Reakuulutused Viimsi Teatajas

TÖÖPAKKUMINE

Viimsis avatav uus lastehoid Viimsi Miisu otsib oma meeskonda rõõmsameelset LAPSEHOIDJAT, kes armastab lastega tegeleda ning läbi mängu neid arendada. Ootame Sinult vähemalt kesk- või erialast haridust ning tahet lastega aktiivselt tegeleda. Huvi korral palun võtke ühendust tel 516 3416, Ülle.

Viimsis avatav uus lastehoid Viimsi Miisu otsib oma meeskonda LAPSEHOIDJA ABI, kes oleks kohusetundlik, lastesõbralik, puhtust ja korda armastav. Töö kirjeldus: ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine, laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel. Huvi korral palun võtke ühendust tel 516 3416, Ülle.

Viimsis, Aiandi teel asuvasse kohvik-sööklasse vajatakse tublit kokka. Tööaeg E–R, ruskus@hot.ee, tel 508 8141.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

Koolieelikute lugema ja kirjutama õpetamine. Individuaaltunnid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele. Tel 505 9605.

Tule tantsukursusele ja täienda oma oskust tantsida paaristantsu kaasaegse peomuusika järgi. Selleks keskendume tantsudele rumba (ruutrumba ja kuuba rumba), samba, džaiv, fokstrott. Esmaspäeviti, alates 2. märtsist kell 19.30 (1.5 h) või neljapäeviti, alates 5. märtsist kell 19.00 (1.5h) Viimsi uues raamatukogus Eesti parimate seltskonnatantsuõpetajate juhendamisel. Uuri lähemalt: Aruka.Klubi@gmail.com.

Hispaania keel: kutsume ühinema uue algajate hispaania keele grupiga. Kursus alustab märtsis, tunnid kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

Keeleõpe (inglise ja eesti keel inglise keele baasil) ning tõlketeenus. Vaata https://mpt-link.ee/et/
Translations and private Estonian language courses. Further information at https://mpt-link.ee/en/.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Langetame-hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 507 4178.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689.

Vannitubade ja korterite remont ning viimistlus. Küsige pakkumist: tel 525 7443, e-post info@remontjaviimistlus.ee. Koduleht www.remontjaviimistlus.ee.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 5372 8382.

Plaatimistööd, saunade ehitus, ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Katuste remont ja hooldus, vihmaveesüsteemide paigaldus ja hooldus, puidutööd.
Tel 5332 0853, info@topehitus.ee, www.topehitus.ee.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeale valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, tel 527 1059.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

KOSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

MUUD TEENUSED

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Väikeettevõte koristab eramaju 15 €/h (sis. km) ja kontoreid (hinnad kokkuleppel) Tallinnas ja Harjumaal. Lisainfo E-L 8-21 tel 504 5576.

Vilunud kodukoristaja teeb ökokoristust, hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid. Tel 5677 0103.

Haabneemes ära anda kasutuses olnud diivan ja tugitool. Lisateave tel 501 7976.

OST, MÜÜK

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Autode kokkuost! Ostame kõiki autosid, sõidukeid, aparaate ja töömasinaid! Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5621 3000

Müüa puitbrikett 145 €/960 kg, kuivad kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp ja kask kottides. Tel 5692 4924.

Müüa sega lehtpuu al 44 €/rm, valge lepp al 44 €/rm, sanglepp al 48 €/rm, kask al 58 €/rm, saar al 58 €/rm. Metsakuiv al 50 €/rm, 30 cm lisandub 3 €/rm. Kontakt: tel 5697 5216.