Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on viimaste aastate jooksul usinalt tegelenud tänavavalgustuse renoveerimisega, saades selleks toetust ka  Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Esimene projekt – LED I – algas 2017. aastal ja lõppes 2019 suvel. Selle käigus vahetati välja suur osa Haabneeme aleviku tänavavalgustusest (325 valgustit asendati 402 uuega). Samuti viis projekt Viimsi tänavavalgustuse nutiajastusse, sest paigaldati valgusti- ja kilbipõhine juhtimissüsteem.

Tänavavalgustuse teine etapp – LED II – lõppes 2021. aasta augustis. Sellega asendati 18 Viimsi valla piirkonnas 469 amortiseerunud valgustit 658 uuega. Samuti lülitati need eelmise projekti käigus kasutuselevõetud juhtimissüsteemi.

Jättes kõrvale parema valgustatuse, suurema töökindluse ja esteetilisema välimuse, on tänavavalgustuse renoveerimisel väga oluline ja praktiline eesmärk. Eriti aktuaalne on see mitmeid rekordeid löönud elektrihindade taustal. Nimelt aitab uus tänavavalgustus märkimisväärselt raha kokku hoida. Alljärgnevalt ongi välja toodud lihtsustatud arvestus LED II projekti näitel.

Enne projekti elluviimist oli 18 valla piirkonnas 469 valgustuspunkti, mille keskmine võimsus oli 162 W. Aastas kulus elektrienergiat 304 MWh arvestusega, et tänavavalgustus on aastas töös 4000 tundi. Viimsi vallavalitsusel on fikseeritud hinnaga elektrileping, mille kohaselt maksab päevane elekter 71,79 eurot MWh eest käibemaksuta ja öine 51,28 eurot. Kuna tänavavalgustus põleb eelkõige pimedal ajal, on öise elektri osakaal suurem – suhe on ligikaudu 30:70, võttes arvesse viimaste kuude elektriarvetel näidatud öise ja päevase elektrienergia tarbimise suhet. Nende hindadega kulus vana süsteemiga tänavate valgustamiseks pea 21 000 eurot koos käibemaksuga (arvestatud on üksnes elektrihinnaga, mitte võrgutasu ja aktsiisiga).

LED-tehnoloogiaga valgustite keskmine võimsus on 42 W, seega 120 W võrra väiksem kui varem. Aastane elektrienergia kulu on nüüd 112 MWh 304 asemel – 192 MWh võrra väiksem. See avaldub otseselt ka rahalises kokkuhoius. Nüüdne aastane kulu elektrienergiale on ligikaudu 7700 eurot käibemaksuga. Aastaseks säästuks kujuneb seega veidi enam kui 13 000 eurot. Kuus tähendab see 1100-eurost ja päevas 36-eurost kokkuhoidu varasemaga võrreldes.

Siinne näide põhineb vaid ühel osal Viimsi valla tänavavalgustusest. Juba praegu on töös uuendamise kolmas etapp – LED III –, mille elluviimise järgselt kasvab LED-valgustite osakaal vallas üle 40%, suurendades kokkuhoidu veelgi.

Avafoto: käimas on LED II projektitööd. Foto: Taavi Valgmäe