TEATED

Maanteeamet koostöös Viimsi vallavalitsusega korraldab 16. oktoobril algusega kell 10 Viimsi huvikeskuse suures saalis (Nelgi tee 1) Viimsi valda sissekirjutusega eakatele mootorsõidukijuhtidele (60+) täiendkoolituse.
Koolitusel osalemine ja toitlustamine on eakale TASUTA. Grupi suurus kuni 25 inimest.
Koolituse 1. päev: teooria; 2. päev: praktika – sõitmine autokooli õpetaja ja autokooli autoga. Vajalik on kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend ja vähemalt B-kategooria juhiluba.
Registreerida saab kuni 9. oktoobri tööpäeva lõpuni: info@viimsivv.ee, tel 602 8800. Lisainfo: Liis Sepp, Maanteameti ennetustöö osakond, tel 5683 8533.

Liikluskohvik eakatele toimub 10. oktoobril kell 13. Vaatame Eesti Filmiarhiivi filme „Liikluskeerises“ (1938) ning „Seda peab teadma!“ (1954).
Vestleme liikluse üldisest olukorrast ja anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks liiklemiseks. Kohal on Põhja prefektuuri ja Maanteeameti esindajad. Osalejatel on võimalus esitada küsimusi ja teha ettepanekuid liikluskorralduse teemal.
Võimalik on osaleda viktoriinis ja võita väärt auhindu. Jagatakse infomaterjale ning avatud on kohvilaud. Üritus on tasuta. Registreerimine kuni 24. septembrini: info@viimsivv.ee, tel 602 8800.

Seoses treeneri vahetumisega on muutunud eakate vesivõimlemise ja ujumise aeg Viimsi spaas. Ujumise uued kellaajad: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–11, vesivõimlemine esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9.30–10.
Viimsi vallavalitsus

Vanaduspensionäridele makstakse toimetuleku parandamiseks ühekordset toetust. Toetust makstakse vanaduspensioni saajatele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on registreeritud Viimsi vallas vähemalt alates 31.12.2018. Toetuse suurus on 80 eurot.
Esmakordselt taotlemisel on võimalik esitada vormikohane taotlus Viimsi vallavalitsusele, alates 16.09.2019. Toetuse saajale, kes sai toetuse eelmisel aastal arvelduskontole, kantakse sel aastal toetus üle automaatselt samale arveldusarvele. Toetus makstakse välja 15. oktoobrist kuni 15. detsembrini 2019.
Täpsem info valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast E kell 14–17 ja N kell 9–12 ja 14–17, tel 602 8825 või 602 8867. NB! Kui Teie arvelduskonto number on aasta jooksul muutunud, palume sellest teada anda hiljemalt 01.10.2019 tel 602 8825 või 602 8867 või e-posti aadressile HYPERLINK “mailto:info@viimsivv.ee” info@viimsivv.ee.
Viimsi vallavalitsus