17.märtsil andis riik juhised lasteaedadele ja -hoidudele ning märkis, et lasteasutused peaksid olema avatud nii palju kui hädavajalik ja nii vähe kui võimalik. On arusaadav, et lapsevanemate kohustused ja vajadused on erinevad – kõigil ei ole võimalust oma last koju jätta. Lasteaed Väike Päike on leidnud toreda alternatiivi ning läinud kohal käivate lastega üle õuesõppele.

Eelmisel nädalal käis 142-st nimekirjas olevast lapsest lasteaias vaid 5–6. Aprilli lõpuni on kohalkäimise protsent umbes sama, kuid lasteaia direktor Kärolin Kaarlep on veendumusel: “Me mõistame ja austame riigi juhiseid. Kui lapsevanem on otsustanud oma lapse meile usaldada ega saa teda mingil põhjusel kodus hoida, on lasteaia kohus pakkuda lapsevanemale igakülgset tuge ning toetada tema otsust. Ühiskonna jaoks on palju olulisi ameteid, mitte ainult kiirabiarst, politseinik või päästetöötaja, ka lasteaiaõpetaja töö on hindamatu väärtusega.”

Õuesõpe pakub võimaluse hoida riskid võimalikult madalad: toas käiakse vaid tualetis ja käsi pesemas, sõimeealiste lastega vajadusel ka magamas. Muul ajal tegeletakse tubade desinfitseerimise ja tuulutamisega. Kuna lapsi on kohal vähe, on õpetajadki tööl vähendatud koosseisus. Viirus levib värskes õhus halvemini ja lapsed on õues tegutsedes väga leidlikud. Lasteaia eesmärk oli nagunii sel õppeaastal õuesõppe osakaalu suurendada, koroonaviiruse levik andis selleks vajaliku tõuke.

Õuesõppe positiivseid külgi võibki nimetama jääda: see aitab ära hoida paljusid tervisehädasid, tugevdab immuunsüsteemi ja pakub nii õpetajatele kui ka lastele võimalust arendada oma koostööoskust ning loovust. Pisut ärevalt alanud eriolukorra esimene nädal kogus seega kiirelt positiivseid tuure ning õuesõppega harjusid nii õpetajad, lapsevanemad kui ka lapsed.

Kuigi tavapärane elu- ja töökorraldus on segi paisatud, on inimene oma loomult väga sotsiaalne. Seda on näha nii mänguväljakutelt, metsaalustelt kui ka sotsiaalmeediast. Eriolukord on meid sundinud koduseinte vahele ning otsekontakti vältimiseks teiste inimestega oleme leidnud teisi vahendeid üksteisega suhtlemiseks. Lasteaed Väike Päike jagab oma tegemisi Facebooki ja YouTube’i vahendusel ning postitab igapäevaselt soovitusi kodus olevatele vanematele. Virtuaalne lapsehoiuteenus on vaid üks populaarseks saanud distantsõppe vormidest, lisaks saavad lapsed koos muusikaõpetajaga laule harjutada, õpetajatega meisterdada ja plaanitakse isegi vabas õhus söögivalmistamist õpetada.

Robootika õpetajad esitavad lastele digiväljakutseid ning kutsuvad lapsi kodus kaasa mõtlema, ehitama ja oma pilte teistega jagama.

“Püüame pakkuda kodustele lastele tegevust ja põnevust ning lahendada kodukontoris töötavate vanemate ajakasutamise muret – on ju arusaadav, et lasteaiaealine laps soovib vanemalt tähelepanu. Virtuaalsed tegevused ei ole vanemale lisatöö, vaid võimalus arendavate tegevustega lapse aega sisustada. Põhiline, et lastel oleks tore – nii lasteaias kui ka kodus,” selgitab Kärolin Kaarlep.

Pikad jalutuskäigud ja rattasõit looduses aitavad oma ümbruskonda paremini tundma õppida, lapsed muutuvad julgemaks ja iseseisvamaks. Lisaks saab loodusest korjata materjale meisterdamiseks ja mängimiseks, otsida märke kevade saabumisest, kuulata linnulaulu ja maandada oma ärevust. Samuti on praegu hea aeg vanade mängude meeldetuletamiseks: keks, mädamuna, ukakas või heeringas-heeringas muudavad õues olemise lõbusaks nii lastele kui ka lapsevanematele.

Viimsi lastel on väga vedanud – enamik meist elab eramajades ja loodus on vaid paari sammu kaugusel. Lasteaed Väike Päike julgustab kõiki oma mugavustsoonist väljapoole vaatama ja keerulises olukorras positiivset leidma!