Reakuulutused Viimsi Teatajas 11.oktoober 2019

AUTODE KOKKUOST

Autode kokkuost. Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid. Võib pakkuda remontivajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea olema arvel, ülevaatusega ega kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055.

TÖÖKUULUTUS

Puhastusfirma Sanomar Kinnisvarahooldus OÜ pakub tööd osalise ja täistööajaga Viimsi piirkonnas. Info tööpäevadel E-R telefonil 5814 8460.

Rannarestoran PAAT otsib osalise tööajaga remondimeest, kellel oleks oskus toime tulla erinevate väikeste ehituslike ning remondialaste olukordade lahendamisega. Lisainfo: info@paat.ee või tel 511 4633.

Pirita Lasteaed (E. Bornhöhe 10, Tallinn) pakub tööd õpetaja abile. Info tel 623 8783.

ÕPE

Staažikas matemaatikaõpetaja ootab eratundidesse 8.-9. klassi õpilasi, et valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Olemas palju lisamaterjali. Viimsi vallamaja juures. Tel 609 1084, 5389 1356.

Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

Pikaajalise tõõkogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.-11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

Viimsi kooli 6. klassi tüdruk otsib endale toredat klaveriõpetajat. Laps on käinud klaveritundides õppimas üks aasta. Elukoht Heki tee, Viimsi.

Otsime 6. klassi tüdrukule inglise keele õpetajat. Võimaluse korral sooviks lapsele koduõpet, aadress Heki tee 12. elle.voksepp@uniontravel.ee, tel 5454 5457.

KORSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Korstnapühkimistööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

AIATÖÖD

Langetame ja hooldame puid just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse. Tel 5623 0373, Randy.

Ohtlike puude langetamine, kännu freesimine, võsalõikus ja väljavedu. Tel 5373 5212.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.

EHITUS

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.

Teostame vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöid, kõiki majasiseseid santehnilisi töid. Laadur ratastraktori teenus, veoauto (multilift) teenused, lammutus- ja koristustööd. Vanametalli tasuta äraviimine. Tel. 507 4178.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus. Tel 5787 8925.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus tel 5372 8382.

Köögid, liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev!

Müüa puitbrikett 155 €/960 kg, turbabrikett, pellet premium, kuiv lepp ja kask 40 L kotis, kuivad kütteklotsid 48 kotti/110 €. Tel 5692 4924.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibväravakomplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. Vaata www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni 12 tonni: tel 507 9362.

Kõrgharidusega puhas korralik inimene otsib 1–2-toalist korterit või majaosa. Kontakt: tuulist@yahoo.com, SMS tel 501 1022.

VARIA

Eraisikutele ja firmadele basseiniautomaatika (era)korraline hooldus, süsteemide ümberehitus, UV-tehnoloogial veepuhastusseadmed, basseinikemikaalid, konsultatsioonid. www.basseinihooldus.ee.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Väikseim kogus umbes 35 kg. Tel 5593 5863.