimkannatanuga liiklusõnnetused1115436,4%
Liiklusõnnetustes hukkunud011100%
Liiklusõnnetused alkoholi/narko mõju all juhi süül0000%
Juhtimisõiguseta juhtimine4541-4-8,9%
Joobes juhtimine6761-6-9,0%
…sh 0,1-0,24 mg/L1512-3-20%
…sh 0,25-0,74 mg/L3029-1-3.3%
…sh üle 0,75 mg/L või narkojoove2220-2-9,1%
Mõõdik20182019Vahe (+/-)Vahe (%)
Lähisuhtevägivalla (LSV) kuriteojuhtumid32481650%
…sh LSV kuriteojuhtumid lapse osalusel1520533%
LSV infoteated891092022%
525200%