Mida soojemaks lähevad ilmad, seda rohkem tahame veeta aega väljas aiatöid tehes või grillides. Tihtilugu aga ei mõtle me sellele, et õues tule tegemine võib päädida hoopis suurema kahjuga kui kasuga.

Päästjate jaoks on maikuu see aeg, kui sagenevad põlengud metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks. Kui kevad on väga kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, mil põlema võivad minna eluhoonedki. Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia kohe esimeste päikesekiirtega. Loomulikult on nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues koduseid aiatöid tehes või grillides. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse.

Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimeste hooletust käitumisest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Kulupõletamine ja süütamine on keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus. Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks tule leviku ohule metsa või hoonetele hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid, on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:

 • lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoone peale;
 • alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
 • lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
 • lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust põlevast materjalist; 
 • lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
 • lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
 • koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
 • lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;
 • lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega.

Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.

Kodus grillimisel on oluline jälgida, et tagatud oleksid esmased tuleohutusnõuded, sest suure tuulega lendu minev säde võib osutuda moel või teisel saatuslikuks. Siinjuures oleme koostanud lihtsa meelespea, mida hea külmkapile panna ja vajadusel lugeda:

 • Aseta grill tasasele pinnasele, et vältida selle ümberminemist.
 • Söega grill aseta hoonest vähemalt 2 m kaugusele.
 • Lahtise tulega grill aseta hoonest vähemalt 5 m kaugusele.
 • Jälgi grilli regulaarselt ning hoia läheduses esmased kustutusvahendid, näiteks ämber veega, aiavoolik või tulekustuti.

Tegemist on lihtsate reeglitega, mida jälgides anname me kõik suure panuse Eesti tuleohutumaks muutmisele ning elude, vara ja keskkonna päästmisele!

Tuleohu kaarti saab vaadata veebiaadressilt http://kodutuleohutuks.ee/tuleoht-metsades/.