Reakuulutused Viimsi Teatajas

TÖÖPAKKUMINE

Raamatupidaja osalise tööajaga ja tekstiili komplekteerija (naine, töö ühes vahetuses) saavad tööd Haabneeme firmas. Info tel 520 4914.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Langetame ja hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus– ning remonditööd. Fassaadi, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.

Aedade, katuste, puitfassaadide ehitus, renoveerimine, värvimine. Metallaedade värvimine. Abihoonete ehitus, kipsitööd. ehituspuusepad.ee, tel 5884 1436.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, tel 527 1059.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühendamine ja kõik elektriga seonduvad tööd. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5608 1124, e-post stone35@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Teostame erinevaid puidutöid. Puitaedade renoveerimist, värvimist, maja puitfassaadide vahetust ja viimistlust, katuste renoveerimist nii lame- kui ka viilkatuste vahetust. Kontakt: tel 5378 6396.

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. Töötan kuni 30 km Tallinna piirist. 12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

KOSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb rõivaste parandustöid ja õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.

Klaverihäälestus elukutseliselt häälestajalt. Lisainfo ja broneerimine: www.juhanungru.ee.

Pakun raamatupidamisteenuseid ja aastaaruannete koostamist väikeettevõtetele ja korteriühistutele. Tel 509 2008, e-post veelahaldus@gmail.com.

Metalli ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34, Tallinna kesklinn, autotäht.ee, tel 5883 0701, info@autotäht.ee.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 15 t – 220 €, mulda, killustikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5697 1079, e-mail taluaed@hot.ee.

Müüa puitbrikett RUF 125 €/960 kg, kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet 190 €/975 kg, lepp, kask kottides. Laost Pähklimäe 4, Maardu, saab osta paki kaupa: brikett 1,5 €/10 kg, pellet 3,2 €/15 kg. Tel 5692 4924.

Kandiline puitbrikett 130 €/1000 kg, ümmargune puitbrikett auguga 150 €/1000 kg, premium pellet 6 mm ja 8 mm 190 €/960 kg. Transpordivõimalus, tel 504 0304.

Müüa sega lehtpuu al 42 €/rm, valge lepp al 42 €/rm, sanglepp al 46 €/rm, kask al 56 €/rm. 30 cm + 3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345,
e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev!

Liiva, killustiku ja mulla müük kuni 10 tonni kohaletoomisega. Tel 5563 6040.

Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kategooria, paljude lisa- ja mugavusvarustustega matkaautod. Väiksem 4-kohaline ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.

Perekond otsib üürimiseks Viimsi vallas või Pirital maja või majaosa, vähemalt 3 magamistuba, valguskaabliga internet, otse omanikult. Võimalus maksta ette 6 kuu üür. Tel 5647 2817.

Anda üürile 3-toaline korter Roosi teel. Osaliselt möbleeritud, 2 rõdu, panipaik,
parkimisplats. Helistada tel 5341 0661.

Anda üürile garaaž, kanalita. Ettemaks 1 kuu + tagatis 60 €. Olemas 1 faas, 16 A. Saadaval alates 1. juulist. Uks ca 2,4 m lai ja 2,1 m kõrge. Kannikese tee 4, google näitab Katlamaja tee 4 Viimsis. Tel 516 5035.

VIIMSI ETTEVÕTLUS

BioSwim OÜ
Naturaalsed biobasseinid ja ujumistiigid
Kunstjärved
Veepargid ühistutele
Maastikuarhitektuur
info@bioswim.eu, tel 5741 4190
www.bioswim.ee

Stop&Fix autotöökoda
Autoremont, rehvitööd, varuosade müük
stopfix@hotmail.com, tel 506 4492