13.mail kogunes taas Viimsi valla noorte tunnustamise ja toetuse määramise komisjon, seekord Microsoft Teamsi keskkonnas. Komisjonile laekus 6 taotlust.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 määrusele nr 14 „Tunnustamise kord Viimsi vallas“ lisa 1 on toetuse andmise eesmärk tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7-26, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

Tunnustuse said:

Säde Ann Saks, kes on väga tubli aktiivne Viimsi noor, kelle eesmärgipärane tegutsemine iluuisutamise valdkonnas väärib tunnustust. Säde Ann pühendab 6 päeva nädalas iluuisutamise treeningutele ning näitab ka koolis eeskujulikku õppeedukust. Käesoleval aastal on Säde seisnud 2 korda poodiumi kõrgeimal astmel rahvusvahelistel võistlustel Eestis oma vanuseklassis.

Mattias Kunder, kes on hea õppeedukusega noor, kes õpib Tallinna Balletikoolis. Mattias on alates neljandast eluaastast tegelenud akrobaatikaga ning saavutanud mitmeid esikohti. Mattias võttis osa Rahvusooper Estonia balletietendusest Alice Imedemaal.

Eva-Riin Järve – laia silmaringiga, motiveeritud, heasüdamlik, rõõmsameelne ja eeskujulik Viimsi kooli üheksanda klassi õpilane, kes on kooli edukalt esindanud arvukatel õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel. Eva-Riin on teist aastat aktiivne liige Viimsi kooli õpilasesinduses ja selle juurde kuuluvas meediagrupis. Eva-Riin on neli aastat osalenud näitetrupi EKSPERIMENT põhikoolitrupi lavastustes.  

Gretel Põld, kes on aktiivne Viimsi noortevolikogu liige ning arengu töögrupi juht. Samuti on ta Viimsi gümnaasiumi väitlusklubi Välklejad ning Viimsi kooli vilistlaskoori liige. Gretel on teinud häid tulemusi kooli spordipäevadel ning olümpiaadidel. Samuti on ta osalenud näidendites. Gretel on olnud mitmete noorteürituste korraldustiimis ning aktiivselt panustanud kaasa noorte osalusprotsessides.

Martina Kukk – Viimsi noortevolikogu esimees ning Euroopa Parlamendi büroo juures vabatahtlik. 2019. aastal oli ta Viimsi Innukate Ideede Diskussiooni peakorraldaja. Ta on Eestit esindanud Brüsselis Euroopa Parlamendi pressiseminaril ja esinenud külalisena organisatsiooni Noored Ühiskonna Heaks korraldatud üritusel „Noorte võimalused Euroopas“. Viimsi gümnaasiumis vedas Martina eest Pauligi kohvipuru kogumise projekti ning ta on vabatahtlikuna kaasa aidanud mitmetel erinevatel festivalidel.

Meriliis Kivimägi on Viimsi kooli õpilane, kes on esindanud kooli väga mitmetel üritustel ja võistlustel, ta tegeleb peale kooli aktiivselt muusikaga ja osaleb õpilasesinduse töös. Meriliisi eestvedamisel korraldati 2019. aasta Ideeviida projekt „Less Hess Week“ ja algklasside taaraprojekt „Plastist vabaks“. Meriliis on käinud mitmetel olümpiaadidel ja võistlustel kooli esindamas. Meriliis esitas loovtööna ise tehtud luulekogu „Vastupandamatu kevad“, mis valmis koostöös Leelo Tungla, Eduard Tüüri ja GRANO trükikojaga.   

Komisjon tänab kõiki, kes tunnustuse saamise ettepanekud esitasid, ning õnnitleb tunnustuse saajaid!