Kahjuks tuleb Viimsis liiga tihti ette olukordi, kus koera rünnaku käigus saab kannatada inimene või tema vara. Peame püüdlema selles suunas, et kõigil oleks hea ja hirmuvaba koos eksisteerida, olgu selleks siis jalgrattur, jooksja, lihtsalt jalutaja, ema käest hetkeks lahti lasknud laps, loomaomanik või lemmikloom. Seadus asetab suurema vastutuse alati siinkohal loomapidajale.

Iga loomapidaja on kohustatud tutvuma valla lemmikloomade pidamise eeskirjaga ja seda ka järgima. Selle kohaselt peab omanik tagama järelevalve oma looma üle, et loom hulkuma ei pääseks, ning tuleb välistada looma ärajooksmise ning teistele inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus. Juhul, kui sisenetakse mõnda asutusse või poodi, siis tuleb õue jäetaval loomal kasutada suukorvi või koonupaela. Lemmikloomade pidamise eeskirja rikkumise eest saab rikkujat (loomapidajat) karistada juhul, kui rikkumine põhjustas ettevaatamatusest varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse. Karistuse saab määrata väärteokorras summas kuni 800 eurot.

Rünnaku ohvril tuleb võtta koheselt ühendust valla järelevalveametnikuga telefonil 5684 0612 või politseiga ning hiljem esitada kirjalik avaldus. Tekitatud vigastuste (nii inimesele kui ka loomale) osas tuleb kindlasti pöörduda arsti poole nii õigeaegse ravi kui ka arstitõendi saamiseks.

Kannatanul on kahju tekkimise korral võimalus esitada ka võlaõiguslik nõue kahju tekitanud isiku vastu (looma omanik). Hüvitatava kahju alla kuuluvad sellistes olukordades ravikulud, katkised riided, looma surma korral looma varaline väärtus, samuti võib nõuda moraalse kahju hüvitamist.

Vastutajaks on rünnaku korral alati loomapidaja ning vastutus kaasneb ka tegevusetuse korral. Seetõttu peab loomapidaja arvestama, et ükskõik kui hoolikas ta ka ei oleks ja kui rangeid ohutusmeetmeid ei rakendaks, vastutab ta tsiviilõiguslikult siiski alati oma looma tegude eest.

Kasulikud lingid

Lemmiklooma pidamise eeskiri on üleval Riigi Teataja kodulehel www.riigiteataja.ee.

Järelevalveametnike kontaktid on üleval Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee.

Kuidas tegutseda koera hammustuse korral?

  • Hinnake olukorda. Vaadake üle vigastused. Vajadusel helistage kiirabisse.
  • Pange võimalusel kirja teise poole andmed (nimi ja telefoninumber). Võimalusel filmige või tehke pilt koerast, omanikust ja vigastusest. Ärge selle juures ennast ohtu seadke (agressiivne omanik).
  • Küsige loomapidajalt, kas koer on vaktsineeritud.
  • Kui hammustas hulkuv koer, siis esimesel võimalusel helistage loomade varjupaiga 24/7 töötaval numbril 514 1431 (Paljassaare tee 85 varjupaik) või Viimsi valla kontaktidel 5684 0612 või 602 8853 (heakorra vanemspetsialist).
  • Menetluse algatamise soovi korral esitage avaldus toimunu kohta e-posti aadressil info@viimsivv.ee.