Koolitused noortele: peaasjad on olulised asjad!

Projekti „Pea asi on peaasi“ raames viib Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõud, kiirabi parameedik Andrus Lehtmets Viimsis läbi koolitusi teemal “Mida teha, kui minuga on juhtunud…”.

Selle eesmärk on juhtida põhikooli III astme (8.–9. klass) ja gümnaasiumiõpilaste tähelepanu riskikäitumise erinevatele võimalikele tagajärgedele: kuidas käituda erinevates olukordades, mis esialgu tunduvad isegi naljakad, kuid lõpuks võivad viia kriitiliste tagajärgedeni.

Koolituse olulisim mõte on tervisekäitumise kujundamine läbi mõistete “mõte ja tegu” ning “põhjus ja tagajärg”, et õpilased oskaksid ohuolukordades läbi tagajärje teadvustamise ennetada õnnetuse põhjust.

9.oktoobril toimus koolitus Viimsi kooli 8. klassidele. Püünsi kooli 8. klassidele toimub koolitus 15. novembril ja täiendavaid koolitusi on lisandumas Viimsi koolides veelgi. „Mulle meeldib mu töö õpetajana, meedikuna, päästjana. Õpetamine on minu kutsumus,“ ütleb Lehtmets ise. „Antud koolituse raames teeb esmaabivõtete õpetamine elutähtsate funktsioonide säilimiseks selle õpilaste jaoks atraktiivseks teema tänapäevane käsitlus.“

Projekti kontaktisikuks on Tiina Kirsipuu (tiina.kirsipuu@gmail.com, tel 514 6705).