Reakuulutused Viimsi Teatajas

TÖÖPAKKUMINE

Vajame abilist aiatöödele Pringi külas Rohuneeme teel. Palume helistada peale k 18 tel 503 5311, Rein.

Pakume tööd osalise tööajaga furgoonauto juhile Haabneemes. Sobilik ka amatöörlubadega pensionärile. Info tel 501 8413.

AIATÖÖD

Puude ja hekkide lõikus, pügamine, istutamine ja hooldamine. Tel 5597 2332.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude tervisliku seisundi hindamist. Soodsad hinnad. Tel 522 0321, www.arbormen.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja kruntide puhastamine võsast. Helista julgelt ja leiame lahenduse! Tel 5623 0373, Randy.

Lõikame viljapuid, pügame hekke, langetame puid ning vastavalt teie soovile teostame ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, trimmerdamine, heki lõikus ja pügamine. Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

Pakume haljastus- ja kaevetöid odavalt ja kiirelt. Viimsi Haljastajad OÜ, tel 5553 8946.

EHITUS

Kogemustega usaldusväärne ja korralik töömees teostab ehituse-, remondi- ja väiksemaid santehnilisi töid. Terrasside ehitamine ja hooldus. Tehtud töödele garantii. Tel 5597 2332.

Pikaajalise kogemusega santehnik teostab kõikvõimalike santehnilisi töid. Sõbralikud hinnad. Tel 551 8837, Pavel.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fassaadide, katuste, vaheseinte, saunade, terrasside ehitus. Parketi, uste, akende, liistude paigaldus ja muud siseviimistlustööd.  Tel 5360 5083.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja akende pesu. Tel 5638 8994.

Hoonete soojustamine puistevillaga, objektiga tutvumine ja konsultatsioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 501 6689.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, eterniit). Tänavakivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.

Vihmaveesüsteemide ja katuseturvatoodete paigaldus. Rennid toodame kohapeal valtsimismasinaga – puuduvad liitekohad! Vihmaveerennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, tel 527 1059.

Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühendamine ja kõik elektriga seonduvad tööd. Tel 552 7217, e-post terrassviimsi@gmail.com.

Tänavakivide paigaldus, puit- ja võrkaedade ehitus, haljastustööd, prügivedu, lammutustööd, terrasside ehitus. Tel 5608 1124, e-post stone35@online.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, info@ormikivi.ee.

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, lammutus- ja koristustööd. Tel 507 4178.

Vastavalt projektile teostame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

KOSTNAPÜHKIMINE

Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töö puhas ja korralik. Tehtud töö kohta väljastan nõuetekohase akti. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

ÕPE

Pikaajalise töökogemusega matemaatikaõpetaja annab eratunde Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. Aitan ka korrata gümnaasiumi katseteks ja põhikooli lõpueksamiks. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

MUUD TEENUSED

Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. Plekk, torud, latid, tööriistad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, mahutid, pesumasinad, aiavõrk, autoosad, akud, kaablid, boilerid jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist, majast väljavedu alates 10 €. Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikamine, lammutamine kokkuleppel. Tel 5550 5017.

Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb rõivaste parandustöid ja õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.

Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, väravad. Autode keretööd. Karpide vahetus. Uued ja kasutatud autorehvid koos paigaldusega. Luha 34, Tallinn, autotäht.ee, tel 5883 0701, info@autotäht.ee.

OST, MÜÜK, RENT

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Soovin osta 18–30 m2 garaaži Viimsi vallas. Pakkumised palun saata e-posti aadressile elari.tiimus@gmail.com.

Müüa turbabrikett, kütteklotsid 110 €/48 kotti, pellet premium, lepp, kask kottides. Laost Pähklimäe 4, Maardu saab osta ka paki kaupa. Tel 5692 4924.

Kandiline puitbrikett 130 €/1000 kg, ümmargune puitbrikett auguga 150 €/1000 kg, premium pellet 6 mm ja 8 mm 190 €/960 kg. Transpordivõimalus. Tel 504 0304.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30-60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com. Tellimusi võtame vastu iga päev.

Matkaauto rent. Võimsate automaatkäigukastidega B-kategooria, paljude lisa- ja mugavusvarustustega matkaautod. Väiksem 4-kohaline ja suurem 7-kohaline. Lisainfo FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.

Naispensionär soovib suvekuudeks üürida suvilat või väiksemat maja Viimsis. Kontakt: tel 501 3124.

VIIMSI ETTEVÕTLUS

Stop&Fix autotöökoda

Autoremont, rehvitööd, varuosade müük

stopfix@hotmail.com, tel 506 4492

Langetame – hooldame puid ning freesime kände just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626 3857, www.puumehed.com.