Eestlane on läbi ajaloo olnud mere- ja järverahvas ning rannikuäärsete asulate kujunemisloos on kalapüük olnud kõige olulisem tegevusvaldkond. Lisaks kalameestele ja reisilaevadele on tänapäeval palju ka n-ö lõbusõiduks mõeldud veesõidukeid. Tuletame meelde mõned olulised ohutusnõuded.

Esimese asjana tasuks enne hooaega veenduda oma veesõiduki tehnilises korrasolekus. Vabatahtlik Merepääste MTÜ-lt saadud info kohaselt ongi tehnilised rikked ja otsalõppenud kütus peamised põhjused, miks inimesed merel abi vajavad. Kindlasti tasuks enne vee peale minekut teha ära veesõiduki regulaarne hooldus. Kui ise ei oska, on mõistlik töö tellida spetsialistidelt. Sügisel ja kevadel on rangelt soovituslik nii paadi mootor kui ka kere üle vaadata ja hooldada. Paak on mõistlik alati enne mereleminekut kütust täis panna!

Nii mootoririke kui ka kütuse lõppemine võib olenevalt tuulest, lainest ja hoovustest tekitada kiire ahelreaktsiooni – triivimine madalikule, kividele või laevateele. Lisaks on oht sattuda külglainesse, mis on veesõidukite ümberminemise üks levinuimaid põhjuseid.

Kas ohutusvarustus on nõuetekohane?

Tasub veenduda, et veesõidukis oleks nõuetele vastav ohutusvarustus. Päästevest on kindlasti esimene, mis on merel alati kohustuslik. Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest või ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks vastavalt väikelaeva kategooriale. Päästevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud ja vastavalt markeeritud ning hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile. Ja päästevest kindlasti selga, mitte lihtsalt kaasa!

Väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke, gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit, peab olema väikelaevas kasutamiseks sobiv vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti. Samuti esmaabivahendid, mis on nõutud M1 ja N1 kategooria sõidukite puhul. Väikelaeva kaalule ja pikkusele vastav ankur ja ankruots peab tagama väikelaeva ohutu ankrus seismise. Ankruotsa pikkus peab vastama vähemalt alljärgnevatele nõuetele: A kat – 50 m; B kat – 50 m; C kat – 25 m; D kat – 15 m. Väikelaeva pukseerimisotsa pikkus peab olema vähemalt kolm väikelaeva pikkust. Sobivusel võib pukseerimiseks kasutada ka laeva kaalule ja pikkusele sobivat ankruotsa.

Jälgi ilma ja ära hinda oma võimeid üle

Merepäästjate kogemus näitab, et ilmastikuolude valesti hindamine on samuti üks sagedasi hättasattumise põhjuseid. Tänapäeval saab erinevatest portaalidest üsna täpse ülevaate lähiaja ilmastikust. Seega jälgi ilma ning ära hinda oma võimeid üle.  

Vabatahtlik Merepääste

Teadmised ja valmisolek võivad päästa elusid

Parem karta kui kahetseda või õigemini parem valmis olla kui kahetseda! Kas sina tead, kuidas merel toime tulla ning kuidas on seal kõige turvalisem? Isegi kui tead, tasub alati oma teadmisi värskendada ja osaleda vastavasisulistel koolitustel. Teadmised merepäästest ja -ohutusest, esmaabist, päästevestide ja muu turvavarustuse kasutamisest võivad päästa elusid. Hädaolukord ei hüüa tulles, seega tasub selleks valmis olla.

Kasulikku infot koolituste kohta leiad www.tallinn.sar.ee/ennetus.

Mida teha hädaolukorras?

112 võib alati helistada ja abi on garanteeritud, kuid MTÜ Vabatahtlik Merepääste soovitab kõigil merehädalistel võtta otse ühendust Merevalvekeskusega numbril 619 1224. Selliselt ei lähe n-ö info liikumise liin liiga pikaks ja merepäästjad saavad võimalikult operatiivselt reageerida. Salvesta see number endale telefoni!

Parim on õnnetusi ennetada, aga kui satud hätta, kutsu abi koheselt. Eriti hilisel tunnil. Tee kindlaks enda võimalikult täpne asukoht, hinda olukorda ja helista Merevalvekeskusesse või hädaabisse.