Randvere kool liitus Rohelise kooli programmiga oktoobris 2018. Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global.

Otsus programmiga liituda tuli ühiselt ja kiirelt, sest see tundus olema põnev väljakutse juba niigi rohelise mõttemaailmaga kogukonnakoolile. Edasi toimetasime Rohelise kooli programmi strateegia seitsme sammu järgi: tegevused seoti õppekavaga, töötati välja keskkonnapõhimõtted, toimus teavitamine ja kaasamine, mille läbi moodustati keskkonnarühm, kuhu kuuluvad õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Väga edukalt viidi läbi keskkonnaülevaatus, koostati tegevuskava, mida jooksvalt monitooritakse, hinnatakse ja võetakse aluseks järgneva õppeaasta planeerimisel. Kuna Randvere kool on juba aastaid erinevatest keskkonnaga seotud tegevustest osa võtnud ja ka paljud õpetajad olid praktiseerinud rohelist mõtteviisi, siis jätkus tegevus üpris loomulikku teed pidi ja tänu sellele ei olnud raske kaasata lapsi või tekitada neis huvi ümbritseva maailma vastu. Seda enam, et Randvere kooli asukoht soosib arvukaid võimalusi kõike seda praktiseerida – meri vaid 500 meetri kaugusel, RMK Tädu loodusõpperada ja lisaks on alustatud kooliaia rajamist. Rohelise kooli programm annab meile konkreetsemad juhised, kuidas oma tegevusi paremini planeerida ja hinnata. Igal õppeaastal keskendume oma tegevuses vähemalt kolmele teemale Rohelise kooli 12 põhiteemast, milleks on jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit. Eelmisel õppeaastal võtsime fookusesse prügi, jäätmed, globaalse kodakondsuse ning elurikkuse ja looduse. Käesoleval õppeaastal keskendusime prügile, jäätmetele, elurikkusele ja loodusele, tervisele ja heaolule ning transpordile. Meie õpilased osalevad igal aastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritud õppekäikudel rabadesse, maastikukaitsealadele, muuseumidesse, kool on liitunud Kiusamisvaba Kooli ja VEPA programmidega, ka osaletakse erinevatel keskkonnateemalistel konkurssidel. Samuti osaleti maailmakoristuspäeval ja Pauligi korraldatud kohvipuru kogumise kampaanias. Kõige edukamalt õnnestus meil käesoleval õppeaastal üleskutse annetada koolile oma nõud, millele kodus kasutust ei leita – nüüd saame neid kasutada erinevatel kooliüritustel ja seeläbi vähendada ühekordsete nõude kasutamist. Ka prügi sorteerimise oleme kogu koolimajas paremini organiseerinud – eraldi sorteeritakse papp, paber, biojäätmed ja lisaks on ühisruumidesse paigutatud ka taarakogumise kastid. Talvel avanes kõigil võimalus annetada kodus seisma jäänud helkurid koolimajja helkuripuule, millelt said helkuri võtta need, kel see puudus. Meil on innukad õpetajad, kes kasvatavad klassiruumides kurke, tomateid või kasutavad munakoori lihavõttemuru kasvatamiseks, mis annab võimaluse arutleda taaskasutuse ja loodussõbralikkuse üle. Samuti reageerisid õpetajad tekkinud erikorrale operatiivselt ja planeeritud tegevused ära ei jäänud – aprilli ja mai ühistegevused viidi läbi distantsõppel. Näiteks planeeritud ülekoolilise salatipäeva asemel valmistasid kodunduse õpilased kodus tervislikke salateid või liiklusteemalise päeva asemel joonistasid lapsed oma unistuste kiivrit, lisades juurde kiivri 3 kõige olulisemat omadust. Pilte salatitest ja kiivritest jagasime ka kooli Facebooki leheküljel ja kodulehel.

Seega on tehtud juba palju ja seepärast otsustati sel kevadel läbida Rohelise kooli programmis osalemise üks oluline verstapost – taotleda rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgist Roheline lipp. Taotluse täitmisesse panustasid lisaks kooli keskkonnatöörühma (Rohelise kooli meeskonna) liikmetele paljud õpetajad, kes oma tegemistega taotlusvormi täita aitasid. Teemaviitega #randvererohelinekool said täiendatud kõik postitused nii sotsiaalmeedias kui ka kooli kodulehel, ikka selleks, et huvilistel oleks lihtsam meie tegemistest ülevaadet saada. Koguti kokku pilte erinevatest tegevustest ja sündmustest. Lühidalt – meie tegevus Rohelise koolina sai paremini süsteemi, tekkis parem ülevaade ja uusi ideid, kuidas edasi minna.

14. mail saabuski rõõmusõnum – hindamiskomisjon tegi otsuse tunnustada Randvere kooli Rohelise lipuga! Rõõmu ja uhkust tundis kogu koolipere ning veidi kahju oli, et seda uudist kohe lastega jagada ei saanud. Suurepärase uudise tegime teatavaks kõigile 5. juunil, mil toimus Rohelise kooli tunnustusüritus. Sel aastal anti Roheline lipp 21 uuele õppeasutusele, mille seas oli ka Randvere kool. Eestis on nüüd kokku 76 õppeasutust, kes selle tunnustuse on välja teeninud. Kuigi seoses veel kehtivate piirangutega toimus üritus virtuaalselt, otsustasime oma Rohelise kooli meeskonnaga seda tähtsat sündmust ühiselt tähistada – katsime koolimaja koosolekuruumi pidulaua ja jälgisime ühiselt tunnustusüritust ekraanilt. Ürituse muutis väga pidulikuks asjaolu, et avakõne pidas president Kersti Kaljulaid, kellest sai juuni algul Rohelise kooli programmi Eesti patroon. Kuid kõige rohkem elevust tekitas vast moment enne otselülitusi kõigi lipusaajate juurde – ülekannet oli vaatamas pea 300 huvilist ja tahtsime oma kooli vääriliselt esindada. Tunnustavalt märgiti meie puhul ära Linnusõprade võistlusel osalemine, putukahotellid ja miskit veel, aga elevus oli nii suur, et ega kõik meelde jäänudki. Igatahes on tunnustusüritus-konverents õige pea Tartu Loodusmaja koduleheküljel järelvaadatav.

Edukas nõudekogumise kampaania.
Edukas nõudekogumise kampaania.

Kui nüüd küsida, mida Roheline lipp meie koolile annab, siis kindlasti motivatsiooni jätkata seda teekonda ja veel paremini planeerida oma tegevusi, kaasata suuremat hulka õpilasi ning jagada oma kogemusi teistega. Keskkonnamärgise Roheline lipp kasutusõigus antakse õppeasutusele kaheks aastaks ja seejärel tuleb lipu kasutusõigust uuendada. Kuid juba aasta möödudes tuleb vahearuandega näidata oma tegevuse jätkuvat süsteemi ja terviklikkust. Meie sooviks on, et Roheline lipp jääks meie koolimajja alatiseks – vajalik motivatsioon, meeskond, toetus ja teotahe on meil olemas. Plaanis on sügisel alustada ka veidi aktiivsemalt koostööd teiste Viimsi õppeasutustega ja usume, et õige pea on Viimsi vallas uhkeid Rohelise lipu omanikke veelgi rohkem!

Osalemine maailmakoristuspäeval.
Osalemine maailmakoristuspäeval.
Randvere kool – roheline kool. Fotod: Liina Savolainen, Siim Jürimäe, Klaire Sinisalu ja Lars-Erik Tiitre
Randvere kool – roheline kool. Fotod: Liina Savolainen, Siim Jürimäe, Klaire Sinisalu ja Lars-Erik Tiitre