„Eriolukorras, kus kõik haridusasutused on distantsõppel, erineb ka lasteaia töö suuresti tavapärasest,“ selgitab MLA Viimsi Lasteaiad direktor Maie Roos. „Lasteaed Väike Päike on üle läinud õuesõppele nende lastega, kelle vanematel pole võimalust kodustes tingimustes tööd teha,“ kinnitab Lasteklubi Väike Päike avatud suhete juht Kristi Stahl.

MLA Viimsi Lasteaiad õpetajad tegutsevad iga päev oma rühmade infokanalites, milleks on rühmade listid, Facebooki grupid ja blogid. Peredele saadetakse kõikvõimalikke linke kodus lugemise, arvutamise, laulmise ja võimlemise harjutamiseks.

„Edastatakse ka meisterdamisõpetusi, looduslike materjalide kogumise soovitusi ja juhiseid loodusvaatlusteks koduõuel või jalutuskäigul,“ selgitab Roos. „Koolirühmad teevad näiteks kodus kirjaharjutusi, pildistavad need üles ja saadavad õpetajale tagasi, väiksemad lapsed üllatavad õpetajaid fotodega oma tegemistest kodus või looduses.“

Muuhulgas on vanematele saadetud ka videolinke, kus õpetaja ise harjutusi, mänge ja kunstitegevusi ette näitab või siis lapsi endaga tantsima kutsub. Praktiseeritakse perede osalusel ka projektiõpet.
„Meie pakume kodustele lapsevanematele igapäevaselt lisaks ka ideid videote jm distantsõppelahenduste vahendusel, näiteks otseülekanded lasteaiast,“ kirjeldab töörutiini Stahl.

„Lisaks igapäevasele suhtlusele lapsevanemate ja lastega tegelevad meie õpetajad ning abiõpetajad iseseisva enesetäiendamisega, töökavade ja perioodiplaanide koostamisega, koolikaartide ettevalmistamisega ning muu vajaliku “paberitööga” – ikka selleks, et kui taastub tavapärane lasteaiaelu, on toredad projektide ja tegevuste ideed lapsi ootamas,“ rääkis Roos.

Soovitused peredele lastega tegutsemiseks*

 • Kaasake lapsi nii palju kui võimalik igapäevastesse toimetustesse: tehke koos süüa, katke lauda, koristage, sorteerige esemeid.
 • Käige koos pere ja lemmikloomadega õues värsket õhku hingamas: imetlege kevade tunnuseid ning pildistage/joonistage neid. Võite ka lastega koos valmistada ühe toreda loodusraamatu, mida võib hiljem rühmas edasi täiendada ja kasutada.
 • Loetlege erinevaid asju kokku või leidke vastavalt ülesande püstitusele erinevaid esemeid toas ja õues.
 • Koolieelikud võiksid koostada etteaste oma lemmikraamatust ja -tegelasest. Siinkohal mõned abistavad küsimused: miks just see raamat? Milliseid tegevusi tegelased ette võtsid? Kas tegelastel on imetletavaid iseloomujooni? Kas tegelane on sõbralik, lahke, julge jne? Kas laps tahaks temaga sarnaneda? Miks? Milline tegelane raamatus ei meeldinud? Miks?
 • Õues saab ka korrata juba koos lasteaias õpitud tähti ja numbreid: vaadata erinevaid auto- ja majanumbreid, meisterdada neid nt käbidest, liivast jms.
 • Mängige koos perega erinevaid lauamänge: tsirkus, Alias, kabe, trips-traps-trull.
 • Lugege lastele jutte ette, vaadake koos pilte ja laske lapsel endal kirjeldada pilte ning vastata jutu kohta küsimustele. Laps võib ka loetu kohta pildi joonistada.
 • Leidke võimalusi igasugusteks käelisteks tegevusteks: joonistamine, voolimine, kääridega lõikamine (nt reklaamlehtedest erinevate kollaažide tegemine – mida poest on vaja osta, lemmikmänguasjad). Kellel endal käeliseks tegevuseks ideed puuduvad, siis Pinterest on suurepärane abimees erinevate ideede ammutamiseks.
 • Osalege virtuaalsetel tuuridel maailmakuulsates muuseumites või loomaaedades üle maailma. Ka Eesti muuseumid pakuvad samalaadseid võimalusi (www.kul.ee/et/kultuurist-saab-osa-ka-koduseinte-vahel).
 • Külvake potti erinevaid seemneid, pange sibul vette ja jälgige taimede kasvamist.
 • Tehke lastega erinevad suu- ja keelelihaseid tugevdavaid mänge ja harjutusi (nt logopeedilisedmangud.weebly.com või www.youtube.com/watch?v=-lxTXa_QR7A&list=PLuop5Y3j2CSBKFTl2DQQ9DpeK8N48f-7Y).
 • Vaadake erinevaid looduskaameraid (nt www.looduskalender.ee/n, www.interactivezoo.eu, vikingsecurity.ee/koigile-vaatamiseks).

*Allikas: MLA Viimsi Lasteaiad direktor Maie Roos