Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum otsib kogumiskampaania korras kõikvõimalikke 1990. aastate alguse Kaitseliiduga seotud esemeid ja materjale, et organisatsiooni taasülesehitamise põnev ajalugu järgnevatele põlvedele kaotsi ei läheks.

Sõjamuuseum kutsub üles annetama kõike taastatud Kaitseliidu algusaegade ajalooga seotut, mis vähegi tundub säilitamist väärt: riideid, jalanõusid, vormielemente ning muud isikliku varustuse juurde kuuluvat; samuti aumärke, sümboolikat, dokumente, trükiseid, fotosid, videoid, päevikuid, kirju; ka relvi jne. Loetelu ei ole lõplik. Oluline on lugu, mis asjal rääkida on. Ajaloo seisukohast võib väga väärtuslikuks osutuda kõik, alates vormijakist kuni tulemasinani välja.

„Kindlasti oskab iga kaitseliitlane ise kõige paremini oma organisatsiooni ajalugu nii-öelda ära tunda,“ julgustab sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. „Palume üle vaadata oma kapid, sahtlid, voodialused, pööningud ja suvilad,“ paneb ta südamele. 

Kaitseliit on olnud algusest peale ise väga teadlik oma ajaloo jäädvustamise olulisusest. Kaitseliidu ajalookogu, nn Kaitseliidu muuseum asutati 21. mail 1998 ja sinna kuulub enam kui 10 000 museaali. Vastavalt kahe organisatsiooni vahelisele kokkuleppele on praegu käimas kogu üleandmine sõjamuuseumile, mis hoolitseb selle korrastamise ja kaasaegsete säilitustingimustega hoidlasse paigutamise eest.

Sõjamuuseumi kogumiskampaania eesmärk on säilitada taasloodud Kaitseliidu pärandit ning luua võimalused selle uurimiseks ja eksponeerimiseks. Kampaania aktiivne periood kestab Kaitseliidu taasasutamise 31. aastapäevani 17. veebruaril tuleval aastal.

Sooviga sõjamuuseumile annetust teha võib pöörduda oma kodukoha Kaitseliidu maleva või otse sõjamuuseumi peavarahoidja Airi Hermi poole (airi.herm@esm.ee, tel 621 7416).

Rohkem infot:  esm.ee/uurimistoo/kaitseliit.

Fotol: Kaitseliidu päevad Aegviidus 1993. aastal. Taktikalist liikumist maastikul jälgivad (vasakult): Benno Leesik, kaitseväe juhataja käsundusallohvitser veebel Igor Kreisberg, kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln (binokliga), Kaitseliidu ülem major Johannes Kert ja Anu Hallik (Pahka). Foto: Kaitseliidu ajalookogu