Reakuulutused Viimsi Teatajas

TÖÖPAKKUMINE

Kohvikusse, Aiandi tee 21 vajatakse nõudepesijat (tööpäeviti 4 tundi). Tel 508 8141.

Otsime oma sõbralikku meeskonda tootmistöölist/tislerit, töökoht Viimsis, Rodoor OÜ, Makrilli tee 2, tel 5800 2317, e-post taavi@rodoor.ee.

ÕPE

Koolieelikute lugema ja kirjutama õpetamine. Individuaaltunnid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele. Tel 505 9605.

Tugevda oma tervist, pane elu voogama, tulles Hiina tervisevõimlemise Qigongi tundi Elujõusaali kolmapäeviti k 11 või 19.45 Sobib igas vanuses ja kehalises vormis inimesele. Tel 510 3886, Heidi.

Tule tantsukursusele ja õpime paaristantsu kaasaegse popmuusika saatel. Täiendame oma oskusi tantsudega rumba, jive, samba, fokstrott, valss. Tantsuõpetajaks legendaarne Veldo Timm. Viimsi spaas pühapäeviti 19.01–08.03.2020 kell 18.30–20.00. Tasuta lastehoid spaa lastekeskuses. Pärast tundi võimalik minna poolehinnaga spaa saunadesse ja ujuma. Uuri lähemalt: Aruka.Klubi@gmail.com.

AIATÖÖD

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, hekkide pügamine, muru rajamine, taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Langetame ja hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

EHITUS

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel 507 4178.

Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui ka välistöid, ka pisemaid remonditöid. Küsi pakkumist! Tel 5696 5277.

Plaatimistööd, saunade ehitus, ehitus- ja remonditööd. Tel 511 0992.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191.

MUUD TEENUSED

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Pikaajalise töökogemusega matemaatika õpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Pakume raamatupidamisteenust väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, MTÜ-dele ning KÜ-dele. Einapar OÜ, tel 5330 0895, 5343 4389, info@arvepidamine.ee.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Müüa puitbrikett 150 €/960 kg, kuivad kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet premium, kuiv lepp ja kask kottides. Tel 5692 4924.

Müüa puitbrikett alusel 960 kg (kask) 175 €. Pellet 8 mm (premium hele) 220 €. Turbabrikett 84 tk alusel 160 €. Kaminapuu 30 cm lepp 3 €, kask 3.50 € 40l võrkkotis. Kivisüsi 25 kg kott, 1 t 250 €. Vedu tasuta! Tel 5373 3626.

Otsin Viimsis üürimiseks 1-toalist korterit. Kui saad aidata, helista tel 5343 9029.