KredEx katab maja terviklikku renoveerimist kuni 40 000 euro ja suvekodu puhul kuni 30 000 euro ulatuses

On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel teevad plaane kodus-suvilas suuremate remonditööde osas – soojapidavad uued aknad, fassaad, pööningu-katuse soojustamine või uus küttesüsteem.

Tänavu tasub ettevõtlikel inimestel aga tõsiselt nende mõtete realiseerimisele mõelda, kuna kodumaja terviklikul kordategemisel võib saada kuni 40 000 eurot ja suvekodu puhul kuni 30 000 eurot toetust KredExilt.

Ka Viimsi inimestel tasub rekonstrueerimistoetusele tõsiselt mõelda, kuna korraliku ehitusfirma poolt projekti alusel tehtud töödega saab endale nägusa ja soojapidava elamise, mille ehitustööde maksumusest kuni 40 protsenti – maksimumsummas 40 000 eurot – saab toetusena KredExilt. 

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul tuleb esimese sammuna ehitisregistrist kontrollida, et hoone on registrisse üksikelamuna kantud ning mis on selle kasutuselevõtu aasta – toetust saab küsida enne 2000. aastat ehitatud ja kasutuselevõetud hoonetele. 

Juhul kui on soov korda teha hoopiski oma suvekodu, siis ka selle renoveerimisel on võimalik saada toetust – tööde maksumusest kuni 30% või kõige rohkem 30 000 eurot.

„Paljud eelistavad põhjusel või teisel võtta ette oma elamise osalise renoveerimise ehk teevad erinevaid töid etapi kaupa – näiteks uued aknad, soojustatud fassaad või soojustatud katus, ahikütte asemel maasoojuspump jm,“ kirjeldab Reinsalu. „Ka selliste tööde planeerijatel tasub kindlasti tingimustega tutvuda ja toetusavalduse esitamist kaaluda, kuna energiatõhususe parandamisele suunatud töödele on võimalik saada toetust kuni 30 protsendi ulatuses tööde maksumusest ja maksimumsummas 20 000 eurot.“
Oluline on, et kodu või suvemaja tervikliku renoveerimise taotluse eelduseks on nõuetekohane projekt ja kolm võistlevat pakkumist ehitusalal tegutsevalt ettevõttelt. Osalise rekonstrueerimise puhul on samuti vaja kolme pakkumise olemasolu.

Rekonstrueerimistoetust saab taotleda üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja omanik.

Ehitustöödega võib alustada kohe pärast taotluse esitamist. Vaata täpsemaid tingimusi www.kredex.ee/majaduueks

Foto: KredEx
Foto: KredEx