Tehnika- ja robootikaringides on liiga vähe tüdrukuid. Samuti on naiste esindatus IKT erialadel madal, jäädes umbes 20% kanti. Miks arvatakse, et tehnoloogia on poiste ala, ning miks on arusaam, et tüdrukud ei ole huvitatud tehnikast ja tehnoloogiaaladest? Just nendele küsimustele püüab HK Unicorn Squad vastuseid leida.

HK Unicorn Squad eestvedaja Liis Koser rääkis lähemalt kooli eesmärkidest ning võimalusest laiendada, avades uusi gruppe.

Räägi lähemalt HK Unicorn Squadist, mis see on?

See on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Senine segarühmade lahendus ei ole andnud Eestis soovitud tulemusi ning heal juhul tuleb kümne poisi kohta üks tüdruk. Seetõttu soovisime katsetada teistsugust lähenemist ehk siis ainult tüdrukutest koosnevate gruppidega. MTÜ asutati Miiduranna külas 2018. aasta septembris Kerstin ja Taavi Kotka poolt, kes on seni olnud ka kogu ettevõtmise rahastajad.

Mis on liikumise eesmärk?

Eesmärgiks on äratada ja kasvatada tüdrukute tehnikaalast huvi läbi praktiliste ülesannete. Meie eesmärgiks on uurida, kuidas tüdrukuid tehnoloogiast rohkem huvituma panna, kas nende huvi püsib või kui vaibub, siis miks? Millised teemad ja ülesanded neid rohkem motiveerivad ja kuidas tõsta neidude enesekindlust tehnikavaldkonnas.

Kust sai kooli huvitav nimi inspiratsiooni, kuidas see tekkis?

Nime eest leitavad tähed HK on ühe väikese, 10-aastase tüdruku Helena Kotka initsiaalid. Tema oligi liikumise ellukutsumise inspiratsiooniks. Talle meeldis robootika ringis käia, kuid mingil hetkel kärbiti seal kohtade arvu ning Helena jäi välja, põhjusel, et ta ei ole nii aktiivne kui poisid. Niisiis otsustas Helena isa otsida mõttekaaslasi ja leida parem lahendus. HK juurde lisandus Unicorn Squad, sest nime valides oli Helenal seljas ükssarvega kleit ning see tundus väga hästi sobivat, sest ükssarved on väga erilised olendid nagu kõik meie tehnikaringides käivad tüdrukud.

Heli tund. Autor: Liis Koser
Heli tund. Autor: Liis Koser

Kuidas sai kool üle-eestiliseks?

Meil ei ole klassikaline huviring, mis algab septembris ja lõpeb mais, vaid õppeaasta jooksul on kaks kümne korra kursust. Üks on sügisel, 10 nädalat, ja teine kevadel, samuti 10 nädalat. Kui meie esimene 10 nädalat oli läbi saanud, siis otsustasime, et nii head ideed ja toredat asja ei saa vaid endale hoida ja tegime sotsiaalmeedias üleskutse meiega liituda. Meie poolt olid kõik vahendid ja vajalikud õppematerjalid tegevuste läbiviimiseks. See, kes soovis meie ringi oma kooli või kodukohta, pidi vaid leidma tüdrukud, ruumid ja juhendaja. Koheselt tekkis juurde 15 gruppi üle Eesti, neid jagus nii Saaremaale, Pühajärvele, Elvasse, Otepääle, Tartusse kui ka mujale Eestis. Niisiis alustasimegi kevadel juba 16 grupiga, mis tegi kokku umbes 200 tüdrukut.

Hea asi ei jäänud märkamata ning selleks sügiseks on registreerunud juba 50 gruppi, mis tähendab, et meiega on liitunud üle 600 tüdruku. Ilmselt oleks huvi veelgi suurem, kuid hetkel tõmbasime 50 gruppi piiriks.

Teil on väga vahva suvelaager seljataga, räägi sellest.

Soovime, et suvelaagrist saaks traditsioon. Et igal suvel tuleksid kõik meie tehnikaringides käivad tüdrukud üle Eesti kokku ja see oleks selline hea kahe kursuse vahepealne kokkusaamise koht, kus omavahel tutvuda ja muljeid jagada. Sel suvel toimus laager esimest korda 11.–13. juulil Viimsi koolis. Kokku tuli 120 tüdrukut ja kolmepäevase laagri jooksul lahendati erinevaid füüsika, matemaatika, tehnika ja meeskonnatöö ülesandeid. Käidi ka Viimsi kohalikke kultuuriväärtusi vaatamas, näiteks külastati sõjamuuseumi. Tegime ka matka meie Miiduranna majja, kust kõik on alguse sai. Väljastpoolt Viimsit tulnud tüdrukud ei olnud maja näinud, kuid just seal on kõik õppevideod filmitud, mille järgi nemad tunde läbi teevad. Me filmime siin enda garaažis kõik videoõpetused, mis me seejärel neile saadame.

Laagrit käis avamas president Kersti Kaljulaid. Kuidas jõudis president teie laagrit avama?

Kutsusime tõesti presidendi laagrit avama, kes oli üllataval kombel kohe nõus ja toetab meie tegevust väga. President innustas tüdrukuid jätkuvalt edasi tegelema tehnikaaladega ja rääkis tüdrukutega tehnoloogia vajalikkusest ja kuidas see igapäevaeluga seotud on. Suvelaagris oli ka presidendiga üks väga kihvt seik. Tüdrukud nägid üksteist esmakordselt ning ei olnud omavahel tuttavad. Sellegipoolest, pärast grupipildi tegemist otsustasid järsku kõik 120 tüdrukut, et teevad presidendile grupikalli. President oli sellest meeldivalt üllatunud.

Missugune on olnud senine tagasiside lastelt?

Oleme lastelt saanud väga positiivset tagasisidet. Üleeile nägin ma just oma kahte unicorni tüdrukut, kes tulid ja teatasid, et nemad ei lähe siit ringist mitte kunagi ära. Meil ei ole puudumisi ja äralangemisi. Kõik tüdrukud, kes meil on, jätkavad järgmistel kursustel. Meie enda grupp jätkab juba 3. kursusega ja kevadel esimese kursuse lõpetanud alustavad 2. kursusega.

Kool jaguneb kursusteks?

Just. Kümne korra kursus, kaks korda aastas.
Esimene kursus, millest kõik alustavad, on lihtne, väga mänguline ja lõbus. See hõlmab palju üldisi teadmisi ja tutvustab erinevaid tehnikavaldkondi. Teisel kursusel üritame juba kontsentreeritumaks minna ja toome natuke raskemaid ülesandeid sisse. Kolmandal kursusel peavad tüdrukud veelgi rohkem tegema ja oskama. Siiski on kõik tegevused endiselt mängulised ja vahvad, see tähendab, et kindlasti ei lase me sel koolitunniks muutuda. Kõik käib ikka lõbusa koostegemise käigus.

“Meil ei ole puudumisi ja äralangemisi.”

Kuidas saaks kooliga liituda?

Sügiskursusele naljalt enam ei mahu. Viimsis alustavad grupid Viimsi, Püünsi ja Haabneeme koolis, igas koolis üks grupp, igas grupis umbes 10–12 tüdrukut. Kui huvi on suur, saab gruppe kevadel avada juba rohkem. Alati võivad aktiivsemad inimesed ka ise grupi moodustada ning kursusi läbi viia. Meie poolt on õppevideod ja vajalikud vahendid.

Kellel soov, võib ise grupi avada?

Täpselt nii. Kõik vahendid tundide läbiviimiseks on meie poolt tasuta. Tuleb lihtsalt märku anda, et on tahe teha grupp oma koolis või koduskohas. Ka aktiivne lapsevanem võib seda teha kasvõi oma kodugaraažis. Kursus toimub kümme nädalat järjest, iga nädal 1 tund. Kui kellelgi on huvi grupp ise avada, siis pole tarvis teha muud, kui leida vähemalt 6 tüdrukut, koht, kus huvitegevust läbi viia, ning vähemalt 2 juhendajat või põhijuhendaja ja abilised ning oma soovist mulle teada anda.

Kui vanad lapsed on gruppi oodatud?

Vanuserühmaks on 7–12. Ise me oma esimeses grupis jaotasime tüdrukud vanuse järgi kaheks, 9–10 ja 11–12. See juhtus seetõttu, et meid oli niivõrd palju, 18 tüdrukut. Tavaliselt on ühes tunnis kaks ülesannet ja alguses tegi üks grupp ühte ülesannet ja teine grupp teist ning seejärel toimus vahetus. Proovisime nii, kuna tundus, et väiksemad vajavad lihtsamaid tegevusi ja rohkem abi. Üsna pea saime aru, et ei ole mingit vahet ja tegelikult saavad 7- ja 12-aastane väga hästi ka koos tegutseda.

Kui on huvi grupp avada või on tekkinud lisaküsimusi, kirjuta: liis@unicornsquad.ee!