Reakuulutused Viimsi Teatajas

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Langetame ja hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude / okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus ning remondi tööd. Fassaadi-, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689.

Vannitubade ja korterite remont ning viimistlus. Küsige pakkumist: tel 525 7443, e-post info@remontjaviimistlus.ee, koduleht www.remontjaviimistlus.ee.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeale valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, tel 527 1059.

Korter- ja eramajade krohvitud fassaadide puhastus samblast ja vetikatest. www.fassaadile.ee. Fassaadile OÜ, tel 5340 9561.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühendamine ja kõik elektriga seonduvad tööd. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5608 1124, e-post stone35@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

KOSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Kontaktivaba keeleõpe – individuaaltunnid Skype teel. Inglise – Soome – Rootsi. MTÜ Kaja Vahi Koolitus, www.kajavahikoolitus.ee, info@kajavahikoolitus.ee, tel 553 0122.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb rõivaste parandustöid ja õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.

Rahvarõivaste valmistamine, OÜ Kaunis Rahvarõivas, kontakt: Silvi Allimann, silvi@kaunisrahvaroivas.ee, tel 5591 5321.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 15 t – 220 €, mulda, killustikku, liiva ja täitepinnast. Tel 5697 1079, e-mail taluaed@hot.ee.

Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 5 €/40 l või lahtiselt kärutäis hind kokkuleppel. Alates 10 kotist transport tasuta. Tel 507 1497.

Müüa puitbrikett kandiline RUF 130 €/960 kg, kuivad kütteklotsid. 110 €/48 kotti, pellet premium 8 ja 6 mm, kuiv lepp ja kask kottides. Laost (Pähklimäe 4, Maardu) saate osta paki kaupa: puitbrikett 1,5 €/10 kg, kütteklotsid 2 €/kott, pellet 3,2 €/15 kg, www.leilibrikett.ee, tel 5692 4924.

Müüa sega lehtpuu al 44 €/rm, valge lepp al 44 €/rm, sanglepp al 48 €/rm, kask al 58 €/rm,
saar al 58 €/rm. Metsakuiv al 50 €/rm, 30 cm lisandub 3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.

Müüa lõhutud küttepuud 30–60 cm kohaletoomisega. Värsked lepp, sanglepp ja kask soodsalt. Küsi hinda! Kuivad lepp ja sangelepp 54 €/rm. Tel 509 9598, pakhalupuu@gmail.com.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345,
e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev!

Kandiline puitbrikett 130 €/1000 kg, ümmargune puitbrikett auguga 150 €/1000 kg, premium pellet 6 mm ja 8 mm 190 €/960 kg. Transpordivõimalus. Tel 504 0304.

Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kategooria, paljude lisa- ja mugavusvarustustega matkaautod. Väiksem 4-kohaline ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.