VEDA daamid on panustanud Viimsi sotsiaalsesse tervisesse juba 18 aastat ja innustanud viimsilasi märkama tunnustust väärivaid naisi. Sel aastal sai Viimsi aasta naise tiitli Annika Vaikla.

Et muuta oma eluilm kultuuriliselt vastuvõetavaks, on tarvis saata kaaskondsetele teavet, mis väärtused on need, mis muudavad elu elamisväärseks ja mida on vaja kindlasti alal hoida. Meie peame oluliseks naise oskust realiseerida ennast emana, tehes erialast tööd ja panustades kogukanda ka ühiskondlikul tasandil. Nii saab naine olla täiuslik, tajuda maailma kõigis inimeseks olemise võimalustes.

Läbi aastate on Viimsis nomineeritud üle 100 vaimustava naise. Aasta naise tiitlile nominendi esitamine on jõukohane avara südame ja targale kaaskondsele. On rõõm tõdeda, et selliseid inimesi meie seas jätkub!

Austamistseremoonial rõhutas aasta naine 2021 Saale Kaing oma kõnes, et mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele on oluline tunda ennast väärtuslikuna. Seda tunnet saavad meile kinnitada vaid teised, meid märkavad ja tunnustavad inimesed. Ta lisas, et liiga iseenesestmõistetavaks peetakse naiste tegemisi – kodu eest hoolitsemine ei ole lihtsalt koristamine, vaid pereliikmete keskkonna hoidmine puhta, selge ja meeldivana. Pesupesemine on arvepidamine pere riidevarude üle ja nende täiendamine, töölkäimine aga mitte pelk töötamine, vaid ka kolleegide toetamine ja õpetamine. Kogukonnas elamine aga saab olla ka naabrite märkamine.

Nominente iseloomustasid esitajad nii:

Annika Vaikla on tegus kogukonna liige, kes panustab Eesti ühiskonda nii riigi kui ka küla tasandil. Annika kaasabil on Viimsi kultuurimaastik aastatel 2017–2021 saanud Euroopa standardite seadjaks kohalikele omavalitsustele. Annika on olnud Viimsi raamatukogu projekti eestvedaja ja kaaslooja Viimsi Artiumile, ta panustab ka Viimsi ürituste korraldamisse ning traditsioonide algatamisse. Tema kaasabil on sel aastal toimunud Viimsi seenioride tervise pilootprogramm, seenioride suvepäev, laste teatrifestival VILLE, Lubja kogukonnamatkad ja kultuuriõhtud, isamaaline piknikupäev Laidoneri pargis ja palju muud. Annika on olnud Pärnamäe külavanem ja tegutseb täna aktiivselt Lubja külas. Annika initsiatiivil on Lubja küla sisenenud Tarkade Külade programmi. Annika on tegev Põhja-Harju koostöökogus, mille põhitegevus on arendada Viimsi, Rae ja Jõelähtme elu nii külade kui ka ettevõtluse tasandil. Annika on olnud Ain-Alar Juhansoni tiimis triatloni populariseerimisel Eestis ja korraldanud aastaid vabatahtlikuna triatlonivõistlusi. 

Annika on olnud tegev ka Eesti laste tantsupidude korraldamisel. Ta esindab aktiivse delegaadina Eesti omavalitsuste huve Euroopa Nõukogus. Viimati tegeles ta raporti koostamisega sõjapõgenikest laste ja naiste vastuvõtmisest Euroopas. Annika soovib, et Eesti tarkus ja kogemus jõuaks maailmapildile ja ka vastupidi, et Eesti õpiks parimatest maailma praktikatest. Annika kasvatab koos elukaaslasega kolme last, nad on loonud kodu ja aia, kus kasvatatakse puhast toitu oma toidulauale. Annika tunneb sügavat huvi vaimsete praktikate vastu, hoidmaks ennast ja oma lähedasi tervete ja õnnelikena. Koos Viimsi kogukonna liikmetega on Annika aastaid korraldanud joogalaagreid. Tervena ja õnnelikuna elatud aastad on Annika tegevuste läbiv eesmärk.

Margit Kivimäe on hea abikaasa ning ema kahele tublile lapsele. Ta on empaatiline, hooliv ning seab teiste heaolu alati esiplaanile. Laste sõnul on Margit maailma parim ema, kes on neile õpetanud positiivse ellusuhtumise säilitamist rasketel aegadel. Peres peetakse oluliseks ka tervist toetavaid harjumusi. Margiti tahab headust maailma juurde tuua. Ta on nõus ulatama käe igale abivajajale. Margit jagab oma tegemisi ka sotsiaalmeedias, kus ta on inspireerijaks paljudele. Ta jagab ideid küpsetamise ja käsitöö, kaunite Eesti paikade ning looduses liikumise kohta. Margit töötab Viimsi gümnaasiumis administraatorina ja on oma ellusuhtumisega gümnasistidele eeskujuks. Hommikuti tervitab Margit saabujaid muusikapalaga ja on seetõttu saanud endale lõbusa hüüdnime Kooli DJ. Margit on Viimsi lilleklubi asutajaliige, kus on nüüd juba üle 50 liikme. Koos korraldatakse arendavaid töötube: küpsetatakse leiba ja karaskit, istutatakse taimi, heegeldatakse vaipu. Margiti algatusel on loodud ka Viimsi lilleklubi liikumisrühm. Üheskoos matkatakse, sõidetakse rattaga ja tegeldakse taliujumisega. Margit on teinud üleskutseid taaskasutuse populariseerimiseks. Tänu temale on abivajajateni jõudnud hulgaliselt riideid ja mänguasju ning muud tarvilikku. Margit on oma positiivsuse ja heatahtlikkusega inimestele eeskujuks.

Merike Melsas on Rannapere pansionaadi juhataja aastast 2018. Tänu talle on Rannapere saanud uue hingamise – pansionaati ümbritseb imekaunis siseaed, külastajatele on loodud suur avar autoparkla, elanike toad on saanud kauni värskenduse, juurde on rajatud puhke- ja tegelustuba, uuendatud on saunakompleks. Merike töötab nii, et kellelgi pole võimalik seda paremini teha. Tänu tema juhtimisele on Rannaperest saanud sealsetele elanikele tõeline kodu ning enim ihaldatud kõrgetasemeline eakate pansionaat Eestis. Rannapere on suurepärane paik töötamiseks, selle tõestuseks on särasilmne meeskond. Merike on suurepärane abikaasa, ema ja vanaema. Töökaaslased mõtlevad temast nii :

            „Meie armastus on sügav kui ookean, selle kaldal Sind igal õhtul ootame.

            Sinna armastusse uppuda Sa võid, sest see on armastus, mille ise Sa lõid!“

VEDA daamid tänavad Viimsi sotsiaalset tervist hoidva ürituse pikaajalisele kestmisele kaasa aitajad: Tallinn Viimsi SPA, Lumen Hambakliinik, AS Fertilitas, Viimsi Vallavalitus, ÖKO-SPA Harmoonikum. Täname häid viimsilasi, kes märkavad ja tunnustavad!