Konkurss Prangli saare kaupluse opereerimiseks

Viimsi vallavalitsus kuulutas välja konkursi Prangli kaupluse pidaja leidmiseks.

Konkursi eesmärk on leida Prangli saarel Idaotsa külas asuvale Prangli kauplusele operaator läbi riigihanke. Teenuste kontsessiooni korras läbi viidava konkursi tulemusel antakse Prangli kauplus edukale pakkujale opereerimiseks 10 aastaks.

Kaupluse operaatoril on kohustus tagada aastaringselt toiduainete ja esmatarbekaupade müük, lisaks võimaldatakse osutada erinevaid muid teenuseid (nt toitlustusteenus, internetipunkt, kohvik, kauba tellimused, catering vms). Samuti soovitakse luua kohalikele võimalus kauplusest sularaha väljamakseid saada kuni 20 euro ulatuses. Kaupluse lahtiolekuajad kooskõlastatakse Viimsi vallavalitsusega lähtuvalt Prangli saare elanike vajadustest, kuid minimaalselt tuleb tagada poe avatus vähemalt 15 tundi nädalas ja vähemalt neljal päeval. Kaupluse müüjale võimaldatakse kaupluses asuva korteri kasutamist.

„Talvekuudel on saarel piiratud arv kliente ning seetõttu on väga oluline toetada kaupluse pidajat, et saarel oleks võimaldatud aastaringne toidu- ja esmatarbekaupade müük,“ toob välja abivallavanem Margus Kruusmägi. Viimsi vallavalitsus on seni maksnud Prangli saare poepidajale igakuist toetust, mida kasutatakse kaupluse hoone hoolduseks ja remondiks (millised on ka konkursi kohustused) ning samuti majandamiskulude katmiseks (hoone küte, elekter jms).

Edukaks osutub pakkuja, kellel on kahe hinnatava kriteeriumi kokkuvõttes madalaim pakkumus (ostukorvi maksumus ja küsitav toetus). Pakkujal tuleb täita riigihankes nõutavad kriteeriumid ja pakkuja peab olema valmis kaupluse opereerimise üle võtma ühe kuu jooksul pärast lepingu allkirjastamist. Hange on avaldatud 12.06.2020 ja pakkumus kaupluse opereerimiseks tuleb esitada hiljemalt 15. juulil. Konkursi info on leitav riigihangete keskkonnast www.riigihanked.riik.ee viitenumbriga 224303 ja nimetusega „Prangli saare kaupluse konkurss“.