Viimsilane Jaanika Truve osaleb Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koolitusel „Õed tagasi tervishoidu“.  Koolitusele võeti vastu 15 registreerunut, kellest üks on Jaanika.

Jaanika leiab, et inimesed peavad väljakutseid otsima, et konkurentsis püsida. Kuigi aastatega on Jaanika oskuste, kogemuste, teadmiste ja elukooli pagas üsna suur, leiab tragi naine endiselt aega ja soovi õppida: „Minu unistuseks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse magistriõppesse minna,” ütleb ta.

Kui Jaanika aastaid tagasi Tallinna Meditsiinikooli (täna Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) kiitusega lõpetas, töötas ta vaid paar aastat omandatud erialal. Noorel naisel oli tarvis kolida üürikorterisse ning ühe kuu üür oli suurem, kui tema sissetulek õena töötades.

Olude sunnil pidi Jaanika otsima tasuvama töö. Ta sai tööle Eesti ja Soome vahel sõitvale laevale: “Alguses käisin veel poole kohaga haiglas tööl edasi, kuid mingi hetk pandi mind haiglas valiku ette, kas tulla tagasi täiskohaga tööle või koht üles öelda,” meenutab Jaanika. Palgavahe oli paraku niivõrd suur, et Jaanika otsustas jääda tööle laevale. Aga südamesse jäi tal teadmine, et ühel päeval naaseb ta õpitud eriala juurde veel tagasi.

Kolme lapse ema Jaanika jõuab pere kõrvalt ka veel õppida. Foto: erakogu
Kolme lapse ema Jaanika jõuab pere kõrvalt ka veel õppida. Foto: erakogu

Mitmendat põlve viimsilane

Jaanika vanavanaema oli Laidoneri mõisas teenijannaks. Ta kasvas Viimsis, käis Meriväljal algkoolis, siis Viimsi põhikoolis ja linnas keskkoolis. Kui 1993. aastal Kelvingi küla rajama hakati, osales oksjonil ka Jaanika koos oma mehega: “Mäletan, et oksjoni osalustasu oli 200 krooni. Soovijaid oli palju, eriti populaarsed olid mereäärsed krundid. Meie valisime aga metsa nurka kõige väiksema krundi,” meenutab ta oma kodu loomise algust.

Edasi viis elutee Jaanika hoopis ärisse, koos abikaasaga hakati Kodaki tooteid müüma. „Oma esimese fotopoe rajasime Lasnamäele. Nõudlus oli suur ning üsna pea võtsime müüki ka pildiraamid ja fotoalbumid,“ meenutab ta.

Jaanika pereäri sai hoo sisse ning fotopoode lisandus aina juurde, kuni kõik läks digi peale üle. Nii jäi perel alles vaid kaks poodi. Koroona sulges neistki ühe ning tänaseks on perekonnal fotopoode alles taas vaid üks.

2004. aastal abiellus Jaanika oma elukaaslasega. Pulmareisile mindi Taani pealinna Kopenhaagenisse. Noored tegid seal kaasa City touri ning mõtlesid, et miks küll meil Eestis sarnast teenust ei pakuta. Mõeldud, tehtud. Nii hakkas Jaanika pereäri ka Tallinnas kahekordsete bussidega turistidele Citysightseeingut pakkuma. Koroona aga pidurdas ka selle äri.

Elukestev õpe

Tänavu suvel tundis Jaanika, et nüüd on õige aeg pöörduda tagasi noorena valitud eriala poole ning lootis õena tööd leida: “Siis aga selgus, et ma ei ole tervishoiutöötajate registris.” Aeg oli mõelda enesetäienduse peale.

Jaanika võttis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga ühendust ja sai infot, et koolitus “Õed tagasi tervishoidu” on kohe algamas.

„Olen väga rahul. Kool on tundmatuseni muutunud – kõik on nii ilus! Samuti on meil teiste koolitusel osalejatega hea klapp. Muide, üks neist on minu kunagine grupiõde ja teine on tuttav keskkooli ajast,“ jagab Jaanika muljeid.

“Loomulikult tuleb õppida! Minu elu on näidanud, et iga 10–12 aasta tagant toimub elus mingi muudatus. Seda enam on vaja õppida, ennast täiendada. Kui üks võimalus ära langeb, oled teisega vee peal. ”

Jaanika leiab, et õppimine ei ole seotud vanusega – seda võib teha igal ajal. „Nooremate seltskonnas on äge olla, saab ka ise nooremaks,“ muigab ta. „Lisaks uutele teadmistele saab koolitustel juurde ka uusi tuttavaid ja kogemusi.“

Täiskasvanud õppijale

Täienduskoolitused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, mis tänavu tähistab oma 80. tegutsemisaastat, pakub erinevatele sihtrühmadele täienduskoolitusi.

Kõrgkooli täiendusõppe eesmärk on pakkuda täienduskoolitusi sotsiaal-, tervishoiu- ja heaoluvaldkonnas kutse-, ameti- ja erialateadmiste, -oskuste ning -vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks ning ümberõppeks, lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse õppurile tunnistus või tõend.

Koolituskalender koos täpsema infoga on leitav veebiaadressilt https://ttk.ee/et/kursused.

ANDRAS ehk Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon

Õppimisvõimalusi pakuvad täiskasvanute gümnaasiumid, kutseõppeasutused, kõrgkoolid, samuti on võimalus osaleda täienduskoolitustel.

Täiskasvanute gümnaasiumid pakuvad võimalusi nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpetamiseks. Õppevormid on paindlikud ja toetavad täiskasvanute õppimisvõimalusi (nt e-õpe, lapsehoid, tsükliõpe, võimalus õppida nt õhtu- või hommikupoole vms). Õppimine täiskasvanute gümnaasiumis on tasuta ja tagab ravikindlustuse.

Kutsekooli saavad täiskasvanud õppima minna ka siis, kui neil juba on kutse- või kõrgharidus, aga on soov end mõnes kitsamas valdkonnas täiendada või omandada sootuks midagi uut.

Kutsekoolid pakuvad täiskasvanutele töö ja pere kõrvalt õppimiseks võimalusi nii statsionaarses kui ka mittestatsionaarses vormis (erinevad tsükliõppe võimalused õppimiseks nädalavahetustel või õhtuti, väiksema koormusega ja pikema õppeajaga õppimine) vastavalt vajadusele.

Kõrghariduse omandamiseks pakuvad täiskasvanud õppijale paindlikke õppevorme nii rakenduskõrgkoolid kui ka ülikoolid.

Lisaks pakutakse haridus- ja teadusministeeriumi poolt tasuta kursusi täiskasvanutele tööalaseks enesetäiendamiseks ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks. Vt https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused.

Neile täiskasvanutele, kes soovivad kodus õppida, on samuti võimalused olemas. #õpimekodus veebikalendrisse on koondatud sadu tasuta ja tasulisi täiskasvanute e-õppe võimalusi aadressil www.opimekodus.ee.

Kui inimene veel ei tea, mida õppida ja tahaks saada personaalset tuge oma karjääri planeerimisel, siis saab pöörduda töötukassa karjäärinõustaja poole. Töötukassa teenustega saab tutvuda veebiaadressil www.tootukassa.ee.

Uued teadmised, uued tuttavad, uued sotsiaalsed võrgustikud ja võimalused – kõik see on seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.

Täiskasvanud õppija nädal

7.–16. oktoobrini kestva täiskasvanud õppija nädala ehk TÕNi avab 7.oktoobril üle-eestiline „Õpitund“. Kutsume sel päeval kõiki täiskasvanuid, sõltumata asukohast, ühe tunni jooksul midagi uut õppima. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. TÕNi raames toimub erinevais Eestimaa paigus arvukalt tegevusi – loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid. Sündmustega saab tutvuda ETKA Andras kodulehel www.andras.ee.

Õpitunnis osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm Andrase kodulehel. Registreerunud kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on näha, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.