Täna, 23.oktoobrill kell 14.00 avati Reinu tee. Pidulik avamine toimus Kelvingi külas, Meresihi tee ja Reinu tee ristmikul.

Ettevalmistustööd Reinu tee osas algasid juulis 2017, mil sõlmiti töövõtuleping Reinu tee rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks. Projekti koostasid ühispakkujad osaühingud G.E.O Grupp ja Reaalprojekt.

Tulenevalt Reinu tee rekonstrueerimistööde mahukusest jagati projektis teetööd kolme etappi.
Viidi läbi kaks eraldiseisvat hanget leidmaks tööde teostaja I ja II etapi tööde osas. III etapp jääb tulevikku (lõik Kelvingist Leppneeme).

Reinu tee I etapi rekonstrueerimistööde töövõtuleping sõlmiti YIT Eesti AS-iga septembris 2018. Ka II etapi hanke võitjaks osutus YIT Eesti AS, töövõtuleping II etapi osas sõlmiti jaanuaris 2019.
Algselt oli kavas I etapi tööd lõpetada juunis 2019 ning II etapi tööd juunis 2020 kuid tulenevalt asjaolust, et mõlema etapi tööde teostajaks sai sama ettevõte ning tööde samaaegse teostamise võimalusest õnnestus mõlema etapi tööd ühildada ning need valmisid üheaegselt sügisel 2019.

Tööde käigus rekonstrueeriti Reinu tee lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla, kogupikkusega ca 3,2 km ja ehitati kergliiklusteed kogupikkusega ligi 3,5 km.
Rekonstrueerimistööde käigus uuendati kõik tee alused tehnovõrgud ning rajati uued teekonstruktsioonid. Üheks oluliseks tööks oli kogu piirkonda teenindava sademeveekollektori rajamine kuni mereni. Kollektortoru viimane lõik enne merre suubumist läbib erakinnistut ning selle rajamine eeldas tihedat koostööd kinnistu omanikega – suur tänu selle eest.

Mõned numbrilised näitajad rekonstrueerimistööde mahukuse ilmestamiseks:

Rajatud asfaltbetoonkatte maht sõiduteel ja kergliikusteel kokku ligi 36 500 m2 (3,6 hektarit).
Rajatud truubid, drenaaži- ja sademeveetorustikud kokkupikkusega 2,8 km, lisaks veel uute kraavide kaevamine.
Sidevõrgu asendamine ja ümbertõstmine pikkusega 2,7 km
Kanalisatsioontorustik 478 m
Elektri õhuliini maakaablisse viimine mahus 3 km
Tänavavalgustuse mastid ja valgustid kokku koos ülekäiguraja valgustusega kokku 100 valgustit
Lisaks rajati uudne 3D kiirusepiirangu märgistus kahte kohta ning kaks 3D taustvärviga ülekäigurada ja kolm LED ekraaniga ohutusvalgustuse komplekti
Reinu tee ehitustööde maksumus ühtekokku ligi 3,22 miljonit eurot – läbi ajaloo suurim tee-ehitustöö Viimsi valla ajaloos.