Loom, nagu ka iga teine elusolend, väärib humaanset käitumist. Ükski loom ei peaks tundma enda nahal vägivalda. Seda ei karistuseks ega ka juhtudel, kus inimene väljendab enda elust tingitud frustratsiooni füüsiliselt. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub kõiki inimesi üles märkama loomavastast vägivalda ja tegutsema. 

ELS-ile on laekunud sel aastal 175 väärkoheldud looma teavitust. Sinu tegutsemine võib päästa mitmeid loomi. Inimestel, kes kasutavad karistuseks või frustratsiooni väljaelamiseks vägivalda, võib see olla korduvkäitumine. Looma ei tohi õpetamiseks lüüa, rihmast puua, sundida teda vägisi tegutsema või muul moel looma peal jõudu või valu kasutada. Igasugune vägivald peaks olema taunitav alati ja ei tohiks oleneda looma liigist või tõust. Loom peab olema vaba valust ja hirmust.

„Vägivallal ei ole õigustust ja seda ei saa asetada skaalale rohkem-vähem – vägivald on vägivald. Kahtlus on ilmselge märk, et sellele tuleks tähelepanu pöörata. Parem on ülereageerida, kui jätta reageerimata. Kindluse mõttes, järgmist korda ootama jäädes, võib see loomale saatuslikuks saada. Loom, kes on kogenud vägivalda, elab pidevas hirmus, stressis ja halvemal juhul valudes. See on ühiskondlik probleem, mille esimeseks lahendavaks sammuks on märkamine, seejärel tegutsemine,” tõdes ELS-i otseabistamisejuht Elis Järvsoo.

Teata vägivallatsejast:

ELS valib igal aastal loomakaitsepäeva raames ühe loomavaenuliku ja -sõbraliku teo. Nende poolt saad hääletada siin:

Eesti Loomakaitse Selts