Miiduranna küla ja külaseltsi üldkoosolek

Koosolek toimub 5. novembril kell 18–20 Viimsi huvikeskuse (Nelgi tee 1) suures saalis.

Päevakorras on Miiduranna külaseltsi juhatuse koosseisu muudatus; külavanema 2019. aasta kokkuvõte ja 2020 plaanid; külavanemale laekunud küsimuste vastused (küsimused saata külavanemale hiljemalt 29. oktoobriks); Miiduranna küla turvalisuse parendamine, naabrivalve. Söömiseks pakutakse kringlit ja joomiseks teed.

Lisainfo: Eero Hammer, eero@fcc.ee, tel 505 1292 või miidurannakyla@gmail.com.