Iga päev tekib suur hulk prügi, millest kuni 60% moodustavad pakendijäätmed. Nende puhul ei ole aga tegemist traditsioonilises mõttes prügiga, vaid väärtusliku materjaliga, mida on võimalik taaskasutada. Tänu sellele saab igaüks pakendeid liigiti kogudes keskkonna säästmisele kaasa aidata. 

Üldiselt on Viimsi inimesed tublid sorteerijad, aga pakendite kogumise aktiivsus võiks alati olla suurem, seetõttu vaatame üle, millised võimalused Viimsis jäätmete liigiti kogumiseks on. 

Meie vallas tegeleb pakendijäätmete liigiti kogumisega kolm erinevat taaskasutusorganisatsiooni (TKO): MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, OÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. Muuseas on just Viimsi esimene vald Eestis, kus kogu valla ulatuses pakuvad kõik kolm TKO-d nii avalikku konteineriparki kui ka tekkekohal kogumist. 

Miks koguda pakendijäätmeid tekkekohal?

Kõige mugavam viis pakendijäätmetest vabanemiseks on tekkekohal kogumine. Seda saavad teha nii eramajaomanikud kui ka korteriühistud (KÜ). Teenuse tellimine on väga lihtne, tuleb vaid omale sobiva TKO-ga leping sõlmida ning edaspidi saab pakendeid mugavalt ära anda oma kodu juures. Sellisel kogumisel on mitu eelist. Esiteks on see tasuta. Teiseks on see ülimalt mugav, sest jäätmed saab otse oma aia taga või kortermaja juures ära anda. Kolmandaks ei teki koha peal kogudes kiusatust pakendeid olmeprügi hulka panna, sest pakendikott (eramaja puhul) või konteiner (KÜ puhul) on alati kohe käepärast. Neljandaks saab pakendijäätmeid eraldi kogudes märkimisväärselt olmeprügi hulka kahandada ja viimase äraveo vajadus väheneb. 

Kuidas toimib teenus eramajas?

Teenuse tellimiseks tuleb esmalt sõlmida leping endale sobiva TKO-ga ning pärast seda saabki hakata pakendeid liigiti koguma. Asi toimib nii, et teenuse pakkuja informeerib tellijat äraveo graafikust ning õigel päeval peab tellija panema läbipaistva pakendikoti aia taha või hoovi nähtavale kohale. Vedaja viib koti ära ning jätab uue tühja koti asemele. Kui kotti pole võimalik õigel päeval välja panna, siis tuleb sellest vedajale vähemalt kaks tööpäeva enne teada anda. Vastasel juhul on vedajal õigus rakendada tühisõidutasu. Kuna kohustusi ja tähtaegu on kõikidel palju, siis on kuupäevade meelespidamisel abiks ka see, et vedajad informeerivad tellijat veokuupäeva saabumisest eelnevalt SMS-i või e-posti teel. Samuti saab igaüks endale ise kalendrisse vastava meeldetuletuse panna. 

Kuidas toimib teenus korteriühistus?

Korteriühistu saab samuti sõlmida lepingu sobiva TKO-ga, tellida maja juurde eraldi pakendijäätmete kogumise konteineri ning teha seeläbi pakendite liigiti kogumise ja ära andmise elanike jaoks mugavamaks. Konteineri tühjendamine on KÜ jaoks tasuta, tasuda tuleb vaid konteineri rent, kuid see summa ei ole suur. Sõltuvalt mahust ja vedajast jäävad konteinerite rendihinnad vahemikku 2,10–6,67 eurot kuus. Kui jagada summa korterite arvuga, jääb kulu ühes kuus sageli ühe majapidamise kohta mõnekümne sendi piiresse. Arvestades seda, et pakendite liigiti kogumise arvelt väheneb oluliselt segaolmejäätmete maht ja selle konteineri tühjendust saab seetõttu harvemaks muuta, on see ka majanduslikult üsna mõistlik. 

Kuna leidub ka peresid, kes ei sorteeri seetõttu, et avalik pakendipunkt asub majast kaugel, siis KÜ-le pakendikonteineri tellimisel võtab jäätmete kogumise suure tõenäosusega ette rohkem inimesi.

Korteriühistu võib pakendite kogumiseks kasutada ka oma konteinerit, aga sel juhul peab konteiner vastama teatud standarditele. Kui KÜ soovib hakata kasutama oma konteinerit peab igal juhul eelnevalt teenusepakkujaga konsulteerima, kas olemasolev mahuti vastab ettenähtud normidele.

TVO kogemusel võib öelda, et KÜ pelgavad tihti uue jäätmeliigi konteinereid, sest see eeldab elanike teavitamist ja selgitustööd, mis on lisakoormus. Seda ei tasu aga karta, sest olemas on lihtsad ja selged sorteerimisjuhendid, mida saab välja printida või elanikele e-kirja teel edastada. Sorteerimisharjumus tuleb tegelikult kiiresti, kui sellega juba algust teha.

Miks pakendijäätmeid liigiti koguda

Üle 60% prügikasti visatavatest jäätmetest on tegelikult taaskasutatavad. Sorteerimisega säästate loodust, sest prügist saab väärtuslikku toorainet erinevate toodete tootmiseks: 

 • Klaas on 100% taaskasutatav ja korduvalt ümbertöödeldav. Klaaspudeli lagunemiseks looduses kulub aga rohkem kui 4000 aastat.
 • Metallist tehakse erinevaid tooteid aedadest tööriistadeni. Alumiiniumit saab taaskasutada piiramatu arv kordi, samas kui alumiiniumpurk kõduneb prügimäel 500 ja enamgi aastat.
 • Eestlane kasutab keskmiselt 200 kilekotti aastas. Kilekott laguneb looduses kuni 1000 aastat ehk 40 inimpõlve. Plastist tehakse aga uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit jpm.
 • Paberi ja papi ümbertöötlemine säästab metsi, andes meile muuhulgas munakarpe, soojustusvilla ja vihikuid.

Allikas: ETO

Mõned nipid, kuidas tekitada vähem pakendeid

 • Kasuta poes käimiseks riidest kotti.
 • Taaskasuta kilekotte.
 • Loobu ühekordselt kasutatavatest nõudest.
 • Võta toidupoodi kaasa väike võrk või kilekott juur- ja puuviljade jaoks.
 • Osta pigem tooteid, mis on pakendatud paberisse või pappi.
 • Eelista kaalukaupa, mida saad võtta sobivas koguses ja mis pole üksikult pakitud.
 • Kasuta kaalutoodete puhul enda taaskasutatavaid pakendeid.

Avalikud pakendijäätmete kogumispunktid Viimsis

Nendele, kes kohtkogumist ei kasuta, on jätkuvalt kasutamiseks avalikud pakendijäätmete kogumispunktid. Viimsis on neid praegu kokku 23.

Punktide täpsemad asukohad leiate siit.

Reeglina on kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papp-pakendile (sinise märgistusega konteiner), segapakendile (kollase märgistusega konteiner) ning klaaspakendile (rohelise märgistusega konteiner). Juhul, kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.