Meie õpetajad on hoitud!

Õpetajate päeva tähistamine on traditsioon, mis sai alguse juba 55 aastat tagasi. Õnn on see, et õpetajad on selle päeva tähendust läbi ajaloo väärikalt kandnud.  Siinjuures on heameel tõdeda, et õpetajaamet ja koostöö õpilastega saab üha enam ühiskonnas tähelepanu. Eks ka sellepärast, et elame kiirelt muutuvas maailmas ja otsime nii õpetamisele kui õppimisele pidevalt mõtet ja tähendust.

Õpetaja on eeskuju, läbi kelle väärtuste ja hoiakute kujuneb noore inimese maailm. Õpetaja on professionaal, kes süstib meile enesekindlust, et suudame õppida ja kogeda eduelamust. Õpetaja on suhte looja, sest õpetaja ja õpilase vahelisel suhetel on lapse arengule tugev mõju. Isegi mõned minutid õpilase ärakuulamist võib tekitada õpilase elus suuri muutusi. Õpetaja on silla looja, kes paneb meid uudishimutsema ümbritseva osas. Seega on vajalik õpetajarolli pidevalt tähtsustada ja teha tööd selle nimel, et meil on ka tulevikus neid tublisid, kes on valmis õpetajatöö väljakutseteks.

Viimsi valla koolides ja riigigümnaasiumis, lasteaedades, huvikoolides ja noortekeskuses aitavad lastel õppida 484 õpetajat ja kuus noosootöö spetsialisti, õppimist toetavad 63tugispetsialisti ja igapäevaselt on abis veel79 töötajat, et hariduselu toimiks. Meie õpetajad ja koolitöötajad on kindlustatud tugevate juhtidega, heade töötingimustega, turvalise töökeskkonnaga ning loodud on võimalused end pidevalt täiendada. 1. septembril alustas haridusasutustes tööd 41 uut õpetajat/tugispetsialisti. Tervitame neid kõiki ja soovime põnevaid kogemusi.

Sel aastal esitasid koolide, lasteaedade ja huvikoolide juhtkonnad Viimsi vallavalitsusele tunnustuse saajateks 45 õpetajat või tugispetsialisti. Viimsi Gümnaasiumi õpetaja Ingrid Rõigas on tunnustatud kolme nominendi seas aasta gümnaasiumiõpetaja tiitlile. Seekord õpetajate päeva märgiti pisut teisiti, ikka selleks, et meie õpetajad oleks terved ja hoitud.

Tänukirjad koos õnnitlustega viisime koos vallavanem Illar Lemettiga koolidesse ja lasteaedadesse personaalselt kohale ning ühe suure koosviibimise asemel tähistati päeva tavapärasest pidulikumalt eraldi igas koolis ja lasteaias.

Kuidas ja kuhu suunas edasi? Õpetajaameti väärtustamise tegevustes on palju juttu olnud sellest, mis on õpetajatöös ägedat, mis kedagi motiveerib. Ma ise näen, et õpetajad saavad rohkem panustada sisulistes teemades: mis on õpetajale südamelähedane teema/missioon/kirg, mille nimel õpetaja seisab koolisüsteemi muutmisel või arendamisel?  Kuidas valmistada tänaseid noori ette tulevikus ennastjuhtivateks ja edukateks inimesteks? Millist muutust kool ja haridussüsteem vajab? Millised on muutused õpetaja töös tulevikus – kas tööampsud, mitu töösuhet on pigem reegel kui erand? Neile ja paljudele teistele õpetajaid puudutavatele küsimustele vastamisel peab õpetajail endil olema keskne sõnaõigus. Õpetaja amet pole ammu enam aastakümneteks ettemääratud käitumismall, vaid ühiskondlike muutustega pidevalt kohanev ja üha enam juhtrolli võttev professioon.

Ettevaatavalt on valla hariduselus mitmeid lahendamist vajavaid teemasid, kus õpetajate arvamus on oluline. Üheks selliseks on näiteks käimasolevad arutelud haridus- ja teadusministeeriumiga milliselt lahendada gümnaasiumi õppekohtade võimaldamine. Viimsi riigigümnaasiumi väga hea õppekvaliteet väljendub õpilaste suures soovis just Viimsis kooliteed jätkata, kuid õppekohtade lagi on peagi käes. Kuidas see dilemma lahendada? Need ja paljud teised arutelud ootavad teie, head õpetajad, aktiivset kaasamõtlemist ning sõna sekka ütlemist. Olge hoitud!