Teadlaste Öö festival Viimsi koolis innustab mõtlema ja tegutsema Viimsi valla kestliku arengu teemadel

TEADLASTE ÖÖ: Muutustega ei tule alustada homme, vaid täna, ja igaüks meist saab teha midagi tuleviku heaks.

26.septembril on Viimsi kool taaskord üheks killukeseks mosaiigis Teadlaste Öö festivali (TÖF) korraldamisel. Tegemist on Eesti ja kogu Baltikumi suurima teadust populariseeriva üritusega, mis sai alguse 2005. aastal Euroopa Komisjoni algatusel ja toimub juba 14. korda ning peateemaks on „101 eksperimenti“.

Sel aastal soovime kaasata igat Viimsi kooli õpilast ja töötajat ning loomulikult on oodatud lapsevanemad ja kogukonna teised liikmed. Muudame senist TÖFi korralduse formaati, et leida üles meie inimeste väärt ideed, millel on positiivne eesmärk või väljund, mis muudaks elu paremaks nii koolis kui ka kogukonnas.

Mida me tahame ära teha?

Kas tänaste teadmistega saame kujundada tulevikku? Mida on vaja teha selleks, et meie koduvald oleks ka 200 aasta pärast innovaatiline, turvaline ja kestlik omavalitsus? Muutustega ei tule alustada homme, vaid täna, ja igaüks meist saab teha midagi tuleviku heaks.

26.septembril kell 9-11 toimuvad klassides keskkonna ja kestliku arengu teemalised ideelaborid, kus sõelutakse välja igas klassis 1-2 eesmärki koos tegevuskavaga, mis tuleb õppeaasta jooksul ellu viia ja ikka selleks, et leida tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu loomisel vahel.
Õppeaasta lõpus teeme kokkuvõtte eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevustest ja loomulikult on välja pandud parimatele teostajatele auhinnad.

TÖFi temaatika haakub suurepäraselt ka „Rohelise kooli“ programmiga ning aitab kujundada õpilaste üld- ja valdkonnapädevusi. Kui on küsimusi, mõtteid või ettepanekuid, siis kirjutage peeter@viimsi.edu.ee või veel parem – tulge lihtsalt rääkima!