Viimsi võimukoalitsioon kiitis põhimõtteliselt heaks idee rajada Randvere kooli juurdeehitus koos uue kaasaegse ujulaga. Investeeringu suurus on esialgsete arvutuste pinnalt ligi 2,5 miljonit eurot. Selle raha eest saame projekteerida ja ehitada Randvere koolile kaasaegse ning õpilasesõbraliku juurdeehituse koos ujula ja spordikompleksiga.

Viimsi võimukoalitsioon kiitis põhimõtteliselt heaks idee rajada Randvere kooli juurdeehitus koos uue kaasaegse ujulaga. Investeeringu suurus on esialgsete arvutuste pinnalt ligi 2,5 miljonit eurot. Selle raha eest saame projekteerida ja ehitada Randvere koolile kaasaegse ning õpilasesõbraliku juurdeehituse koos ujula ja spordikompleksiga.

Kvaliteetne kodulähedane haridus ja sportimisvõimalused on väga tähtsad väärtused kogukonna jaoks.
Nii panustame lisaks moodsa valla raamatukogu ja Artiumi-nimelise haridus- ja kultuurikeskuse rajamisele Haabneemes ka valla idaranniku hariduskeskkonna ja sportimisvõimaluste arendamisse.

Erakond Isamaa, fraktsiooni „Meie Viimsi“ aseesimees, volikogu liige, eelarve-ja arengukomisjoni aseesimees Jan Trei
Erakond Isamaa, fraktsiooni „Meie Viimsi“ aseesimees, volikogu liige, eelarve-ja arengukomisjoni aseesimees Jan Trei

Kooli juurdeehitus loob võimalused viia Randvere kool 1–9-klassiliseks täistsükli põhikooliks. Seda arengustsenaariumit näeb ette ka valla haridusvõrgu arengukava.
Lastele ja lapsevanematele on see kindlasti hea uudis, sest siis ei pea enam pärast 6. klassi lõpetamist ette võtma koolivahetust ning lapsed saavad lõpetada ühes koolis põhikooli täistsükli õppe. Koolihoone juurdeehituse projekteerimiseks vajaliku haridusvajaduse ja koolikohtade analüüs käib.

Kooli juurdeehituse vajadus väga esialgse analüüsi kohaselt on ligi 2200 m2 lisapinda. Randvere kooli oleks vajadus luua täiendavalt 150 koolikohta, see on 6 klassikomplekti. Kuna koolis hakkab lähitulevikus õppima rohkem õpilasi, siis on vajalik laiendada ka olemasolevat sööklat ning aulat.

Kuivõrd 9-klassilises põhikoolis on õppekavas uute õppeainetena keemia ja füüsika, siis sellest muudatustest tulenevalt on vajadus kooli rajada erinevaid õppelaboreid. Kooli juurdeehituse blokki kavandame avastuskeskuse, kus hakkavad olema keemia, füüsika, bioloogia ja loodusõpetuse klassid.
Samuti on plaanis rajada kooli loovuskeskus, kuhu tuleksid kunsti, käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia õppeklassid. Väga oluline on mõelda ka laste ja noorte tervisespordivõimaluste laiendamisele. Selleks kavandame kooli juurdeehituses vajalikud ruumipinnad ka rekreatsioonikeskuse tarbeks, kuhu rajame uue ja kaasaegse ujula, jõu- ja aeroobikasaali ning seiklustoa.

“Kvaliteetne kodulähedane haridus ning sportimisvõimalused on väga tähtsad väärtused kogukonna jaoks.”

Rekreatsioonikeskus saaks olema avatud pärast õppetööd kogukonnale ja spordiklubidele, mis kindlasti elavdaks sporditegemist valla idaranniku külades.
Randvere kooli juurdeehitus peaks valmima 2021. aasta sügiseks.
Randvere kooli avasime 2013. aasta septembris ning kool on ehitatud 450 koolikohaga 6-klassiliseks. Randvere koolihoone oli Eestis esimene, mis on projekteeritud ja ehitatud integreeritud lahendusena, kus õpivad nii üldharidust omandavad kui ka hariduslike erivajadustega lapsed.

Hoone teeb ainulaadseks see, et 1.–9. klassi hariduslike erivajadustega õpilastele on projekteeritud omaette 40-kohaline plokk, kus on 7 õppeklassi suurusega 20 m2 kavandatud 5–10 õpilasele ning kus lapsed omandavad hariduse lihtsustatud õppekava järgi.
Randvere koolis on ka kaasaegne raamatukogu, mis on mõeldud nii koolile kui ka kogukonnale.

2015. aastal rajasime kooli juurde plastikkattega pallimängude väliväljaku. 2017. aasta sügisest lisandus aga välispordiväljak mitmete kergejõustiku- ja pallimängualade harrastamise võimalustega. Spordiväljakul asub loodusliku muruga jalgpalliväljak ning tartaankattega ala 60 m jooksuks, kaugus-, kõrgus- ja teivashüppeks ning oda- ja palliviske hoovõtuks.

Randvere kooli kinnistu on suur ning sinna saab lähitulevikus rajada erinevaid vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi.