23.–25. oktoobril toimus Viimsi gümnaasiumis hariv Rakett69 huvilaager, millest võttis osa 32 noort gümnasisti. Tegemist on üle-eestiliselt korraldatavate laagritega. Sel aastal toimub Eestimaal 600 laagrit 10 000-le lapsele. Laagreid juhendavad 350 krapsakat teadushuvilist juhendajat.

Viimsi valla siseselt võtsid sündmusest osa mitmed koolid: Randvere kool, Viimsi kool, Haabneeme kool, Viimsi gümnaasium ja leidus ka erategijaid. Õpihuvilaagreid rahastas haridusministeerium, laagrite programmi panid kokku Teaduskeskus AHHAA ja Rakett69 Teadusstuudiod. 

35 noort teadusesõpra

Kolmepäevane Rakett69 õpihuvilaager toimus Viimsi gümnaasiumis iga päev kell 9.30–16.30 ning oli üles ehitatud põhimõttel esimene, teine ja kolmas ,,võttepäev”. Osalejad olid jaotatud suure osavõtu tõttu ja vanuse järgi kahte gruppi vastavalt klassiastmele: 10. klass ja 11.–12. klass. Laagris lahendasid mõlemad vanusegrupid samu ülesandeid. Leidus ka neid, kes olid pannud end ootenimekirja. Tegelikkuses osaleski 35 õpilast, kellest kolm tulid ootenimekirjast katma neid õpilasi, kes spordivõistluste tõttu pidid laagrist loobuma (koolivaheajal toimus palju võistlusi ja meeskonnamängudest ei saa puududa).

Mis laagris tehti?

Ühes päevas lahendati koos tiimiga kaks ülesannet ning kahele nõrgemale tiimile toimus päeva lõpptulemust otsustav duell. Ülesannete lahendamiseks oli vaja teadmisi eri valdkondadest: matemaatika, inseneeria, loogika, keemia, füüsika ja loodusõpetus. Ülesannete alguses kasutati filmiklappi, et luua päris Rakett69 saate õhkkonda ja tegevusest vändati materjal koolimeedia grupi Hüpernoole loodavaks lühifilmiks. 

Tuntud teadussaate Rakett69 lihtsustatud ülesannete lahendamine polnud aga ainus laagri osa. Juhendajad püüdsid anda suuremat rolli noorte omavahelisele suhtlemisele ja õpihimu suurendamisele, mis oligi esialgselt loodud programmi peaeesmärk. Päeva alustati koos hommikuvõimlemise ja soojendusküsimustega. Võimalusel analüüsiti eelmisel päeval lahendatud ülesandeid (vajaduse korral ka demonstreeriti n-ö õigeid lahendusi) ning iga päev loositi uued tiimid kogu päevaks. Kõik osalejad kandsid Rakett69 õpihuvilaagri T-särki, millele oli lisatud oma tiimi värviga kleeps.

Ülesannete lahendamine käis kiiruse peale. Vajalikud vahendid võisid osalejad leida juba laualt. Nuputamiste vahele jäi lõuna, mille valimisel olid juhendajad arvestanud, et toit kiiremini seediks (oli võimalik süüa ka taimetoitu) ning osalejate mõttetööd ei segaks.

Uued toredad kogemused

Noorema vanusegrupi osaleja Maria Leena Oja: ,,Kogesin üllatusi, väljakutseid, rõõmu, kurbust, elevust ja nalja. Mulle meeldisid mängud, mida enne ja pärast võistlusi tegime, inimesed, kes kogu üritust läbi viisid, hommikuvõimlemised, mis üles äratasid ja võistlusesisene kirg.”

Meeskonnasisese energia ühtlustust ja suurenevat omavahelist dünaamikat oli näha peagi peale teise ülesande lahendamist, mil oli väljakujunenud tiimikaaslaste omavaheline efektiivne koostöö, kapteni juhtimisoskuse tugevus ja arutledes avastati lahenduste leidmiseks kiireim võti – tiimikaaslaste kuulamine.

Osaleja Kaur Tamme: ,,Teisel päeval sain olla kapten, mis pani väljendusoskuse proovile ehk pidin hetkega ülesanded ja mõtted kõikidele meeskonnakaaslastele arusaadavalt ära seletama. Tutvusin toredate inimestega, kes kõik tahtsid uusi teadmisi ja sõpru saada. Mulle meeldis, et laagris toimusid ka teised ülesanded ja tegevused nagu huvitavad tantsud, viktoriin, mängud jne.”

Nagu ikka oli teoreetiline pool tugevam kui praktilisem, kuid noored ei andnud alla ning võitlesid ennast proovile pannes õige lahenduse eest. Vanema vanusegrupi osaleja Oskar Jõgi: ,,Eelistan kohe kindlasti teha asju oma kätega ning pärast vaadata, mis välja tuli, sest mulle ei meeldi niisama koolipingis kuulamine ja tuupimine. Laagris kogesin seda, mida olin telekast korduvalt näinud, ja see oli väga tore.”

Noored tahavad katsetada

Laagris olles oli vanema vanusegrupi tegutsemist vaadates tajuda vaiksemat ja akadeemilisemat õhkkonda, ülesannete lahenduseks küsiti võimalikult palju lisainfot, et teatud piire selgemaks saada. Noorema vanusegrupi klassis valitses aga ideede julge katsetamine ning elav arutlev jutuvada. Kuigi ei saa salata, et vanematel oli teadmiste lagi siiski kõrgemal, siis nooremad üllatasid juhendajaid oma otsusekindluse ja kiirete lahendustega. Silma jäi kõigi noorte julgus võtta riske ja katsetada ning keegi ei läinud võistlustulle mõttega kaotada, vaid otse vastupidi.

Vägev oli vaadata endavanuseid ja nooremaid võistlushoos, kust õhkus adrenaliini. Võib vabalt väita, et noored olid laagrist vaimustuses nii nende laagris oleku kui ka edastatud tagasiside põhjal.

Täname juhendajaid – Ingrid Rõigas, Lemme Randma ja Oskar Soop! Loodan siiralt, et selline entusiastlik ja arendav õpihuvilaager muutub traditsiooniks.

Lõpetan artikli paralleelika Luisa Nuka sõnadega: ,,Teadus ei pea olema kuiv ja igav – see on väga vaheldusrikas ja põnev!”

Hea teada!

Rakett 69 idee algatajaks oli Eesti Füüsika Selts, kelle ideest sündis 2011. aasta jaanuarist oma esimese hooajaga alustanud telesaade ETV eetris.

Noorte teadusvõistluse Rakett 69 12. hooaeg ETV eetris algab 2022. aasta jaanuaris.

Saate kohta leiab rohkem infot: https://rakett69.ee.